Ilustrační obrázek (zdroj: Pexels.com)

S násilím v domácím prostředí se potýkají i senioři. Svěřit se mohou na telefonní krizové lince

Jsou zranitelní kvůli svému věku, zdravotnímu stavu, závislosti na péči druhých osob a společenským stereotypům. Řeč je o seniorech, kteří nejen z těchto důvodů bývají vystavování různým formám násilí a týrání. ,,Senioři nejsou jednolitá skupina obyvatel, každý má jiné životní zkušenosti, ze kterých především v oblasti své bezpečnosti čerpá,“ říká vedoucí Linky seniorů. Co všechno seniory ohrožuje a kde hledat pomoc?

Násilí na seniorech je na závažný problém, kdy jsou lidé ve věku 60 let a starší vystaveni fyzickému, psychickému, emocionálnímu nebo finančnímu zneužívání. Tento pojem zahrnuje také jejich zanedbávání a opomíjení.

K násilí na seniorech dochází na mnoha místech, například v domovech důchodců, nemocnicích, léčebnách pro dlouhodobě nemocné a ve veřejném prostředí. Zároveň s rozmachem digitálních technologií se mohou senioři stát obětmi násilí i v online prostoru, který je pro ně často neznámý. Jde například o kyberšikanu nebo o finanční podvody.

Pomoc představuje Linka seniorů

Linka seniorů, která je součástí organizace Elpida o.p.s., nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi a poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce. ,,Na bezplatnou anonymní Linku seniorů se obracejí senioři v nejrůznějších, i život ohrožujících, situacích. Díky anonymitě kontaktu se mohou volající svěřit a říci si o pomoc i v situacích, kdy by jim bránil stud, ostych, či pocit vlastního selhání,“ říká Kateřina Bohatá, psycholožka a vedoucí Linky seniorů.

,,Nejčastější hovory v souvislosti s bezpečností se týkají různých forem násilí, například ekonomického v podobě vydírání, projevování přízně pouze za úplatu, zneužití náročné situace k obohacení a různých podvodů. Další oblastí je násilí psychické, které zahrnuje ponižování, zastrašování i nerespektování potřeb. Nezřídka se senioři stávají také obětmi fyzických útoků, a to jak v podobě domácího násilí, tak i přepadení a ublížení. Méně časté jsou potom hovory k sexuálnímu násilí. Na dané téma máme průměrně 3-5 hovorů denně,“ upřesňuje Bohatá.

Ilustrační obrázek (zdroj: Pexels.com)

K násilí často dochází i v domácím prostředí, kde špatné zacházení pramení přímo ze strany členů vlastní rodiny. Domácí násilí zahrnuje jak fyzické útoky, omezování svobody, ponižování a citové vydírání, tak finanční vykořisťování a sexuální obtěžování.

V takovém případě se může jednat o skrytý a dlouhodobý problém, který se výrazně podepisuje na kvalitě života dotyčných a jejich duševní pohodě. Cestu k vyhledání pomoci obětem násilí často kříží sociální izolace, vzniká ztráta důvěry, strach nebo pocit studu.

Zranitelnosti seniorů zneužívají i cizí osoby

Na veřejnosti jsou senioři vystaveni různým nebezpečným a rizikovým situacím. Řeč je především o loupežných přepadeních, ke kterým dochází na místech, jako jsou třeba ulice, parky nebo veřejná doprava, a které zahrnují verbální i fyzické útoky. Kromě zranění může zkušenost s loupeží přinášet negativní dopady na psychiku seniorů v podobě traumatu, narušené důvěry, pocitu strachu a bezmoci.

Užitečným krokem je v rámci osobního bezpečí edukace a osvěta, tedy zvýšení povědomí o rizicích pro danou věkovou skupinu a informování o prevenci. ,,Edukace o bezpečnosti je z mého úhlu pohledu důležitá ve spojení s porozuměním a podporou. Je naprosto stěžejní respektovat, že senioři nejsou jednolitá skupina obyvatel, každý má jiné životní zkušenosti, ze kterých především v oblasti své bezpečnosti čerpá. A také jiná oslabení a znevýhodnění, která naopak potřebují individuální zacházení,“ říká vedoucí Linky seniorů.

Jak podpořit svoji osobní bezpečnost?

Asociace Záchranný kruh, z.s., která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce a společně s nimi vyvíjí a realizuje systém informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí, apeluje na důležitost rozpoznání situací, kdy je ohroženo naše osobní bezpečí. Situacím lze předcházet tak, že budeme dodržovat určitá pravidla a v případě ohrožení se naučíme správně reagovat.

Pro seniory na svých webových stránkách organizace uvádí celou řadu doporučení k bezpečnému chování, které může ovlivnit nebo zamezit hrozícímu nebezpečí. Zdůrazňuje například důležitost a způsob zabezpečení svých osobních věcí a obydlí.

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *