Ilustrační obrázek. Zdroj: freepik.com

Česko má novou první dámu. Co to bude znamenat pro neziskový sektor a jak si ve funkci vedly její předchůdkyně?

Petr Pavel složí 9. března 2023 do rukou předsedy Senátu prezidentský slib, čímž dojde k inauguraci nového prezidenta. Česká republika bude mít skoro na den přesně po dvaceti letech také novou první dámu, jejíž úloha je tradičně spjata s charitativní činností. Čemu se Eva Pavlová plánuje věnovat a jakým dobročinným aktivitám se věnovaly manželky bývalých prezidentů?

Pozice manželky prezidenta země není nijak zákonně ukotvena, jde v podstatě o neformální roli, ale tradičně je postavení spojené s reprezentací a právě charitativní činností. Tradici založila Olga Havlová, první dáma samostatné České republiky, která ve funkci strávila téměř tři roky.

Olga Havlová

Olga Havlová ještě před Sametovou revolucí působila v českém disentu, mimo jiné byla obviněna z trestného činu podvracení republiky. V roce 1987 spoluzaložila samizdatový zpravodajský videomagazín Originální Videojournal, kde se sama věnovala zejména ekologickým tématům.

Hned po pádu komunistického režimu se začala intenzivně věnovat dobročinným projektům, počátkem roku 1990 došlo k založení Výboru lidí dobré vůle. V dané době šlo v Česku o ojedinělý projekt, který Olga Havlová založila se svými přáteli z Charty 77. V roce 1992 se členové Výboru dobré vůle stali členy správní rady nově založené Nadace Olgy Havlové, které sama předsedala. Do dnešního dne je cílem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pomoc lidem se zdravotním postižením, opuštěným a diskriminovaným lidem. Sama Olga Havlová měla těžké dětství, v dospělosti se poté živila jako uvaděčka či prodavačka. V rozhovoru z roku 1990 o činnosti Výboru dobré vůle řekla: „Náš záměr je jednoduchý – pomoc postiženým tak, aby si mohli pomoci sami. Nerozdáváme milosrdenství, ale pomoc, která lidi – často v přeneseném slova smyslu – postaví na nohy“.

V roce 1991 byla Olze Havlové udělena prestižní cena „Žena roku“ norskou nadací Stiftelsen Arets Budeie, o čtyři roky později byla oceněna medailí Přemysla Pittra a stala se „Ženou roku 1995“ České republiky. V roce 1996 Olga Havlová zemřela, 14. března 2023 bude u příležitosti jejích nedožitých 90. narozenin benefiční koncert. Výtěžek bude věnován na pomoc lidem se zdravotním znevýhodněním.

Dagmar Havlová Veškrnová

Dagmar Havlová působila ve funkci první dámy šest let. S tehdejším prezidentem založila Nadaci Dagmar a Václava Havlových, VIZE 97. Nadace má široký záběr činnosti a zájmů. Jedním z charitativních projektů Dagmar Havlové je například včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku. Karcinom tlustého střeva patří v České republice k nejčastějším zhoubným onemocněním.

Díky nadaci se podařilo získat více než tři miliony korun právě na prevenci onemocnění. Dagmar Havlová v charitativních projektech stále pokračuje, například na rok 2023 vydala charitativní kalendář, který vznikl z fotografií v Římě pro titulní rozhovor červencového vydání Vogue. Výtěžek posloužil jako nový start pro oběti domácího násilí, kdy Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 zároveň spustila dlouhodobý projekt osvěty této problematiky.

Livia Klausová

Livia Klausová se charitativní činnosti také věnuje i po skončení volebního období Václava Klause. V roce 2003 s manželem založili Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, který v činnosti dodnes pokračuje. A jak je uvedeno na webových stránkách fondu, projekty Nadačního fondu manželů mají jedno společné, a tím je vzdělání. Nadační fond poskytuje příspěvky na kroužky, jazykové kurzy a jiné vzdělávací aktivity. Livia Klausová v rozhovoru pro Rozhlas.cz v roce 2019 uvedla, že si uvědomila důležitost charitativní činnosti ve chvíli, kdy jí bylo osm let a sama musela na krátký čas do dětského domova. Nadace se proto podle jejích slov snaží o to, aby děti měly stejnou startovní pozici ve vzdělávání.

Ivana Zemanová

Ivana Zemanová zastávala funkci první dámy téměř deset let. Nadační fond Ivany Zemanové byl založen v roce 2014 a facebooková stránka fondu až do konce roku 2021 vykazovala aktivitu v podobě sdílení toho, kde fond přispěl například na nové automobily pro hospicovou terénní péči.

Eva Pavlová

Eva Pavlová uvedla, že ve své nové roli chce být aktivní. Podle webu ČT24 se chce zaměřit na téma rovnoprávnosti, diskriminaci žen ve společnosti a na podporu samoživitelek a rodin. Eva Pavlová byla také samoživitelkou. Dle jejích slov chce být ve funkci více aktivní a viditelná než byla Ivana Zemanová.

Sdílet

Jsem studentka Právnické fakulty v Olomouci. Rok života jsem strávila ve Španělsku, tam jsem zjistila, že jsem patriotka a Olomouc je pro mě srdeční záležitost na celý život, podobně jako neziskový sektor, rozvoj společnosti a lidská práva. V minulosti jsem pracovala například jako fundraiserka pro mobilní hospic nebo jako migrační stážistka v Amnesty International. V Givtu se primárně věnuji podcastu Pijavice.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *