Ilustrační obrázek (zdroj: Pexels)

Studium se do důchodu nezapočítává. V nové reformě by však měli být zohledněni doktorandi

Vláda připravuje důchodovou reformu, vysokoškolské studium se do výpočtu let pro důchod započítávat nebude. Nicméně někteří zákonodárci usilují o to, aby bylo zohledněno alespoň doktorské studium, protože má pro společnost význam v oblasti výzkumu a akademické výuky. Jaké jsou však důvody vlády k nepočítání studia do důchodu a jaké jsou názory studentů?

„Doba studia se od 1. 1. 2010 již do důchodu nezapočítává. Z doby studia do roku 2009 může být započteno nejvýše 6 let po dosažení věku 18 let. Studium po roce 2009 se hodnotí pouze pro nárok na invalidní důchod,“ píše se v oficiálním vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Jednoduše řečeno, studium se nezapočítává do let pro výpočet důchodu. Novela zákona chce zohlednit alespoň doktorandy, kteří významně přispívají společnosti a jejich práce a výzkumy jsou velmi časově náročné, proto mnohdy studium nelze kombinovat s prací na plný úvazek.

„Záměrem je zohlednit v rámci budoucí penze doktorské studium. Důvodem je podpoření motivace lidí studujících Ph.D., protože se již podílejí na vzdělávání dalších studentů. Na podzim tohoto roku bude daný návrh předložen vládě. Pro jinou formu studia se žádné úpravy neplánují,“ uvedl pro Givt Jakub Augusta, vedoucí oddělení mediální komunikace MPSV.

Majáles Ostrava. Foto: Ondřej Lokos, Younie

„Nemyslím si, že by samostatné studium mělo být jakkoliv započteno do důchodů. I když by to samozřejmě potěšilo, tak studenti už tak jsou zvýhodnění ve spoustě věcech, ať už je to jízdné nebo daňové úlevy. U doktorského studia by mi to dávalo smysl více, jelikož doktorandi znalosti nejen čerpají, ale také předávají. Nejdřív bych se však pozastavil nad tím, jestli doktorandi jsou vůbec adekvátně ohodnoceni za svou odvedenou práci,“ komentuje situaci Petr Grác, ředitel spolku Younie, která sdružuje studenty Ostravské univerzity a Technické univerzity. Podílejí se na přípravě významných kulturních akcí, jako je nekomerční Majáles Ostrava a snaží se prohloubit spolupráci mezi školami.

Setkala jsem se již s několika studenty, co si tento status nechávali jen pro slevy

Speciální skupinou jsou pak pracující studenti. Pokud jsou při studiu zaměstnaní na smlouvu, pracují na živnost, či chodí na brigády, pak v případě, že odvádějí sociální a zdravotní pojištění, se odpracovaná léta do důchodu započítávat částečně budou. Studenti si mohou vydělat až 10 081 korun měsíčně, aniž by měli povinnost platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Pokud však vydělávají více, zaměstnavatel, nebo oni sami, musí odvádět státu zálohy na pojištění. V tomto případě se tato doba do důchodu počítat bude. Studenti si také mohou platit důchodové a zdravotní pojištění nadstandardně, aby se jim roky do důchodu započítávaly.

Monika Trachtová AIESEC. Zdroj: osobní archiv

Zároveň však může být takový přístup vůči studentům značně demotivující a může to vést ke ztrátě zájmu o studium. Na druhou stranu existuje i skupina mladých lidí, kteří jsou ke studiu přihlášení, aby nemuseli platit daň z příjmu, zároveň do školy nechodí. „Setkala jsem se již s několika studenty, co si tento status nechávali jen pro slevy na jízdném, či daňové úlevy. Podle mého názoru by měli být studenti státem více rozlišeni. Na studentech by se nemělo šetřit, a to ani na úkor těch, kteří status studenta zneužívají pouze kvůli zmíněným výhodám,“ říká Monika Trachtová z organizace AIESEC, která sdružuje studenty z celého světa. Zaměřují se na dobrovolnickou pomoc a vzdělávání ohledně udržitelného rozvoje.

„Určitě nesouhlasím s tím, že by se na důchodech pro studenty a všeobecně na vzdělání, mělo ze státního rozpočtu ubírat, protože investováním do vzdělání pomáháme s rozvojem další generace. Vzdělání a vzdělanost jsou důležité pro společnost. Pokud se bavíme o započítání studia do důchodu, musíme se zeptat, jak to udělat správně? Pokud by se započítávalo do důchodu pouze dokončené vzdělání, pak v tomto případě nevidím žádnou překážku. V momentu, kdy se započítávají i nedokončené roky, hrozí že status studenta bude zneužívaný,“ myslí si Monika Trachtová.

Reforma by mohla pomoct, aby naší generaci důchod opět začal dávat smysl

Současná vláda a ministerstvo vnitra tvrdí, že reforma je nezbytná, pro všechny kategorie, ať už se jedná o studenty, invalidy nebo seniory. Vláda se připravuje na finanční krizi a nedostatek pracujících sil. „Stát se musí chovat zodpovědně a musí předejít naprostému kolapsu důchodů, který by v budoucnu nastal,“ stojí v oficiálním vyjádření MPSV.

„V mém okolí lidé v podobném věku nedůvěřují důchodovému systému a radši hledají vlastní cesty zajištění na stáří, většinou pomocí investování už v brzkém věku. Důchodová reforma by tomu mohla pomoct, aby naší generaci důchod opět začal dávat smysl. Nemyslím si, že nezapočítání let do důchodu by měl být rozhodující faktor, jestli studovat vysokou školu, a myslím že ani není. Přece jen většina z nás v době, kdy teprve hledá své uplatnění na trhu práce, moc nepřemýšlí nad tím, jestli bude z čeho žít na stará kolena. Dáváme přednost jiným faktorům, které jsou pro nás v tuto chvíli důležitější,“ říká Petr Grác.

Zdroj: Twitter MPSV

Stát chce dosáhnout toho, aby i generace současných studentů měla jistotu, že důchod dostane. „Stárnutí populace je hlavním důvodem, proč musí být důchodová reforma hotová co nejdříve. Po roce 2030 začne nastupovat do důchodu silná generace tzv. Husákových dětí. Z pracovního trhu zmizí významná produktivní síla. Následující generace ale nejsou tak početné, aby dokázaly financovat důchodový systém tak, jak je dnes nastaven. Zjednodušeně řečeno, bude hodně důchodců a málo lidí v produktivním věku,“ uvádí ve svém komentáři Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí.

„Vláda současně s opatřeními v důchodovém systému předkládá i opatření ke konsolidaci veřejných financí. Tyto změny vždy budou nepopulární. Je to ale zodpovědný krok, který je potřeba. Spravedlivé a férové důchody si zaslouží všichni, jak současní, tak budoucí důchodci. Je potřeba, aby i budoucí generace měla naději, že jednou solidní důchod dostane. A podle mých zkušeností z terénu tuto naději teď mladá generace nevidí,“ dodává Danuše Nerudová, ekonomka a vysokoškolská pedagožka, bývalá předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody.

Zdroj: Twitter MPSV

Jsem srdcem snílek, baví mě dobrodružství. Miluji kreativitu a tvorbu, maluji, píšu a učím se grafiku. Studuji na UPOL Mediální a komunikační studia, mám ráda komunikaci s lidmi, nejvíce mě baví rozhovory a reportáže z místa dění. Zastávám názor, že to, co dáme do světa, se nám vrátí, a že dobré skutky mají smysl.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *