Neziskovka týdne – Kontrapunkt

109

Kulturní neziskovka kontrapunkt působí v Hradci Králové od roku 2013 a jejím hlavním cílem je zapojování obyvatel Hradce Králové do kulturně-společenského dění ve městě i celém regionu.
Snaží se vytvářet platformu pro komunikaci a spolupráci pro tvůrčí lidi a neformální umělecká uskupení, propojuje různá umělecká odvětví a poskytuje zázemí či odborné konzultace pro umělecké projekty. Díky svým aktivitám vytváří podmínky pro kulturní využití veřejných prostor a zároveň realizuje projekty, které vycházejí z potřeb místních.

A jaké největší projekty má kontrapunkt na svém triku?

Zaber Hradec!

Zaber Hradec! představuje cyklus neformálních setkávání, při kterých poskytuje podmínky pro využívání veřejných prostor Hradce Králové. Součástí každého tematicky určeného dne jsou besedy, přednášky, bleší trh, piknik, DIY dílny, umělecké intervence apod. Cílem projektu je motivovat občany, aby se naučili používat svoje město. Projekt se snaží přiblížit k současnému trendu sousedských setkání v podobě kulturně-komunitních akcí a mobilizovat tak místní obyvatele i náhodné kolemjdoucí k aktivnímu přístupu k vytváření vlastního a osobitého programu.

image01

Open Air Program Hradec Králové

Open Air Program je od roku 2000 tradiční součástí Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů. Utváří s ním naprosto ojedinělou a pulzující událost reflektující bohatý průřez aktuálního tuzemského i evropského kulturního dění. Open Air Program se pro řadu nezávislých divadelních uskupení stává čím dál víc vyhledávanou tuzemskou přehlídkou, na které mohou prezentovat svoji tvorbu. Naším cílem je uvádět právě takové projekty, které by hledaly cestu ke svému divákovi jen těžko. V dramaturgii Open Air Program se střetává široké spektrum oblastí, které vystupující prezentují, a to od inscenací činoherních, performancí a představení pro děti, až po divadlo nonverbální, experimentální, či nový cirkus. Naším cílem je přiblížit divákovi divadelní umění ve všech jeho podobách a zároveň jej každý rok zavést do nových lokalit a ukázat tak město z jiné perspektivy. V roce 2016 byla rozvedena myšlenka odrážející se v samotném názvu festivalu – Open Air. Otevřenost a volnost pro nás jsou v roce 2016 klíčovými pojmy. Vyzvali jsme proto všechny vzducho- i mořeplavce a především provazochodce, aby se připojili a oživili a dýchali „otevřený vzduch“ s námi.

image00

Jazz jde městem / Jazz Goes to Town

Festival Jazz Goes to Town je koncipován jako prestižní hudební přehlídka, která prezentuje současnou českou a zahraniční hudbu, jejímž společným rysem je zásadní stylotvorná a formální inspirace jazzem. Dramaturgie projektu usiluje o prezentování co možná nejpestřejšího spektra jazzové hudby v jejích mnoha tvářích a podobách. Hlavní festivalový program prezentuje pouze původní autorskou tvorbu s výrazným uměleckým vkladem, prvky tvůrčí originality a přínosu něčeho nového. Jazz Goes to Town chce být hudebním festivalem, který by nerad ustrnul v tradičních dramaturgických schématech velkých festivalových akcí minulého tisíciletí. Chce být akcí živou, inspirativní, kreativní a neopakovatelnou. Akcí, která bude nabízet žánrové a stylové přesahy a otevírat nové pohledy na jazzovou hudbu 21. století. Letos se koná v termínu od 18.–22. října 2016.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ