Jak pomáhá Husitské centrum?

214

Tento týden Vám přinášíme rozhovor s paní Renatou Bolechovou, která působí jako PR manažerka v Husitském centru. Právě Husitské centrum je Neziskovkou tohoto týdne. V čem spočívá jejich práce a jakou zajímavou akci teď v srpnu pořádají? Čtěte v rozhovoru!

Husitské centrum nabízí sociálně-terapeutické, výchovné, umělecké a kulturní činnosti. Kdo je vaší cílovou skupinou?

Jsme tu především pro děti a mladé lidi, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích a potřebují pomocnou ruku, průvodce životem. Této cílové skupině nabízíme sociální službu klub Husita.

Pro předškolní děti a jejich rodiče provozujeme volnočasové kreativní kroužky Keramika, Nuseláček a Karlík.

Naši komunitní zahradu Meduňku navštěvují a do jejího dění se zapojují lidé všech věkových kategorií ze sousedství i vzdálenějších částí Prahy.

S jakými problémy se můžou lidé z vaší cílové skupiny potýkat?

Klienti NPK Husita čelí často předsudkům, rizikům patologických životních vzorců, problémům kvůli nedostatečnému vzdělání nebo obtížné socioekonomické situaci rodiny, ve které vyrůstají. Komunita, která se utvořila okolo zahrádky Meduňky, zase často nabízí zázemí lidem, kteří se potýkají s osamělostí, následky vážné nemoci nebo postižení.

Co si mám představit pod riziky patologických životních vzorců?

Tím mám na mysli děti a mladé lidi, kteří mají naučené chování nebo řešení problémových situací způsobem, který je škodlivý jim nebo i jejich okolí. Například spor řeší často agresivně, rvačkou, což je způsob, který v extrému může vést až do vězení. Někteří zase neumí nakládat s volným časem – tráví ho pasivně, nudí se, což často vede k vandalismu, násilí nebo užívání alkoholu a drog.

S jakými předsudky se vaše cílovka nejčastěji setkává?

Většina našich klientů pochází z romského etnika, takže často čelí předsudkům, které se tradičně s Romy spojují – že jsou to všechno nepřizpůsobiví „sígři“, kterým se nedá věřit, všechno zničí a kradou.

Můžete uvést konkrétní příklad, jak klub Husita těmto dětem a mladistvým pomáhá?

Zde můžeme uvést výpověď patnáctiletého Adama: „Můj táta se zabil v autě, když mi bylo 9 let. Máma si našla mladšího přítele a není moc doma. Měl jsem problémy s chováním ve škole, chodil jsem ke kurátorovi. Teď už ale do školy nechodím. Doma to není nic moc, často se s mámy přítelem hádáme. Jsem radši celý den venku s kámošema… Přemýšlím, že bych se vyučil. Pracovníci klubu se mnou o tom mluví a podporují mě. Hodně mi pomohli s přihláškama na školu a taky s vyřízením občanky. Mámu to moc nezajímá, tak nevím, jak to se školou dopadne. Ale vím, že je to rozhodnutí na mně, a že mi v klubu pomůžou.“

Co se dá v klubu Husita dělat?

Naším cílem je podpořit aktivní trávení volného času a rozvíjení talentu a schopností  uživatelů  služby. Spolupracujeme s taneční lektorkou, která děti učí širokou paletu tanečních stylů od romských tradičních tanců přes tance indické až po flamenco.

Klienti si u nás mohou půjčovat a hrát na hudební nástroje a vystupovat na akcích pořádaných klubem nebo jim pomáháme navázat kontakty na další místa.

Pořádáme nebo se zapojujeme do různých sportovních aktivit jako je Fotbal pro rozvoj nebo náš tradiční podzimní fotbalový turnaj Žižkap.

Na začátku sprna pořádáte akci School Break. Co je to za akci?

School Break je již tradiční prázdninová akce pro klienty klubu Husita, jejich rodiny a širokou veřejnost. Program je sestaven tak, aby zde mladí lidé a děti mohli ukázat svůj hudební, taneční či jiný um, a zároveň jsou pozváni hosté, kteří mohou nabídnout něco nového jim – parkour, breakdance, graffiti wrokshop a další zajímavé dovednosti.

Tato akce je prostorem, kde se můžeme všichni společně bavit a vzájemně se poznávat, což je pro komunitní práci, ke které směřujeme, klíčové.

Jak lidé můžou podpořit vaši organizaci?

Přivítáme dobrovolníky, kteří chtějí pomoci, s čím je potřeba přes organizaci akcí, programu pro děti, pro technickou, IT nebo PR podporu. Finanční podporu či věcné dary (sportovní pomůcky, hry, vstupné, …) též rozhodně oceníme. Lze nás podpořit přes organizaci GIVT.cz nebo přímo darem na náš účet 837285001/5500.

Autorka rozhovoru: Šárka Bukovská

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ