Klient z centra Rubikon na tréninkovém místě v Komunitním centru a zahradě Kotlaska (zdroj: Jan Jirkovský)

Vznikla platforma poskytující tréninkové zaměstnání znevýhodněným lidem

PLATZ je relativně nová platforma sdružující poskytovatele tréninkového zaměstnání. Slouží sociálně znevýhodněným lidem, kteří mají problém se začlenit do pracovního života. Organizace nabízí různé pozice na různých místech po celé České republice.

Devět organizací, které se věnují zaměstnávání lidí s různými druhy znevýhodnění, se spojilo v Platformu tréninkového zaměstnání (PLATZ), jejímž leadrem je organizace Česká asociace streetwork. Organizace v rámci PLATZu vytváří tréninková pracovní místa pro lidi, kteří jsou sociálně znevýhodnění a mají sociální hendikep pro vstup na trh práce. Jedná se o lidi, kteří mají psychická traumata, zdravotní problémy, záznam v trestním rejstříku, prochází závislostmi, nemají stabilní bydlení a rodinné zázemí či prošli ústavní výchovou.

Tréninkové zaměstnávání a vytváření tréninkových pracovních míst je osvědčený způsob, který pomáhá znevýhodněným jedincům se znovu začlenit do pracovního života. Například organizace RUBIKON realizuje tréninkové zaměstnání pro lidi s trestní minulostí, kteří ještě nejsou po propuštění z výkonu trestu připravení na vstup na volný trh práce. „Bariéry, které jim v tom brání jsou nejčastěji dlouhodobá nezaměstnanost, minimální nebo neaktuální pracovní zkušenosti, nedostatečné vzdělání, nízké sebevědomí, výkyvy motivace, celková životní nestabilita či zdravotní problémy,” sděluje Marek Demner, PR specialista centra RUBIKON.

Jak tréninková pracovní místa pomáhají?

Tréninková pracovní místa pomáhají stabilizovat sociální situaci znevýhodněných lidí. Získají pracovní kompetence, které jim pomohou k odchodu na volný trh práce. „Účelem tréninku je naučit je v bezpečném prostředí fungovat v běžném zaměstnání. Součástí tréninku je rozvoj, podpora a stabilizace i v dalších oblastech života klienta,“ dodává Marek Demner. Proces stabilizace se týká oblasti bydlení, financí, vztahů, duševního i fyzického zdraví. Procesem klienty provází mentor, sociální pracovník nebo jiný odborník.

Seznam organizací, které jsou do PLATZu zapojené:

Na tomto odkazu naleznete podrobné tréninkové pozice a místa, které organizace nabízejí. Všechny organizace můžete podpořit i nákupem přes Givt.

Jsem studentka žurnalistiky a na neziskovkách se mi nejvíc líbí jejich skvělé nápady, díky kterým jsou schopny pomoct ostatním. Ve volném čase se nejradši věnuji malování, hraní videoher, čtení či cestování. Také ráda píšu příběhy a sbírám kaštany. V každé bundě mám alespoň jeden pro štěstí.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *