Ilustrační obrázek, zdroj: freepik.com

Genderově podmíněné násilí na pracovišti je v Česku stále problém. Nora chystá školící videa

Genderové informační centrum (GIC) Nora chystá osvětový školící projekt, který se týká prevence genderově podmíněného násilí. Školicí videa umožní personálním oddělením dalších vědeckých institucí v ČR informovat o genderově podmíněném násilí a sexuálním obtěžování v pracovním prostředí jejich instituce. Až 59% žen v ČR zažívá či zažilo tento druh násilí.

Genderově podmíněné násilí v ČR

Ačkoliv se politici v EU mapováním prevalence (=podíl počtu jedinců trpících danou nemocí k počtu všech jedinců ve sledované populaci-pozn.red.) genderově podmíněného násilí (GPN) a jeho prevenci věnují již delší dobu, situace ve vědě a výzkumu v ČR tomu neodpovídá. „Na základě celoevropského výzkumu násilí páchaného na ženách (2012) vyplývá, že v ČR je vysoká prevalence (až 59% žen jej zažilo nebo zažívá) takového násilí a výzkum zároveň ukazuje, že velmi často se to stává na pracovišti, v ČR kolem 28%, nebo při studiu,“ komentuje situaci v České republice gender expertka Tamara Jačisko Nasri z GIC Nora. Mezi studujícími vysokých škol jsou pak nejohroženějšími skupinami žen ty, které přísluší k etnickým, národnostním, LGBTQ+ a jiným menšinám.

Další výzkum (UniSAFE- Horizont) ukazuje, že dvě třetiny osob se v akademické sféře setkaly s genderově podmíněným násilím, v případě žen se jednalo o 66%. Nejzranitelnější jsou pak lidé zdravotně znevýhodnění (72%), příslušící k etnickým minoritám (69 %), či k LGBTQ+ (68 %). „V tuto chvíli má málokterá česká akademická instituce na práci s genderově podmíněným násilím nástroje, informace a proškolený personál (NKC – Gender a věda). Mnohé univerzity a výzkumné instituce stojí na začátku práce s touto problematikou a musí začít urgentně s prevencí a ošetřováním genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování pracovat,“ upozorňuje Tamara Jačisko Nasri.

Osvětová naučná videa organizace vydá na konci roku 2023

GIC Nora aktuálně vytváří deset veřejně dostupných školicích videí šitých na míru českým veřejným akademickým a výzkumným institucím. První školicí balíček cílí na osoby zaměstnané veřejnými akademickými a výzkumnými institucemi v ČR. Druhý školicí balíček cílí na osoby, které působí ve výběrových a hodnotících komisích těchto institucí, aby organizace podpořila prevenci diskriminačního chování i u osob v rozhodovacích a řídících funkcích.

Printscreen z jednoho z výukových videí

Po skončení projektu budou videa zpřístupněná všem neomezeně, tedy jak organizacím, tak i jedincům či firmám. „Videa budou v průběhu projektu přístupná pouze našim dvěma partnerským organizacím. Tedy Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, tam budou videa pilotována. Před i po zhlédnutí videa budou zaměstnanci partnerských institucí vyplňovat dotazníky testující jejich vstupní a získané znalosti. Testy ověřující znalost dané problematiky budou také zpřístupněné široké veřejnosti,“ informuje Tamara.

Videa budou rozesílaná zaměstnancům partnerských organizací postupně ke konci roku 2023 (přibližně říjen až leden), zveřejněná videa pro veřejnost budou až po skončení projektu, tedy po 30. dubnu 2024. Projekt je podpořený Norskými fondy.

Jsem studentka žurnalistiky a na neziskovkách se mi nejvíc líbí jejich skvělé nápady, díky kterým jsou schopny pomoct ostatním. Ve volném čase se nejradši věnuji malování, hraní videoher, čtení či cestování. Také ráda píšu příběhy a sbírám kaštany. V každé bundě mám alespoň jeden pro štěstí.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *