Fundraiser/ka pro firemní dárce – práce z domova

Nadace Pro půdu je veřejně prospěšná organizace, jejíž účel spočívá zejména v ochraně půdy jakožto svěřeného dědictví i odkazu pro další generace a v podpoře odpovědného, šetrného a udržitelného hospodaření. Posláním Nadace je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme. Její vizí je zdravá, živá a úrodná půda, o kterou člověk pečuje s láskou a zachází s ní jako s darem, ne jako se zbožím.

CO VÁS ČEKÁ?

– tvorba fundraisingové strategie se zaměřením na firemní fundraising a velké dárce,
– vyhledávání fundraisingových příležitostí a jejich realizace, aktivní oslovování dárců,
– prezentace činnosti a dopadů práce nadace na osobních schůzkách s dárci,
– péče o firemní a velké dárce,
– spolupráce s dalšími členy týmu a účast na setkáních správní rady (min. 4 x ročně)

NABÍZÍME

– smysluplnou práci v přátelském a inspirativním týmu lidí v organizaci, která přispívá k ochraně zemědělské půdy a krajiny,
– úvazek cca 0,5 s výhledem jeho zvýšení až na plný,
– flexibilní práci z domova s pružnou pracovní dobou,
– prostor pro uplatnění vlastních nápadů,
– možnost zvolit si zaměstnanecký poměr nebo práci na živnostenský list, nástup na podzim 2022

KOHO HLEDÁME

– člověka, který souzní s naší vizí a posláním, má vztah k půdě a který:
– má alespoň základní praktické zkušenosti s fundraisingem,
– má výborný mluvený a písemný projev v češtině a ideálně aktivní znalost angličtiny,
– je spolehlivý, samostatný a zároveň schopen spolupráce,
– otevřeně komunikuje a je kreativní,
– umí pracovat s počítačem v pokročilé formě (práce se sdílenými dokumenty Google Workspace, direct
mailingem Mailchimp, znalost grafických programů, orientace ve WordPress – vše výhodou nikoliv
podmínkou),
– umí dobře fotit případně natáčet videa (výhodou ale ne podmínkou)

Kontakt: Hana Bernardová, telefon 777 903 227, e-mail: bernardova@nadacepropudu.cz

Sdílet