Ilustrační obrázek (zdroj: Pexels.com)

Znáte soutěžní debatování? Diskuse o kontroverzních tématech přispívá otevřenému myšlení

Kritické myšlení je důležitou součástí moderního vzdělávání. Vzdělávací aktivitou, která napomáhá nejen rozvíjet dovednosti při řešení problémů a schopnost argumentovat je takzvaná akademická debata. Ta má celou řadu přínosů, zejména pro děti a mládež, kteří se účastní debatování v rámci soutěží Asociace debatních klubů, z.s. Jaké přínosy to jsou a jak vlastně soutěžní debata vypadá?

Diskuse o kontroverzních tématech, která je hlavní postavou soutěžních debat, také rozvíjí schopnost věcné argumentace, vyhledávání potřebných informací, kultivovaného projevu a prohlubuje znalosti o debatované problematice. ,,Debatování účastníkům umožňuje rozvíjet dovednosti, na které se běžná školní výuka obvykle příliš nesoustředí. Jedná se zejména o výuku kritického myšlení a mediální gramotnosti. Debatéři si totiž musí nejen vymyslet přesvědčivé argumenty na základě dostupných zdrojů, ale také dobře naslouchat svým oponentům, aby mohli jejich argumentaci věcně kritizovat,” říká Václav Soukup, výkonný ředitel Asociace debatních klubů z.s.

Asociace debatních klubů, z.s. organizuje soutěže v akademickém debatování pro žáky základních a středních škol. Je spolkem mladých debatérů, jejich učitelů, trenérů a rozhodčích. Jejich cílem je zejména napomáhat aktivnímu sebevzdělávání, podporovat osobnostní rozvoj u dětí a mládeže, prohlubovat vědomosti, rozvíjet sociální inteligenci a pozitivní mezilidské vztahy.

Jak taková debata probíhá?

V Česku se užívá takzvaná Debata typu Karl Popper, která udává jak strukturu, tak konkrétní pravidla debaty. Debaty se účastní dva týmy, přičemž každý z nich má tři aktivní debatéry. Týmy se přou o platnost zadané teze, kterou je, jak již bylo řečeno, nějaké kontroverzní tvrzení. Debatu rozhoduje a vítěze určuje nestranný rozhodčí nebo panel rozhodčích.

,,Výběr tématu má u nás v organizaci na starosti takzvaný výbor pro teze. Jeho úkolem je vybírat jak připravené teze, které soutěžící dostávají měsíc předem a při přípravě argumentace mohou využívat libovolné zdroje, tak nepřipravené teze, které se debatéři dozvědí hodinu předem a jsou odkázáni pouze na své dosavadní vědomosti,” upřesňuje ředitel Soukup.

Finále Debatní ligy a Debate League 2021/2022 (zdroj: Facebook organizace)

Pro výběr vhodné teze existuje několik kritérií. ,,Téma musí být aktuální a musí se týkat nějaké významné společenské otázky. Také musí být zajímavé a odpovídat věku a zkušenostem účastníků soutěže a především musí být debatovatelné. To znamená, že umožňuje oběma týmům srovnatelný prostor pro argumentaci a jasně vymezuje, o čem má debata být,“ dodává.

Pro představu, oficiální teze, které byly debatovány v uplynulých ročnících soutěže, zněly:

  • „Žáci by měli absolvovat povinnou školní docházku pouze na jednotných nevýběrových základních školách“
  • „Vývoj jaderných zbraní přinesl více škody než užitku“
  • „Koncepce českého školství by měla být od základu změněna“ nebo „ČR by měla lépe chránit oběti domácího násilí“
  • „Minimální mzda by měla být zrušena“

Jaké další přínosy debatování má?

Pozitivním vlivem soutěžního debatování je také rozvoj smyslu pro čest a fair play, schopnosti spolupráce v kolektivu zaměřeného na dosažení společného cíle a posilování sebevědomí a odvahy při veřejném výstupu, s čímž se pojí i obhajoba výsledků vlastní práce. V neposlední řadě je nutno dodat, že debaty probíhají i v anglickém jazyce, což má samo o sobě pozitivní vliv na jazykové dovednosti.

Více informací o soutěžním debatování naleznete na webových stránkách organizace. Zároveň zde naleznete i informace o tom, jak se do této disciplíny zapojit, pokud chcete začít debatovat.

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *