Rozhovor s ředitelkou AVPO ČR Monikou Jindrovou

71

Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky (AVPO ČR) sdružuje a pomáhá již téměř stovce neziskových subjektů. Navíc se nově připojila i mezi organizace na GIVTu. O jejím fungování, podmínkách a výhodách členství promluvila v rozhovoru její ředitelka Monika Jindrová.

Můžete představit sebe a činnost AVPO?

Jsem spoluzakladatelkou organizace ORBI PONTES, která se věnuje pomoci osobám se sluchovým postižením. Na pozici ředitelky AVPO jsem nastoupila v květnu 2016. Činnost asociace jsem již znala z pohledu členské organizace, přišla jsem mezi „své“. Pracuji s lidmi, kterých si velmi vážím a věřím, že naše projekty mají smysl.

Velkou výzvou je pro mne Značka spolehlivosti. Jde o velmi kvalitní produkt, který je na začátku své cesty. Pracujeme na zviditelnění značky jak mezi dárci, tak neziskovkami. Jsem přesvědčena, že neziskovky odvádí spoustu dobré práce a mrzí mě, že jsou mezi veřejnost stále rozšířené mýty o tom, že jim jde jen o dotace od státu a jsou jen černými dírami na peníze. Smyslem Značky spolehlivosti je posilování důvěryhodnosti neziskových organizací a boření podobných mýtů.

Asociace byla založena v roce 2010. Cílem bylo založit subjekt, který by prosazoval hodnoty transparentnosti, spolehlivosti a profesionality a zároveň zastupoval především zájmy tzv. servisních neziskovek. Ty představují poměrně malou část neziskového sektoru, ale bez služeb, které zajišťují, se dnes již neobejdeme. Organizace, která se rozhodne k aktivnímu lobbingu, by měla reálně někoho zastupovat, proto jsme zvolili formu asociace. V současné době máme téměř sto členských neziskovek a naše dveře jsou otevřené.

Co všechno tedy AVPO ČR neziskovým organizacím nabízí, kolik stojí členství?

Členským organizacím poskytujeme všestranný servis a hájíme jejich zájmy – lobujeme za lepší podmínky pro jejich práci. Zní to jako fráze, ale je to tak. Konkrétně poskytujeme základní poradenství (právo, daně, účetnictví) zdarma, odborné poradenství je možné přes AVPO ČR získat se slevou. Například právní služby nyní členům a držitelům Značky spolehlivosti nabízíme za 320 Kč/hod. Nabídku benefitů pravidelně aktualizujeme.

Nabízíme také poradenství v oblasti projektového řízení a psaní projektových žádostí. Členské organizace dostávají pravidelně 1x za 14 dní infoservis, mohou publikovat v Bulletinu AVPO ČR. Připravujeme vzdělávací a odborné akce, které mají zdarma nebo se slevou. Pro držitele Značky spolehlivosti točíme krátká propagační videa. Slevu našim členům poskytuje např. Nadace Neziskovky.cz u svých vzdělávacích aktivit a grantového diáře.

Pokud jde o obhajobu zájmů našich členů, zmínila bych zejména zákon o veřejné prospěšnosti, zákon o sociálních službách, zákon o sociálním bydlení. Hlídáme, připomínkujeme…..

Členský příspěvek je 3000 Kč za rok (250Kč/měsíc). Podmínky členství jsou na www.avpo.cz (zde).

Děláte něco i pro neziskovky, které nejsou členy AVPO ČR?

Základní poradenství poskytujeme všem zájemcům, kromě neziskovek například i dárcům. Vybrané akce též otevíráme i nečlenským organizacím. Značka spolehlivosti není vázána na členství, ale mohou se o ni ucházet všechny neziskovky, které splňují vstupní podmínky. Pracujeme také s pacientskými organizacemi.

Především jsme ale přesvědčeni, že naše činnost prospívá neziskovému sektoru jako celku. Prosazování transparentnosti a spolehlivosti, lobbing, práce s dárci … to vše jsou aktivity s velkým přesahem.

Jaký je význam tzv. Značky spolehlivosti?

Značka spolehlivosti je název, který se vžil, celý název značky je Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Stručně řečeno je značka zárukou pro dárce, že je vše v organizaci v pořádku.

V současné době má Značku spolehlivosti 23 neziskových organizací, u dalších probíhá hodnocení. Získat Značku spolehlivosti stojí úsilí, ale vyplatí se! Vedoucí pracovníci již hodnocených organizací nejvíce oceňují zpětnou vazbu od hodnotitelů, která jim často odkryla slabá místa a ukázala cesty, jak dále posilovat stabilitu organizace. Získání značky není podmíněno členstvím v asociaci.

Zakládáme si na tom, že hodnocení je zcela transparentní, veškeré informace o značce, včetně metodik hodnocení si můžete přečíst na webových stránkách www.znackaspolehlivosti.cz. najdete zde i přehled odpovědí na nejčastěji kladené otázky.

Potvrzením významu značky je pro nás i to, že jsme byli se Značkou spolehlivosti přijati do mezinárodní asociace ICFO (International Committee on Fundraising Organizations), která sdružuje podobné značky ze 17 zemí světa. Značka spolehlivosti je také součástí Programu Česká kvalita.

Znamená to, že kdo nemá značku, není spolehlivý?

Zda jsou spolehliví ti, co nemají značku, nevím – nevidíme jim pod slupku J Je potřeba říci, že naše značka není pro všechny neziskovky, ale pro ty, které mají příjmy z fundraisingu, tedy pracují s dárci a nespoléhají se výhradně na veřejné dotace.

Je také řada malých neziskových organizací, které nemají na uhrazení nákladů na Značku ani nesplňují všechny předpoklady. Máte i pro ně nějakou variantu?

Neziskovkám, které nesplňují vstupní kritéria nebo na Značku spolehlivosti nemají prostředky, nabízíme členství v AVPO ČR. Získají u nás potřebné informace a znalosti.

Podporujete také nějakým způsobem vzájemnou spolupráci neziskovek?

Ano, zejména členských organizací. Pořádáme spoustu akcí, kde se lidé poznávají. Pro členy máme na webu samostatnou členskou sekci, kde si členové vzájemně nabízejí své produkty a informují o svých aktivitách. Řadu informací sdílíme také na sociálních sítích.

BEZ KOMENTÁŘE