Arteterapie (zdroj: archiv organizace)

I obyčejné čmárání bez rozmyslu nám pomůže zapomenout na potíže, říká terapeutka Hana Studená

Výtvarné umění je prostředkem k vyjádření našich nejniternějších myšlenek a pocitů. Tvoření nám pomáhá navodit psychickou pohodu, pozitivní emoce, nebo dokonce zlepšit naše komunikační schopnosti. Léčebný postup, který využívá pozitivní vliv výtvarného projevu a estetického vnímání obrazu, nazýváme arteterapií. Více o arteterapii se dozvíte v rozhovoru s Hanou Studenou, terapeutkou ze spolku Stuha z.s.

Cílem neziskové organizace Stuha je zejména práce s dětmi a mládeží, seznamování je s uměním, historií a vštěpování kladného vztahu k umění, historii a ke zvířatům. Podle slov terapeutky Studené nám arteterapie umožňuje být tady a teď, oprostit se od čehokoliv, a užívat si s minimem zkušeností. Při arteterapii nezáleží ani na věku, ani na potížích klienta.

Arteterapie (zdroj: archiv organizace)

Je potřeba, aby osoba, která se arteterapie účastní, disponovala estetickým cítěním či výtvarným talentem?

Vůbec ne. I obyčejné čmárání bez rozmyslu nám pomůže se ukotvit a zapomenout na potíže. Jedna z terapeutických metod, nejen při krizové intervenci, je vykresli se, a na to také nemusíte být akademický malíř. Hlavní je chuť tvořit a užít si to.

Terapeutka Hana Studená (zdroj: archiv organizace)

Jakou roli zastává terapeut?

Velmi záleží na zkušenostech terapeuta, jeho preferencích a výběru vhodného materiálu a techniky tvoření. Je také důležité, aby terapeut uměl třeba i změnit směr práce v průběhu terapie pokud vidí, že zrovna toto klient nezvládá, nebo ho to dostatečně neuspokojuje. Používání technik a pomůcek je velmi ovlivněno druhem terapie, a tím, na co je zaměřena, a co potřebujeme řešit, léčit, podpořit, rozvíjet.

Jaké výtvarné aktivity a techniky se u arteterapie uplatňují?

Škála technik je velmi široká. Využívá se klasická malba a kresba, také koláž, neboli práce s vrstvením a lepením různých materiálů. Dále frotáž, která pracuje s vnímáním a překreslování struktury materiálů, ubrousková technika dekupage, či mramorování pracující s vnímáním a mícháním barev a tvoření fantazijních tvarů. Dále se využívá například práce s litím hmot a tvoření fantasy děl metodou pouring, nebo využití terapeutických možností hlíny pro osoby s agresí a duševními obtížemi. Technik je opravdu mnoho a jen u nás v centru Stužka v rámci relaxačních arteterapií můžete zažít a vyzkoušet až třicet a více rozličných technik.

Techniku tedy volíte podle toho, co klient potřebuje?

Ano, například u seniora s Alzheimerem využiji jednoduché techniky malby, lepení s cílem aktivizovat jeho motorické a paměťové funkce, ale u dítěte s výchovnými potížemi využiji daleko více propracované úkoly nebo práci s hlínou. Arteterapie je skvělá v tom, že může pomoci velmi širokému okruhu osob, a to jak u individuálních, tak skupinových terapií. Vždy je důležitý úkol a potíž, kterou chceme řešit. Podle toho je volen program, zaměření a technika. Pomůže například u seniorů při aktivizačních činnostech, nebo při podpoře motoriky u osob po úrazech horních končetin.

Při individuálním i skupinovém tvoření může být dosáhnuto stavu podobnému meditaci, extázi, kdy se tvůrce soustředí na prožitek z tvorby a zapomene na své okolí

Se kterými klienty pracujete konkrétně ve vaší organizaci?

U nás v organizaci více pracujeme s dětmi a mládeží. Zde arteterapii nejvíce využíváme pro stmelování kolektivu u skupinového tvoření, nebo také k podpoře sebevědomí a vzdělávacích potíží.

Zmínila jste, že se uplatňuje jak individuální, tak skupinová forma terapie. Na čem závisí to, jakou formu vyberete?

Zde opět záleží na cíli, kterého chceme dosáhnout, a také s kým. U nás například během letních kempů a táborů využíváme skupinové činnosti, ale i individuální práci, která vede k rozvíjení dovedností a sebevědomí klienta. Při individuálním i skupinovém tvoření může být dosáhnuto stavu podobnému meditaci, extázi, kdy se tvůrce soustředí na prožitek z tvorby a zapomene na své okolí. I tohle má právě velký a hluboký ozdravný účinek.

Arteterapie (zdroj: archiv organizace)

Když se zaměřím na práci s dětmi při skupinové terapii, stává se někdy, že se dítě ostýchá před ostatními projevit?

Že si dítě nevěří, nebo nechce pracovat spolu s ostatními, protože má například problémy s kolektivem, je naprosto běžný jev. Naše skupinové úkoly se ve většině případů sestávají z mnoha dílčích aktivit a pokud se dítě necítí na společnou práci, může týmu přispět něčím, co zvládne. Může třeba vytvořit nebo namalovat něco určitého, co se přidá k práci ostatních. A přitom pomůže celému týmu. Vždy se něco najde a vždy se nám i tyto děti zapojily.

Kdybyste mohla arteterapii srovnat s jinými terapiemi, které také například poskytujete v organizaci, je tahle efektivnější než některé jiné?

Žádná terapie není lepší. Vždy závisí na možnostech a preferencích klienta, a také na účelnosti dané terapie. Náš cíl, na kterém nyní usilovně pracujeme, je ještě větší propojení všech aktivit v Rodinném a terapeutickém centru Stužka. Jde o aktivity jako jsou arteterapie, animoterapie, dramaterapie, muzikoterapie a hiporehabilitace.

Arteterapie (zdroj: archiv organizace)

Jakými způsoby lze terapie propojit?

Zmíním například propojení hiporehabilitace, arteterapie a muzikoterapie. To může vypadat tak, že klient, který sedí přímo na koni, může s pomocí speciální tabulky kreslit jeho chůzi. Menší klienti zase mohou vytleskávat nebo bubnovat zvuk kopyt. Starší děti mohou koně při jeho pozorování zkusit modelovat, malovat a u toho třeba složit píseň. A ti pokročilí mohou s koněm na vodítku, nebo ve volnosti, něco určitého nakreslit přímo do povrchu jízdárny. Možností propojení terapií je opravdu mnoho. Přitom nejde o výsledek, ale o prožitek při tvoření a společné práci.

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *