Děti ze ZŠ a MŠ Stará Ves poznaly Británii. I díky GIVTu.

141

STŘÍPKY Z ANGLICKÉHO DOBRODRUŽSTVÍ

Jak to celé začalo?

V roce 2015 se díky finančním prostředkům z projektu koordinovaného MŠMT podařilo zorganizovat vzdělávací zájezd pro 10 dětí ze ZŠ a MŠ Stará Ves (okr. Bruntál) do Hastings ve Velké Británii. Zážitek z této akce byl pro žáky něčím neskutečným, protože někteří z nich neměli žádné zkušenosti s cestováním do zahraničí. Děti navíc získaly motivaci do dalšího studia, sebevědomí a zážitky na celý život. Otázkou tedy bylo, jak pokračovat v této iniciativě i po skončení projektu, bez tolik potřebné finanční podpory.

Po nevyslyšených žádostech u nadačních subjektů jsme dospěli k rozhodnutí, že cesta povede formou sponzorských darů od místních podnikatelů, a také hlavně vlastní činností žáků, resp. školy. Organizovali jsme sběrové soutěže, vánoční jarmark a koncerty, karneval pro veřejnost a další. V této fázi jsme objevili také organizaci GIVT, díky které jsme získali přes 3 000 Kč. Snahou bylo shromáždit co největší sumu finančních prostředků, které by umožnily snížit cenu, a tudíž zvýšit dostupnost a přijatelnost zájezdu pro všechny děti bez rozdílů jejich finančního zázemí.

Druhý květnový týden letošního roku strávilo 12 dětí ze 4. a 5. ročníku nezapomenutelný vzdělávací a poznávací pobyt ve Velké Británii. Žáci se zúčastnili výuky angličtiny v mezinárodní jazykové škole Embassy English v krásném jihoanglickém městečku Hastings. Anglické bylo úplně vše: oběd v místní jídelně, nákupy v obchodě, komunikace s hostitelskou rodinou, s lidmi na ulici. Děti viděly mořské akvárium v Brightonu, vojenskou pevnost a přístav Fort Newhaven, úžasné křídové útesy Seven Sisters s majáky a rozbouřeným příbojem, pašerácké jeskyně a hrad v Hastings a samozřejmě nezapomenutelný Londýn. Plavili jsme se po řece Temži, navštívili proslulý Tower of London, prohlédli si město z ptačí perspektivy v kabinkách Londýnského oka. Navíc ještě trocha historie: Westminster, Buckinghamský palác a nákupní ruch velkoměsta společně s cestou metrem. Pak už jsme uháněli autobusem do Doveru, kde nás čekal trajekt přes La Manche na zpáteční cestě domů.

Bylo to zkrátka fantastické!

Štěpánka Staňková, ZŠ a MŠ Stará Ves

BEZ KOMENTÁŘE