Ilustrační obrázek (zdroj: freepik.com)

Ženy bez domova se vyrovnávají s obtížnou rolí matky, stigmatizací a kritikou společnosti. Svoji situaci často skrývají

Když je řeč o bezdomovectví, většina z nás si tento způsob života stereotypně spojuje hlavně s muži. Na vině může být skutečnost, že v bezdomoveckých komunitách vídáme mnohem méně žen. Proč je ženské bezdomovectví častěji skryté a jaké jsou jeho příčiny a rizika?

Bezdomovectví žen se vyznačuje především tím, že je více skryté než zjevné. Existuje proto několik důvodů. ,,Ženy se mohou cítit zahanbené a stigmatizované, což může vést k tomu, že se snaží skrýt svoji situaci a žít v tajnosti. Mohou se bát, že budou souzeny nebo že budou považovány za nezodpovědné nebo nekompetentní. Také mohou mít obavy o svoji osobní bezpečnost, zejména pokud žijí na ulici. Mohou se vyhýbat kontaktu s lidmi a skrývat se, aby se chránily před nebezpečím a násilí,“ uvádí Rad Bandit, zakladatel organizace Jako doma.

Jako doma – Homelike, o.p.s. (zdroj: jakodoma.org)

Jako doma – Homelike, o.p.s. se věnuje problematice ženského bezdomovectví a spolupracuje s ženami se zkušeností s bezdomovectvím. Usiluje o společnost, kde má každý možnost důstojně bydlet a kde nejsou sociální a genderové nerovnosti. Pracuje na odstraňování nerovností, s nimiž se ženy s těmito zkušenostmi potýkají, zvyšování kvality jejich života, a také se soustředí na rozvoj občanské angažovanosti u těchto žen a na jejich zapojení do aktivit organizace.

Jaké jsou příčiny ženského bezdomovectví?

Příčiny ženského bezdomovectví bývají spojovány s genderovou a sociální nerovností. Mezi faktory přispívající k bezdomovectví u žen patří například nezaměstnanost, nedostatečné finanční prostředky, nestabilní bytové podmínky, rozpad rodiny nebo zdravotní komplikace. Dále můžeme hovořit o násilí vůči ženám, kdy mnoho žen uprchne z domova kvůli domácímu násilí nebo týrání a bezdomovectví se tak pro ně stane jedním z možných řešení.

,,Některé ženy zažívají odebrání dětí, což je značně traumatická událost, která může vést k bezdomovectví. Prevalence traumatu u žen bez domova je ve společnosti značně vysoká. U žen bez domova častěji pozorujeme posttraumatickou stresovou poruchu a jiná duševní onemocnění. Faktory mohou být navzájem propojené a mohou významně přispívat k bezdomovectví žen,“ dodává Bandit.

Ženy bez domova s dětmi čelí dalším výzvám a rizikům, včetně násilí vůči dětem

Ženy bez domova, které se ocitnou na ulici, jsou zde daleko více vystavovány sexuálním útokům, fyzickému a psychickému násilí, a proto svůj propad na ulici různými způsoby oddalují. Často setrvávají v nevyhovujících partnerských vztazích, vytvářejí účelové krátkodobé vztahy nebo přespávají u známých a přátel. Jejich situace je v takových případech může stavět do pozice, kdy jsou závislé na osobách, které jim poskytují azyl a možnost mít kde přespat si musí zasloužit například posluhováním v domácnosti, sexem nebo sháněním drog.

Ohroženou skupinou žen jsou matky samoživitelky nebo rozvedené ženy žijící osamoceně. K „neviditelnosti“ ženského bezdomovectví přispívají i důvody spojené s mateřstvím a závazky v péči o děti. Svoji situaci se ženy mnohdy snaží skrýt, aby se vyhnuly odnímání dětí nebo negativnímu vlivu na ně. ,,Ženy bez domova s dětmi čelí dalším výzvám a rizikům, včetně násilí vůči dětem, oddělení od svých dětí a nedostatku přístupu ke zdravotní péči a vzdělání. Bezdomovectví může vést k ztrátě zaměstnání a finanční nejistotě, což může být pro ženy velmi obtížné, zejména pokud mají závazky v péči o děti nebo zdravotní problémy,“ říká Bandit.

Jako doma zaměstnává a podporuje ženy v tísni

Důležitým a dlouhodobým projektem organizace Jako doma – Homelike, o.p.s., jsou Kuchařky bez domova. Projekt vznikl s vědomím, že mnoho žen v sociální tísni by se chtělo přínosně zapojit do společnosti. Organizace proto nabízí ženám bez domova příležitost, aby samy napomohly změně společenského vnímání bezdomovectví. Cílem jídelny Kuchařek bez domova je upozorňovat na problematiku ženského bezdomovectví, zaměstnávat a podporovat ženy, bourat předsudky a v neposlední řadě vařit dobré, zdravé, veganské a finančně dostupné jídlo pro širokou veřejnost, a také zpracovávat přebytky ovoce a zeleniny, které by se jinak vyhodily.

Více informací o projektech a aktivitách organizace naleznete na jejich webových stránkách.

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *