Mezigenerační setkávání v podání Azary sociální. Čtěte více i o dalších zajímavých projektech neziskovky tohoto týdne

214

Tento týden vám přinášíme rozhovor se spolkem Azara sociální, který se zaměřuje na sociální práci pro různé cílové skupiny. Aktuálně se spolek věnuje práci s dětmi, mladistvými a seniory, a to jak individuálně, tak i v rámci komunity. Azara sociální se také věnuje spoustě zajímavých projektů. Více o nich čtěte v rozhovoru, který nám poskytly Lucie Nedobitá a Zina Šimonová z vedení spolku.

 

Od poloviny září až do půlky listopadu bude probíhat váš projekt Mezigenerační setkávání. Můžete jej blíže představit?

Projekt Mezigenerační setkávání slouží k vytvoření vzájemného pozitivního vztahu různých generačních skupin, solidarity a soudržnosti mezi obyvateli v rámci komunity Praha 12. V každé komunitě se střetává několik generací zároveň. Společné sdílení myšlenek, názorů a pohledů na věc vede ke snazší komunikaci a vzájemnému porozumění. Díky tomu může být život v dané komunitě nejen příznivější, ale také bohatší a rozmanitější. Projektem vytváříme prostor, ve kterém se mohou do nabízených činností aktivně zapojovat různé generační skupiny od dětí, přes mladistvé, starší dospělé, až po seniory.

V čem konkrétně se projevuje přínos pro účastníky setkávání?

Mimo navazování vztahů můžeme u mladších generací považovat účast na projektu jako prevenci „ageismu“. Osobní zkušenost dětí a mládeže se staršími generacemi mimo rodinné prostředí přispívá k boření stereotypů a zmenšuje generační propast. U starší generace zase brání sociální izolaci a dává tak příležitost aktivně se podílet a mít vliv na komunitní život, což je přínosné zejména pro seniory.

Proč jste se rozhodli právě pro Mezigenerační setkávání?

Mezigenerační tematiku vnímáme jako velmi aktuální vzhledem ke stále se zvětšující mezigenerační propasti.  Ta je jedním z důsledků dlouhodobého demografického trendu v ČR – stárneme. Tato potřebnost se samozřejmě netýká jen městské části Praha 12, proto je naším budoucím záměrem rozšíření činnosti komunitního setkávání také do dalších městských částí.

Dalším zajímavým projektem bude dokumentární a charitativní web  Uprostřed.cz. Co na tomto webu bude?

V rámci projektu Uprostřed.cz budeme pomocí krátkých dokumentárních sekvencí přibližovat veřejnosti různé sociální problémy, které se ve společnosti vyskytují. V navazujících video-reakcích se budeme snažit o náhled na možná řešení těchto nelehkých životních situací, se kterými se aktéři setkávají.

Každý dokument bude mít své unikátní téma a vlastního dokumentaristu. S těmi v současnosti domlouváme časové možnosti natáčení. Naším cílem je průběžně seznamovat veřejnost s detailnějšími informacemi k řešení problémů v jejich okolí. Také bychom rádi přispěli k vytváření celkově pozitivnější atmosféry ve společnosti a přiblížili sociální práci jako profesi. Webové stránky projektu připravujeme. Celý projekt je kvůli své časové i organizační náročnosti během na dlouhou trať, ale věříme, že výsledek bude stát za to.

 Od dubna letošního roku jste patronem dětského domova Střekov a ZDVOP Střekováček (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Co tento patronát obnáší?

Naším milým úkolem patrona je pomáhat zařízením tam, kde je potřeba – ať už se jedná o věcnou pomoc, charitativní akce nebo propojování dostupných služeb pro zkvalitnění života dětem ze zařízení. Konkrétně se jedná například o shánění oblečení, hraček, vybavení pokojů a dalších věcí, které děti potřebují. Dále finančně přispíváme na realizaci různých výletů a letních pobytů, aby děti mohly vycestovat mimo zařízení. Naší aktuální a velkou snahou je, aby děti mohly trávit čas mimo zařízení v co nejmenších skupinkách, kde si užijí individuální pozornosti, která jim často chybí.

Proč právě Střekov?

Na Střekov jsme v podstatě narazili náhodou při jedné kampani, které se zařízení účastnilo. Zjistili jsme, že máme společnou řeč a budoucí vizi, tak jsme se rozhodli toho využit, své síly spojit a společně pracovat na tom, co má smysl. Ne všechna zařízení mají tolik pozornosti, i když je zjevné, že dětské příběhy a jejich trápení jsou stejná, ať jsou to děti z jakéhokoliv regionu. Naším záměrem je směřovat pozornost tam, kde se jí dle nás tolik nedostává a faktem je, že Praha nebo středočeský kraj mají k dispozici více možností, kterých mohou využít. Proto jsme se rozhodli působit také v severočeském kraji.

Vaše facebooková stránka je velmi zajímavá. Kromě příspěvků o vaší konkrétní pomoci se zde objevují motivační citáty a odkazy na různé články. Kdo to spravuje?

Děkujeme. Na stránce pracují vlastně všichni členové Azary. Uvědomujeme si, že jsme dnes zahlceni informacemi ze všech stran a naší snahou je vytvořit prostor k odpočinku od negativních zpráv, místo klidu a zamyšlení – takové útočiště.

Vybíráme články, které souvisí se sociální tematikou, ale i takové, které prostě udělají radost. Zároveň dáváme pravidelně KUKátko, což je takový náš tip s odkazem na zajímavou přednášku, film či dokument. Přidáváme také Vzkazy s motivačními citáty, které sami připravujeme pro hezčí neděli. V současnosti se těšíme na první článek ze série Úhel pohledu, což budou krátké úvahy – účelem je nahlédnout na určitý zažitý stereotyp nebo situaci z více stran, čímž bychom chtěli nabídnout právě jiný úhel pohledu. Na stránku chystáme stále něco nového – videa, rozhovory a překlady zahraničních článků nejen ze sociální oblasti. Je tedy na co se těšit.

Odkud se vzal název Azara?

Azara je druh kvetoucí vrbičky. Vrba je symbolem obnovy, klidu a nezlomné naděje, což nám přišlo vhodné pro sociální oblast, ve které se obě Azary pohybují. Také se říká, že když přivážete své přání na větvičku vrby, tak se vám vyplní – a toho se snažíme jako spolek dosáhnout skrze naše projekty.

 Na webu azara.cz čeká návštěvníky rozcestník: Azara sociální a Agentura Azara. Znamená to, že spravujete jak neziskovou organizaci, tak vlastní s.r.o.?

Ne tak docela. Jednatel s.r.o. je jedním ze zakládajících členů spolku a statutární orgány spolku jsou zase lektorkami akreditovaných kurzů v s.r.o. Naším záměrem bylo, aby byly tyto dvě organizace viditelně propojeny, protože je bereme jako sesterské. Do budoucna plánujeme spolupráci na některých projektech, tak jsme se rozhodli toto propojení ukázat už na webovém rozcestníku a také tím, že jedna stránka odkazuje na druhou.

Čím se zabývá spolek Azara sociální a čím Agentura Azara s.r.o.?

Agentura Azara v současné době nabízí akreditované odborné vzdělávací kurzy v sociální a zdravotní oblasti, dále vzdělávací kurzy na míru a v neposlední řadě se specializuje na metodickou a koncepční činnost pro sociální a zdravotně sociální zařízení.

Azara sociální je spolek, jehož vizí je rozvoj potenciálu sociální práce. Sociální práci mohou využívat lidé v průběhu celého života, proto jsme i my zacíleni na podporu a pomoc různým cílovým skupinám. Abychom mohli skutečně dostát naplnění našeho záměru, stanovili jsme si  tři oblasti, ve kterých jsme se rozhodli působit. První oblastí jsou organizace, které samy sociální práci poskytují. Druhou oblastí jsou klienti, na které je sociální práce cílena a třetí oblastí je veřejnost, která by měla mít dostatek informací o sociální práci a poskytovaných službách pro případ, že nastane situace, kdy bude potřeba ji využít.

Aktuálně se věnujeme práci s dětmi, mladistvými a seniory, a to jak individuálně, tak i v rámci komunity a se zabýváme patronátem, který máme nad DD Střekov a ZDVOP Střekováček v Ústí nad Labem.

Jak se vám daří získávat finanční prostředky na vaši činnost? A jak vás můžou lidé podpořit?

Jsme mladá organizace, a tak se zaměřujeme na fundraising jak u menších donátorů, tak u větších sponzorů, se kterými řešíme projekty jako je např. Uprostřed.cz nebo osobní asistenci. Stále se snažíme aktivně vyhledávat a navazovat spolupráci s novými sponzory, kteří by měli zájem podílet se spolu s námi na činnosti, která má smysl. Samozřejmě jsme velmi uvítali možnost podpory skrze GIVT.cz, kterou se naši fanoušci učí využívat. Za veškerou podporu, které se nám dostává, děkujeme.

Autorka rozhovoru: Šárka Bukovská

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ