Zdroj: dikyzemuzem.cz (foto: Jakub Zeman)

Politické strany versus neziskový sektor. Jak chtějí uchazeči o křesla v parlamentu (ne)podporovat neziskovky?

Ani neziskové organizace nezažívaly během koronavirové pandemie své nejlepší období. Potřeba podpory ze strany veřejnosti a politiků je teď větší než kdy dříve, a proto jsme nahlédli do volebních programů, abychom zjistili, jaký postoj zaujímají kandidující strany k neziskovému sektoru.

Výzkum Nadace OSF, který se v lednu dotazoval bezmála pětistovky organizací, ukázal, že na 62 % z nich se potýkalo s nutností omezit práci s cílovými skupinami, podle poloviny došlo ke zhoršení jejich cílové skupiny a 30 % organizací se ze strany státní správy setkalo se zákazem realizace aktivit. Čtvrtina musela vracet peníze kvůli nerealizovanému projektu. Podle analýz z roku 2018 dávají ministerstva a další státní instituce na provoz neziskových organizací většinou sotva procento ze svých rozpočtů.

Podpora ze strany státu ale nadále klesá. Dle vládního plánu pro rok 2022 by na neziskový sektor mělo jít ze státního rozpočtu 8,5 miliardy korun, z toho více než polovina, 4,4 miliardy, na sport prostřednictvím Národní sportovní agentury. V minulých letech se však část peněz uvolněná z rozpočtu pohybovala kolem 16 miliard. S blížícími se volbami jsme se proto rozhodli zaměřit na volební programy pěti stran, které podle posledních průzkumů mají největší šanci na úspěch ve volbách.

Zdroj: irozhlas.cz

Žádný z programů explicitně kategorii „neziskové organizace“ neobsahuje, proto jsme ke zmínkám o nezisku vybrali i sekce sociálních služeb, kultury a sportu, jelikož právě v těchto oblastech funguje většina neziskových organizacích zapojených na portálu Givt.cz.

ANO

Momentálně nejsilnější strana se ve svém programu věnuje seniorům. Konkrétně chce „podpořit terénní a odlehčovací služby pro seniory a dobudovat síť stacionářů a podpořit výstavbu seniorského bydlení a domovů s pečovatelskou službou”. 

Co se dále týče neziskových organizací, píše se v programu: „Nebudeme financovat neziskové organizace, které podporují ilegální migraci. Posílíme početní stavy Hasičského záchranného sboru. Přijmeme zákon o péči o policejní a hasičské veterány. Policejní a hasičští veteráni budou mít nárok i na takové benefity, jako je vstup zdarma do státních kulturních institucí či pohřeb s poctami.

V rámci kultury chce hnutí ANO zvýšit rozpočet Ministerstva kultury do roku 2025 na 1,5 procenta státního rozpočtu, umožnit vstup podnikatelů i soukromých osob do podpory kulturních aktivit a zavést víceleté financování kulturních institucí i grantových programů. 

Program také slibuje: „Budeme podporovat investice do kultury, především do památek, muzeí a knihoven investujeme minimálně 8 miliard korun. Zvýšíme investiční pobídky ve filmovém byznysu. Posílíme o třetinu programy podpory regionální kultury. Zaměříme se na podporu kulturního dědictví venkova.” 

Nadále také chtějí pokračovat ve financování sportovních klubů. 

Celý program je k nahlédnutí ZDE.

SPOLU (KDU-ČSL, ODS, TOP 09)

Koalice SPOLU chce v rámci své sociální politiky aktivně začleňovat handicapované do společnosti, na pracovní trh a prosadit přijetí zákona o sociálním podnikání či zavést jednoduchý systém koordinované rehabilitace a systém pro schvalování kompenzačních pomůcek. Také chce jednoduchý systém pro přidělování sociálních podpor lidem se zdravotním postižením (příspěvek na péči, invalidní důchod apod.) 

Dále se v programu píše: „Podpoříme rozvoj služeb pro osoby se speciálními potřebami (lidé s Alzheimerovou chorobou nebo jinými druhy demencí, děti s poruchou autistického spektra, drogově závislí). Zdravotnický personál musí být vzdělaný a dobře ohodnocený. Zajistíme důstojnou mzdu pro všechny zdravotnické pracovníky. Zavedeme stipendijní programy během studia pro budoucí zdravotnické pracovníky.” 

Koalice chce také podpořit činnost potravinových bank a „nastartovat“ investice do sportovních zařízení a vybavení škol. Podle nich je sport a zdravý pohyb dětí základním předpokladem pro celkové zdraví. Ve spojení digitalizace země a neziskového sektoru chce koalice vytvořit Národní katalog otevřených dat a otevřít data soukromému sektoru a neziskovkám a přizvat je, aby se podílely na rozvoji digitálních služeb státu.

Do konce volebního období chce koalice zajistit finanční podporu kultury na úrovni 1 % výdajů státního rozpočtu a zlepšit podporu kultury v regionech. Podpoří budování a rekonstrukci divadel, koncertních sálů, muzeí či galerií. Dále slibují: „Nastavíme jasný a transparentní systém podpory krajských, obecních a neziskových kulturních institucí. Budeme podporovat rozvoj muzeí a galerií, které pečují o hmotné kulturní dědictví a připomínají dějiny a oběti totalitních režimů 20. století. Budeme všestranně podporovat živou kulturu, podnikání v kultuře a rozvoj audiovize a vytvářet podmínky pro jejich rozvoj.”

Co se týče financování sportu přes Národní sportovní agenturu, má být transparentní. Chtějí také podporovat všechny volnočasové organizace (Skaut, Orel, Sokol atd.) a obdobné aktivity občanské společnosti a posílit investiční dotace MŠMT pro volnočasové organizace.

Celý program je k nahlédnutí ZDE.

Pirátská strana a Starostové

Koalice Pirátů a STAN cílí na 1 % státního rozpočtu na kulturu.

Sportovní dotace mají být dále rozdělované sportovním klubům přímo a transparentně. „Peníze půjdou za aktivně sportujícími členy bez ohledu na účast ve svazech a svazových soutěžích. Stát bude intenzivně podporovat sportování dětí a mládeže a vypracuje jasnou strategii sportu,” píšou ve svém programu.

V rámci sociální politiky chce koalice navrhnout finanční úlevy zaměstnavatelům na pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné osoby – chráněná dílna nemá být jedinou možností.

V kapitole programu Důstojná domácí a komunitní péče se píše o dostupných a efektivních sociálních službách. Prevence je podle koalice levnější a účinnější než drahé řešení následků. Systém sociální podpory chtějí zjednodušit a zlidštit. Zde se píše: „Díky předvídatelnému víceletému financování budou služby dostupné ve všech regionech. Principy, které podpoříme: víceleté financování, regionálně vyvážené služby, důraz na kvalitu komunitní a terénní péče v domácím prostředí a podpora rodinných pečujících transformace velkých ústavů na zařízení menšího, komunitnějšího typu, přehledné informace o systému a dostupnosti pomoci služeb, podpory i dávek a předvídatelnost podpory díky valorizaci podle inflace. Spravedlivé mzdy a ohodnocení pracovníků profesí v sociální oblasti, sociálně právní ochrana dětí podle potřeb dětí a rodin, s minimem administrativy.” 

Koalice počítá s neziskovým sektorem také v rámci předsednictví České republiky Radě Evropské unie. „Posílíme participativní rozměr předsednictví zapojením významných aktérů z neziskového sektoru, zájmových sdružení i občanské společnosti. Podpoříme zapojení veřejnosti do Konference o budoucnosti Evropy.”

Celý program k nahlédnutí ZDE.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

SPD se dlouhodobě vymezuje vůči neziskovým organizacím. Nechce vést „zahraniční politiku pod taktovkou politických a ze zahraničí řízených neziskových organizací, ani podle instrukcí z EU.”

Ze školství chce strana podle svého programu odstranit vliv neziskových organizací s politickým programem, které zde provádí jednostrannou ideologizaci vzdělávacích programů. Na jejich webu se dočtete toto: „Zavedeme přímý vztah oblasti sportu k rozpočtu příslušného ministerstva bez zprostředkovatelských mezičlánků, různých agentur a neziskových organizací. To bude zárukou kontroly a transparentnosti.”

Kultura má podle SPD svůj komerční a ekonomický potenciál a musí přestat vystupovat výhradně jako instituce pro umění a neziskový sektor. Musí rovněž sloužit naplňování finančních cílů kulturní politiky státu. Slibují: „Zastavíme státní podporu ideologických neziskových organizací působících v této oblasti. Zrušíme dosavadní dotační politiku ministerstva kultury, která přerozděluje stovky milionů korun mezi nejrůznější neziskové organizace a projekty, které se mnohdy netěší širšímu diváckému zájmu.”

Celý program k nahlédnutí ZDE.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

Komunisté chtějí omezit financování neziskových organizací, které pod záminkou humanitární pomoci slouží spíše k jednostrannému politickému nátlaku, a jejich důslednou kontrolu ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu i správce dotací. Dále chce také audit státní podpory neziskových organizací a zrušení financování tzv. politických neziskovek. Kontrolu účelnosti využití veřejných dotací a transparentnosti příspěvků ze zahraničí.

Celý program k nahlédnutí ZDE.

Neziskový sektor v číslech

Podle serveru HlídacíPes.org je v Česku přes 138 tisíc neziskových organizací a drtivá většina z nich žádnou finanční podporu od státu nepobírá. Rekordmanem v příjmu peněz ze státní kasy je za rok 2020 neziskové sdružení právnických osob CESNET se sumou podpory v celkové výši 733,4 milionu korun, na druhém místě figuruje Fotbalová asociace ČR a na třetím Český svaz ledního hokeje. 

Studuji mezinárodní vztahy a bezpečnost a evropská studia a diplomacii. Studium mě doprovází i ve volném čase, kdy až posedle sleduji politické a celospolečenské dění, což prokládám dobrou kávou a naprosto vypínám sledováním seriálů. Pro Givt jsem začala psát jednoduše proto, že se mi líbí spojení novinařiny s podporou neziskového sektoru, který je v Česku stále stigmatizován a nedostává se mu pozornosti, jaké si zaslouží.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *