Rozhovor s Helenou Rampachovou, zástupkyní ředitele Společnosti Podané ruce, o.p.s.

289
Helena Rampachová
Helena Rampachová

Čím se zabývá Společnost Podané ruce?

Našimi komplexními službami pomáháme lidem s problémy, které způsobuje užívání drog nebo jiné patologické závislosti, např. gambling. Přispíváme i k prevenci a ochraně většinové společnosti před šířením rizikových jevů. Spolupracujeme s odbornou veřejností a vzděláváme odborníky v sociální oblasti.

Jsou mezi vaší cílovou skupinou i děti a mládež?

Práce s mládeží je druhým hlavním okruhem naší působnosti. Je nutné pokusit se odsunout první kontakt s návykovou látkou do co nejpozdějšího věku. Tím myslím i alkohol nebo tabák, které mohou být vstupní branou k experimentům s dalšími drogami. Věk, kdy české děti začínají kouřit a pít alkohol, se stále snižuje. Je tedy velmi důležité co nejdříve s nimi začít – přiměřenou formou – mluvit o rizicích. Tomu se věnují naše preventivní programy, které oslovují také rodiče, protože ti často nevědí, jak s dětmi o závislostech mluvit. Následně pak umíme pracovat i s dětmi, které už zkušenost s návykovou látkou mají. A nízkoprahové a terénní programy poskytují podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížné životní situaci. Závislost či problémy s ní spojené se totiž zřídka vyskytují osamoceně, často je provází třeba šikana, záškoláctví a další problémy.

Někteří lidé mají k tomuto tématu skeptický postoj a říkají si, proč vůbec pomáhat drogově závislým. Má vaše pomoc nějaké výhody i obecně pro společnost?

Naše práci nesměřujeme pouze na klienty se závislostí, ale i na většinovou společnost. Uživatelům drog, kteří nemohou či nechtějí s užíváním přestat, poskytujeme služby, jež mohou aspoň snížit rizika (výměna injekčních stříkaček jako prevence infekčních onemocnění apod.) – to je ale samozřejmě velmi důležité i pro ochranu veřejnosti před těmito infekčními chorobami. Těm, kdo se rozhodli se závislostí skoncovat, pomáháme zvládnout přechod na zdravý životní styl, najít zaměstnání apod. To je pro společnost bezesporu významné i ekonomicky. Pomáháme zmírnit negativní dopady na rodiny klientů. Pracujeme také s lidmi ve výkonu trestu – po odchodu z vězení jim pomáháme nespadnout zpátky do závislosti, nastartovat aktivní život a začlenit se do společnosti.

Vaše organizace letos slaví 25. výročí své existence. Změnila se za tu dobu nějak vaše práce či služby?

Od roku 1991, kdy byla organizace založena, prošla velkým vývojem od malé „nestátky“ s jedním kontaktním centrem až po největší organizaci svého typu na Moravě, která nabízí desítky sociálních služeb ve 4 krajích (Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský) a má přes 100 zaměstnanců. Významným vývojem prošla i profesionalizace našich služeb.

Kromě přímé pomoci vašim klientům se zaměřujete i na vzdělávání. O jakou formu jde?

Již od roku 1999 je součástí naší společnosti Vzdělávací centrum I.E.S., které se zaměřuje na vzdělávání odborníků v pomáhajících profesích (psychologové, sociální pracovníci, pedagogové). Naše kurzy, semináře a konference navštíví ročně téměř tisíc účastníků. Spolupracujeme s velkým množstvím lektorů a kvalitu kurzů, které nabízíme, dokládají také akreditace MPSV, MŠMT nebo MV.

Máte nějaké další projekty, na kterých momentálně pracujete?

Určitě bych zmínila projekt Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu, který běží od roku 2014 a podporuje ho Česká rozvojová agentura. Prevence a možnosti léčby drogových závislostí jsou v Afghánistánu zatím velmi omezené, přitom užívání drog je tam opravdu obrovským problémem. Jsme rádi, že můžeme našimi zkušenostmi přispět k zavádění fungujících služeb pro uživatele drog a jejich blízké, a zmírnit tak dopady jednoho z velkých problémů, které tuto chudou a těžce zkoušenou zemi sužují.

Jak se vám daří získávat finanční prostředky na váš provoz?

Z velké části jsme finančně závislí na státních dotacích. Dotačních prostředků však není dostatek na to, abychom služby optimálně pokryli. Proto přivítáme jakoukoliv podporu, třeba na GIVTu. Přispějí-li lidé na provoz našich služeb přes tento portál, je to pro nás i důležitou známkou toho, že jsou si vědomi problému, jakým závislost může být nejen pro člověka samotného, ale i pro jeho blízké nebo jeho okolí, a že jim to není jedno, protože všichni tvoříme dohromady naši společnost. Mnoho klientů svoji „drogovou kariéru“ ukončí a žijí jako plnohodnotní členové společnosti, mají děti, chodí do práce. Pomoci člověku v nouzi, který se potýká s problémem, tak, aby mohl a měl možnost vyhledat odbornou pomoc, pomáhá přece nejen tomu danému člověku, ale i nám všem.

Rozhovor_Podanky-fotoAutorka rozhovoru: Šárka Bukovská

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ