Zdroj: oslogo.cz

S organizací Logo zpět do běžného života

Od fungování na dobrovolné bázi až po zapojení do grantových programů, institucí a státních nadací.  téměř dvacet let pomáhá Občanské sdružení Logo lidem všech věkových kategorií při závažných poruchách komunikace a hybnosti a snaží se o jejich návrat do běžného životaKromě nabízené péče se navíc snaží vzdělávat i širokou veřejnost prostřednictvím každoročně pořádané konference ku příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti, kam zve i zahraniční přednášející. 

Sdružení poskytuje svým klientům hned tři varianty služeb – ranou péči, odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci, z nichž si mohou vybrat. Každá z těchto služeb cílí na jinou skupinu obyvatel a liší se čekací dobou. Zatímco do rané péče sdružení přijímá celé rodiny v rozmezí 4-6 měsíců od zavolání, do zbylých dvou služeb je možné nastoupit ihned a jsou určené pro dospělé klienty, kteří se na odborné pracovníky obracejí také s žádostmi o pomoc při hledání zaměstnání.

Do rané péče spadají všechny rodiny, které mají dítě s neurovývojovou poruchou. Nejčastěji se jedná o poruchy autistického spektra a vývojovou dysfázii, neboli specificky narušený vývoj řeči, při kterém centrální nervová soustava a mozek nejsou schopny dostatečně správně zpracovat sluchové a zrakové signály, které dítě přijímá z okolí, ačkoliv jsou zraková i sluchová ústrojí zcela v pořádku.  


Dobrovolníci na jedné z benefičních akcí os logo
Zdroj: oslogo.cz

Jak probíhá raná péče v praxi? 

Samotná organizace jezdí přímo do rodin, které mají trvalé bydliště v okruhu 50 km od jejich brněnského sídla v rámci Jihomoravského kraje. V případě, že rodina tohle kritérium nesplňuje, předá klientům kontakt na poskytovatele požadované služby v jiném kraji. V klientských rodinách pak profesionální poradci rané péče pomáhají rodičům zorientovat se v dané situaci, v možnostech čerpání finanční podpory, předávají kontakty na další odborníky a instituce a v neposlední řadě pomáhají také s otázkou zařazení dítěte do vzdělávacího systému.

I přes velký zájem o služby rané péče se klienti nemusí bát úplného odmítnutí. Sdružení si v takovém případě danou rodinu zaeviduje a ihned po uvolnění kapacity ji přijímá do péče. ,,Ani v době, kdy čekají, nejsou rodiny bez pomoci. Já, jakožto vedoucí služby, jim poskytuji telefonické poradenství, odpovídám na jejich dotazy, mají možnost mi kdykoliv znovu zavolat, “ upozorňuje vedoucí rané péče Markéta Talašová. 

Vnitřní struktura a denní náplň pracovníků 

Sdružení si své pracovníky pečlivě vybírá, aby mělo jistotu, že se jejich klientům dostane potřebné péče. Vzhledem k náročnosti poskytovaných služeb vyžadují od každého pracovníka nejen vysokoškolské vzdělání a řidičské oprávnění, ale navíc také určitou míru psychické odolnosti, samostatnost a schopnost efektivně si organizovat čas, aby vyhověli v rámci péče co nejvíce klientům. 

,,Pracovní den v rané péči je hodně pestrý. Nejenže jezdíme do rodin, vyrábíme pomůcky, píšeme zápisy a individuální plány, ale také komunikujeme s učiteli, asistenty nebo třeba plánujeme týdenní pobyt pro naše rodiny,“ popisuje denní rutinu Markéta Talašová. ,,Jakožto vedoucí služby mám na starost celé její fungování. Zajišťuji a odpovídám za to, že každá rodina dostane kvalitní péči v rozsahu, který potřebuje. Mimo to mám na starost metodické vedení, výběr nových pracovníků, organizaci setkávání rodin a pobytů. V neposlední řadě i já jezdím přímo do rodin,“ doplnila.

Pokud byste chtěli organizaci podpořit, je to možné nákupem na Givtu nebo online platbou přes webové stránky darujspravne.cz. 

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *