Ilustrační obrázek (zdroj: Pexels.com)

Žáci s epilepsií se mohou setkat s diskriminací. Neziskové organizace šíří osvětu a školí učitele

Společnost E v rozhovoru s matkou osmileté Aničky nedávno upozornila na to, že se některé děti s epilepsií setkávají s diskriminací ze strany učitelů. Neziskové organizace pořádají kurzy pro učitele a šíří osvětu, aby toto onemocnění zbavily stigmatu a umožnili žákům bez obav se začlenit do kolektivu.

Neziskové organizace, které se věnují tématu epilepsie, se stále setkávají s tím, že jsou žáci a studenti s epilepsií vyloučeni z kolektivu a kvůli obavám z epileptického záchvatu se neúčastní výletů, škol v přírodě či nechodí do družiny.

„O těchto problémech v některých školách víme a jsme přesvědčeni, že cesta ke zlepšení vede přes osvětu a zlepšení znalostí pedagogů a rodičů, ale i aktualizací legislativního ukotvení poskytované přednemocniční péče. Z praxe je nám známo, že velmi dobře jsou připraveni a záchrannou medikaci se samozřejmostí podávají pedagogové speciálních škol vzdělávající děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. My se nyní snažíme dostat potřebné informace i do škol běžných, ve kterých se vzdělávají žáci s tímto chronickým onemocněním, nicméně bez speciálních vzdělávacích potřeb,” nastiňuje řešení manažerka organizace EpiStop Květa Janoušková.

Podobné zkušenosti má i Společnost E, která přinesla rozhovor s maminkou osmileté Aničky. Ta se ve škole setkala s vyčleněním kvůli epilepsii.

Petra Onderková ze Společnosti E přibližuje, čeho se učitelé nejvíce obávají, když zjistí, že budou mít ve třídě žáka s epilepsií. „Z naší zkušenosti jsou to obavy, strach, že dítě bude mít v době výuky, na výletě, na škole v přírodě epileptický záchvat. Z našeho pohledu je vždy lepší o zdravotních problémech žáka vědět. Je tu možnost se dopředu připravit. Školy a třídy jsou plné dětí a náhlá zdravotní indispozice může u některého žáka přijít zcela nečekaně a pedagoga může zaskočit. Pokud ví, že má ve své třídě dítě s epilepsií, tak by měl vědět, jak k dítěti přistupovat, jak se zachovat v případě epileptického záchvatu a jak mu poskytnout první pomoc. Paradoxně první pomoc při epileptickém záchvatu je snadná. Na našich webových stránkách se můžete dočíst, jak první pomoc poskytnout.“

S osvětou pomáhají kurzy i sportovní akce

Právě osvěta pomáhá bourat stigmata. Na kurzech, besedách či přednáškách se učitelé mohou seznámit s tím, co toto onemocnění obnáší, jak poskytnout první pomoc a usnadnit dětem s epilepsií zapojení se do kolektivu.

Společnost E se osvětě věnuje dlouhodobě. „V roce 2022 se nám pro velký zájem podařilo zrealizovat celkem 16 besed O životě s epilepsií, prezenčně i online, kterých se zúčastnilo celkem 610 lidí. Besedy jsou určeny studentům, pedagogům a dalšímu pedagogickému personálu, pracovníkům organizací sociálních služeb i zaměstnancům firem. V případě zájmu o besedu se na nás mohou obrátit ředitelé škol, pedagogové, ale také rodiče. Rádi besedu a školení zrealizujeme,“ představuje aktivity Společnosti E Petra Onderková. „Také pořádáme bezplatné webináře. V letošním roce se zaměřujeme zejména na téma Epilepsie a školství a na našem YouTube si mohou čtenáři pustit například webináře: Moje dítě s epilepsií, Přístup k žákovi s epilepsií nebo Moje dítě má epilepsii, jak se s tím vyrovnat?“ dodává

Organizace EpiStop od loňského roku pořádá akreditovaný kurz Epilepsie a sport: Specifika a principy práce s dětmi, žáky a studenty s epilepsií pro učitele základních škol. Cílem kurzu je zlepšení povědomí o epilepsii a seznámit učitele s tím, jak přistupovat k dětem s epilepsií, aby se mohly účastnit školních aktivit, s důrazem na specifika práce při hodinách tělesné výchovy, lyžařských a plaveckých kurzech, výletech či školách v přírodě.

Účastníci se kromě správného poskytnutí první pomoci dozví mimo jiné i to, jak o této problematice mluvit ve škole a jak nastavit spolupráci rodiče-dítě-škola. „Učitelé oceňují informace o moderní formě tzv. záchranné mediace, jejíž podání je v případě nutnosti jednoduché, a to do prostoru mezi dásní a tváří. Upozorňovali na nejistotu spočívající v chybějícím legislativním ukotvení podávání záchranné medikace v prostorách školy,“ dělí se o zkušenosti s pořádáním kurzu Květa Janoušková a dodává, že učitele nejvíce zajímá, jak mít správně nastavená bezpečnostní opatření na školních výletech, lyžařských a plaveckých kurzech i ve vyučování, aby děti s epilepsií mohly být součástí kolektivu.

„Připravujeme rozšíření nabídky našich akreditovaných kurzů pro učitele všech oborů a stupňů vzdělávacího systému. Kromě kurzů pro učitele se snažíme o osvětu a pozitivní změny i jinými způsoby. V rámci letošního Mezinárodního dne epilepsie jsme natočili video první pomoci ze školního prostředí. Tématu dětí s epilepsií ve škole se budeme věnovat také v rámci našeho běhu EpicRun, který se uskuteční 14. června v pražské Stromovce a před Výstavištěm Praha,“ představuje další plány organizace EpiStop Květa Janoušková.

EpicRun 2022 (zdroj: EpiStop.cz)

Osvětu může podpořit každý

Informace o epilepsii jsou také všem kdykoliv dostupné online. „Vydali jsme například publikaci Epilepsie a dítě, která je zdarma v plném znění k dispozici na našich webových stránkách. V publikaci jsou informace nejen o epilepsii, ale čtenáři v ní najdou také kapitoly věnované vzdělávání,“ představuje další činnost Společnosti E Petra Onderková. V publikaci najdou rodiče praktické informace ke vzdělávání dítěte s epilepsií už od mateřské školky. Učitelé pak ocení přehledně a na jednom místě shrnuté informace o tom, jak postupovat, když budou mít ve třídě dítě s epilepsií, co všechno zjistit od rodičů, jak postupovat v případě epileptického záchvatu a podobně.

Společnost E zároveň pořádá kampaň Epilepsie? Hlava kde to žije! v rámci které může kdokoliv finančně přispět k šíření osvěty a bourání stigmatu ohledně epilepsie. Vybrané prostředky pomohou Společnosti E školit pedagogy a družináře a pořádat besedy o epilepsii pro žáky a studenty.

Vystudovala jsem žurnalistiku, teologii a kulturální studia a pracuju jako redaktorka. Zajímají mě sociální témata, inkluze a podobně. Napsala jsem několik povídek a knížku s názvem Virtuální realita (YOLI, 2023), která je víc o vyrovnávání se s následky úrazu než o virtuální realitě. Když náhodou nepíšu, tak kreslím a maluju.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *