Ilustrační obrázek, zdroj: freepik.com

Víte, kdo je peer konzultant? Umí pomoct se závislostmi i psychickými problémy

Lidé, kteří mají zdravotní, psychické či jiné problémy, se mohou obrátit na peer konzultanty. Mají osobní zkušenosti s danou situací, problémem nebo výzvou a nabízejí podporu a poradenství ostatním lidem procházejícími podobnými situacemi. V článku najdete příklad některých peer poraden, které provozují neziskové organizace

Termín peer konzultant se obecně používá k popisu osoby, která poskytuje poradenství, podporu nebo odborné znalosti lidem ve stejném sociálním nebo profesním postavení. Tím, že jsou peer konzultanti sami zkušení v dané oblasti, mají schopnost sdílet své zkušenosti a přinést praktické rady a perspektivu.

Peer konzultanti se často uplatňují v oblastech jako vzdělávání, zdravotnictví nebo sociální péče. Například v oblasti duševního zdraví mohou být peer konzultanti lidé, kteří sami prošli určitými obtížemi nebo diagnózou a nyní pomáhají jiným lidem s podobnými zkušenostmi. Jejich role spočívá v poskytování emoční podpory, sdílení strategií pro zvládání a vedení konverzací, které pomáhají jednotlivcům v zotavování a rozvíjení se.

Peer poradna jako první krok ke snížení obav a studu říct si o pomoc

Nezisková organizace Nevypusť duši se specializuje na pomoc duševně nemocným lidem. „Naši lektoři a naše lektorky často vědí, jaké to je zažívat nejen příkoří, ale i úspěchy v systému, a mohou tak nabízet velmi užitečný pohled, stejně jako třeba obhajovat práva těchto osob například v pracovních skupinách, které jsou vyčleněné na inovaci systému péče,“ popisuje práci konzultantů ředitelka Nevypusť duši Barbora Pšenicová.

Nově spustili e-mailovou poradnu, ve které měsíčně odbaví asi dvacet dotazů. Na zkušené psycholožky se mohou lidé obrátit se stresem ve škole, nepohodou v rodině, negativními myšlenkami i kvůli strachu o blízké. Psycholožky vše řeší důvěrně a anonymně. „Cílem je především zvýšit u lidí důvěru ve služby, ochotu vyhledat pomoc a snížit počet těch, kterým se v důsledku nevyhledání péče zhoršuje jejich zdravotní stav. Doufáme, že naše e-mailová poradna pomůže těm, kteří chtějí vyhledat pomoc a neví, kam se obrátit,“ říká Barbora Pšenicová.

On-line peer poradnu provozuje také Renadi, ta se zabývá pomoci lidem, kteří procházejí závislostí i zotavením. „Poradnu mají pod palcem dva naši peer konzultanti Iva a Teo. Jejich zkušenosti pokrývají oblast alkoholu a návykových léků. Lidé se na nás obracejí s otázkami ohledně užívání alkoholu, léků a gamblingu,“ komentuje Eva Šteinigerová. Podle Evy mezi nejčastější témata, se kterými se lidé na konzultanty obracejí, jsou například „můj příbuzný pije, jak mu pomoci“, „chci se objednat na konzultaci“, „snažím se snížit užívání návykových léků“ a další. První kontakt on-line formou snižuje obavu a stud kontaktovat adiktologickou službu. Poradna je zcela zdarma.

Lidem, kteří pečují o své blízké, peer poradny připomínají, že na to nejsou sami

Hlavním cílem peer programu Asistence o.p.s., která se věnuje pomoci lidem s postižením, je poskytnout pečujícím podporu zaměřenou především na jejich potřeby. Program pro rodiče se zaměřuje hlavně na pomoc rodičům, kteří pečují o děti s postižením. „Služba by měla posílit pocit pečujících, že na to nejsou sami, že jim někdo naslouchá a rozumí,“ říká Lenka Fílová, peer odbornice Asistence o.p.s. Podpora je poskytovaná v rámci konzultací vedených formou rozhovoru. „Rozhovor není primárně sociálním poradenstvím, ale spíše logoterapeutickým doprovázením, které v ideálním případě napomůže pečujícímu porozumět sobě v situaci, ve které se nachází a najít vlastní směřování do budoucnosti,“ komentuje Fílová.

Součástí spolupráce je i hledání posilujících zdrojů na úrovni péče o sebe a seberozvoje, které pečujícímu mohou pomoci zvládat a unést dlouhodobou každodenní zátěž. „Peer rozměr tohoto logoterapeutického doprovázení obohacuje spolupráci o specifický druh porozumění problematice na rovině vlastní zkušenosti. Přináší pak konkrétní vlastní nebo zprostředkovanou zkušenost dalších pečujících, která může napomoci člověku k volbě vlastní cesty v jeho osobní a jedinečné situaci,“ dodává Lenka Fílová.

Jsem studentka žurnalistiky a na neziskovkách se mi nejvíc líbí jejich skvělé nápady, díky kterým jsou schopny pomoct ostatním. Ve volném čase se nejradši věnuji malování, hraní videoher, čtení či cestování. Také ráda píšu příběhy a sbírám kaštany. V každé bundě mám alespoň jeden pro štěstí.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *