Anna Horká v učebně muzikoterapie (zdroj: osobní archiv Anny Horké)

Vliv hudby na člověka a možnosti jejího využití mě nepřestávají fascinovat, říká muzikoterapeutka Anna Horká

Hudba odpradávna patří do lidských životů. Dokáže v nás probudit hluboké emoce, pomáhá navazovat kontakt s druhými, a dokonce má i sílu léčit. O pozitivních účincích hudby na lidskou psychiku se dozvíme od Anny Horké, psycholožky a muzikoterapeutky z Psychoterapie Fokus Praha.

Anna Horká pracuje s lidmi, kteří zažívají různorodé obtíže v oblasti duševního zdraví. Původní profesí je psycholožka a vedle psychologie vystudovala také hru na bicí nástroje. Na muzikoterapii se jí líbí, že je propojením těchto dvou oblastí – psychologie a hudby.

Muzikoterapie se využívá při léčbě nejrůznějších psychických onemocnění. Hraje druh daného onemocnění roli při tom, jakým způsobem terapie probíhá, či jaké postupy se při práci s lidmi využívají?

Každý člověk v terapii vyžaduje individuální přístup. Záleží na mnoha faktorech, vedle druhu onemocnění je to například věk, dosavadní zkušenosti klienta s léčbou či terapií nebo jeho motivace. Muzikoterapie má široké možnosti využití. Od dětí, kdy se dokonce využívá již v prenatálním věku, přes dospělé s různými druhy onemocnění či postižení, až po seniory. Styl práce každého muzikoterapeuta je ovlivněn jeho vzděláním, zkušenostmi i osobnostními charakteristikami. Když se s klientem poprvé setkáme, věnujeme dostatečný prostor rozhovoru o jeho potřebách a konkretizujeme cíle, kterých chceme v terapii dosáhnout. Na základě toho pak volíme vhodné metody.

Hudební prvky, které jsou bezpochyby hlavní podstatou téhle formy terapie, jsou pacientem vytvářeny, nebo se zaměřujete spíše na hudební poslech?

Z velké části s klienty hudbu vytváříme, improvizujeme. Klienty podporuji ve spontánní a tvořivé tvorbě. Pro někoho je to přirozený způsob vyjádření sebe sama, někdo potřebuje postupovat pozvolna, překonat ostych, i to je zcela v pořádku. Občas při muzikoterapii hudbu také posloucháme, ať již reprodukovanou nebo živě tvořenou terapeutem.

Hudební nástroje využívané při muzikoterapii (zdroj: osobní archiv Anny Horké)

Jaké druhy hudebních nástrojů se při muzikoterapii využívají?

Ve Fokusu máme k dispozici různé hudební nástroje. Od klasických (klavír, kytara, flétna) až po méně obvyklé. Většinu arzenálu tvoří nástroje, na které není nutné se učit hrát. Jsou to různé druhy perkusí, chřestidla, zvonkohry, bubny. Posledním přírůstkem, který nám udělal velkou radost, je kovový, ručně vyráběný handpan, který nám věnoval jeden ze sponzorů.

Handpan (ilustrační obrázek, zdroj: pexels.com)

Můžeme do muzikoterapie zapojit i zpěv?

Ano, klienty podporuji i ve využívání vlastního hlasu, hrajeme také na tělo nebo třeba na různé předměty, nábytek, kreativně využít se dá ledacos. Je důležité, aby se klient cítil komfortně, do ničeho nenutím, pouze nabízím.

Jak byste zhodnotila léčebný účinek hudby, a co je podle vás jejím hlavním benefitem? 

Zvuky a vibrace působí na lidský organismus na fyzické i psychické úrovni. Hudba otevírá dveře emocím, dokáže nás spojit s našimi vlastními zdroji, ze kterých můžeme čerpat. Když hrajeme, odehrává se to teď a tady, v přítomnosti. Bytí v přítomnosti je již samo o sobě léčivé, v přítomnosti neexistují obavy z budoucnosti ani pocity viny z minulosti. Muzikoterapie je možností i pro ty, kteří se nemohou nebo nedovedou vyjadřovat slovy – například lidé s vadou řeči nebo obtížemi v oblasti verbální komunikace. Je zapotřebí říci, že v léčebném procesu hrají roli i jiné faktory než hudba, jako například terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem. Každý máme jiné zkušenosti, i ty hudební, a proto není možné dopředu vědět, jak bude konkrétní hudba na člověka působit. Vliv hudby na člověka a možnosti jejího využití v terapii mě nepřestávají fascinovat.

Dokonce bych řekla, že hudební vzdělání může být při muzikoterapii spíše nevýhodou.

Je důležité, aby klienti disponovali hudebním sluchem?

Vůbec ne. Dokonce bych řekla, že hudební vzdělání může být při muzikoterapii spíše nevýhodou. Hudebníci jsou zvyklí projevovat se určitým způsobem tak, aby to „hezky znělo“, jsou vedeni k podávání výkonu na nějaké úrovni kvality. V muzikoterapii podporujeme klienty ve spontánním vyjádření sebe sama a svých emocí. Nerozlišujeme, co je „správně“ a co „špatně“, nejde o výkon.

zdroj: osobní archiv Anny Horké

Nějaký vztah k hudbě je ale u klientů asi potřeba…

Samozřejmě je ale dobré, když má klient k hudbě kladný vztah, když ho nějakým způsobem oslovuje. Pokud jsou někomu nepříjemné zvuky a necítí se v nich komfortně, bude vhodnější jiná forma terapie, ať již verbální psychoterapie, nebo expresivní, jako je třeba taneční a pohybová terapie.

Dokázala byste shrnout, jak probíhá muzikoterapie ve Fokus Praha?

Muzikoterapie u nás probíhá individuálně i ve skupině, ta má většinou kolem desíti členů. Při individuální muzikoterapii pracujeme jeden na jednoho, tzn. jeden klient a jeden terapeut. Skupinu vede většinou terapeutická dvojice. Muzikoterapie je také součástí stacionáře. Jedná se o intenzivní terapeutický program, který běží 6 nebo 9 týdnů, 3 dny v týdnu. Jeho součástí jsou terapeutické skupiny, relaxace a edukace.

Nejdůležitější je, aby práce dávala klientovi, ale i terapeutovi smysl

Jak dlouho taková individuální terapie probíhá?

Záleží na dohodě klienta a terapeuta. Na začátku společné práce tvoříme tzv. terapeutický kontrakt, kdy se domlouváme, jak často a jak dlouho se budeme setkávat a co by mělo být cílem terapie. To se samozřejmě může během spolupráce měnit. Nejdůležitějším kritériem je, aby práce dávala klientovi, ale i terapeutovi smysl, aby byla pro klienta užitečná. Samozřejmě záleží také na reálných možnostech obou zúčastněných.

A skupinová?

Při skupinové práci je již předem stanoveno, jak dlouho skupina poběží. Ve Fokusu plánujeme skupiny expresivních terapií nejčastěji na rok nebo dva roky při frekvenci setkávání 1 x týdně. Nyní ale např. běží muzikoterapeutická skupina, která trvá pouze 12 týdnů. Záleží na tom, komu je skupina určena (pro jaký typ klientů) a opět, co by mělo být jejím cílem.

Muzikoterapie probíhá v rámci Psychoterapií Fokus Praha. Pro více informací kontaktujte recepci na tel. 777 800 387 nebo na e-mailu recepce.brevnov@fokus-praha.cz

Jestli chcete Fokus Praha podpořit, připravili jsme si pro vás od 31. 5. do 6. 6. 2022 akci s Pomocníkem. Pro více informací klikněte ZDE.

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *