Zdroj: Fotogalerie Charita ČR

Koledníci s platebními terminály? Tříkrálová sbírka slaví 22 let

Na západě se svátek Tří králů tradičně slaví 6. ledna a je faktickým vrcholem Vánoc. V Česku, ale například i v německojazyčných zemích, je s tímto svátkem spojena Tříkrálová sbírka. U nás ji pořádá Charita Česká republika, a letos tato sbírka slaví dvaadvacáté narozeniny. Jaká je historie a budoucnost sbírky? 

Koledníky všech věkových kategorií můžete na ulici potkat v období od 1. do 16. ledna se zapečetěnými pokladničkami s logem Charity Česká republika. Koledníci musí být v doprovodu dospělé osoby a na vyžádání předložit legitimaci, která je pověřuje ke koledování. S více než 70 tisíci koledníky je Tříkrálová sbírka největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice a za celou dobu její existence se podařilo vybrat již 1,5 miliardy korun.

Koledování v online světě

„Sbírka vznikla v roce 2000 a to pouze v Arcidiecézi olomoucké. Jelikož byla relativně úspěšná, další ročník se konal již celorepublikově. Od té doby se koleduje ve stejném módu. Vše je založené na tom, že dobrovolníci/koledníci, jak z řad dětí a mládeže, tak z řad dospělých koledují a sbírají prostředky do zapečetěných kasiček, ačkoliv dnes již přibyly určité moderní nástroje,“ říká hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky Gabriela Víšová. Právě nasazení nových nástrojů v rámci sbírky urychlila probíhající koronavirová pandemie, která v minulém roce sbírku zcela přesunula do online prostoru.

„V loňském ročníku to pro nás bylo obzvlášť těžké, protože se nemohlo koledovat jako za normální situace. Koledníci nebyli v ulicích, nahradily je tzv. statické kasičky. Odezva veřejnosti na úřadech nebo v obchodech byla velká. Mnoho z nich nám nabízelo, abychom si u nich statické kasičky umístili. Vytvořili jsme také online koledu. Nástroj, který je na webu Tříkrálové sbírky nyní již trvale přístupný a kde lidé mohou na sbírku přispět online. Je zde i možnost vybrat si konkrétní charitu, které chcete směrovat svou pomoc. Letos už koleda probíhala normálním způsobem, pokud nepočítáme opatření jako jsou rozestupy nebo roušky. Museli jsme sice zrušit určité akce pro veřejnost, například tříkrálový průvod v Praze, nicméně koledování jako takové se už vrátilo do normálních kolejí,“ vysvětluje Víšová.

Tři králové, přesněji označovaní jako Mudrci z Východu, jsou postavy z Matoušova Evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození. Mudrci jej obdarovali zlatem, kadidlem a myrhou. V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B †  jako formule požehnání. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.

Výnos sbírky je rozdělen podle předem daného klíče: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky. Protože sbírka ještě stále probíhá, výsledky zatím nejsou finální. Ke 12.1. 2022 se vybralo necelých 18 milionů Kč.  Aktualizace výsledků je možné zobrazit na stránkách sbírky, stejně jako využití získaných prostředků jednotlivými pobočkami Charity.

Moderní trendy v koledování

A jaká je budoucnost koledování? „Snažíme se sledovat moderní trendy. Bojujeme například s tím, že se méně používá hotovost. Problém to bývá zejména v Praze a větších městech, kde u sebe lidé častěji nenosí hotovost. I banky by však z praktických důvodu uvítaly omezení používání hotovosti. Do budoucna tedy máme v plánu vybavit koledníky platebními terminály, statické kasičky by nahradily statické terminály. Nicméně určitě se nechceme vzdát té tradiční podoby koledování. Vize koledníků za deset let je taková, že jich bude ještě více a kromě kasičky budou vybaveni třeba právě platebním terminálem, stále vás však navštíví fyzicky,“ doplňuje Víšová.

Zdroj: Fotogalerie Charita ČR

Jak se stát dobrovolníkem?

Stačí kontaktovat nejbližší pobočku Charity, přímo na stránkách Tříkrálové sbírky je také návod jak se stát koledníkem„Určitý nábor koledníků probíhá na podzim skrze školy, pomáhají nám také různé organizace. Myslím si, že i díky sbírce se lidová tradice koledování v České republice udržuje,“ uzavírá Víšová.

Pokud se vám nepoštěstilo na ulicích potkat koledníky, sbírku můžete podpořit darem do ONLINE kasičky, zaslat dar přes složenku, či převodem na účet. Další možností je dárcovská DMS, veškeré informace najdete na stránkách sbírky. Charitu Česká republika lze samozřejmě také podpořit svým nákupem přes Givt.

Studuji žurnalistiku v Olomouci. V rámci žurnalistiky se zajímám zejména o politiku a politickou geografii, ale i o sociální a socioekonomická témata, proto mě baví psát také o neziskovkách. Ve volném čase mě potkáte nejčastěji když běžím po horách kolem Frenštátu, odkud pocházím, v Olomouci jen kolem řeky. Stejně tak s oblibou navštěvuji hospody a vedu hluboké konverzace nad dobrým pivem.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *