Ilustrační obrázek (zdroj: Pixabay)

Přečtěte si zprávu o stavu české demokracie. Výsledky nejsou povzbudivé

Válka na Ukrajině prohloubila celou řadu problémů, včetně růstu cen nájmů, nemovitostí i potravin. V náročných situacích jako je tato, existuje nebezpečí, že se demokratické instituce dostanou pod velký tlak a demokratické zásady začnou upadat. Síť k ochraně demokracie je iniciativa, která ve spolupráci s experty hlídá dodržování principů demokratického právního státu a lidských práv. Jak organizace funguje a na jaká témata její experti aktuálně upozorňují?  

Iniciativa vznikla z obav vůči nárůstu útoků na základy demokratického právního státu. Proto v roce 2020 začala rozšiřovat expertní a občanskou síť, díky které je schopna hrozby vyhodnocovat a rychle na ně upozornit širokou veřejnost. V současné době sdružuje více než 50 expertů a expertek z různých oborů, včetně ústavního práva, bezpečnosti, či médií, státní správě, neziskovém i soukromém sektoru.

Zdroj: Síť k ochraně demokracie

Tito experti a expertky vyhodnocují aktuální dění a hlavní trendy v tématech, která jsou pro českou demokracii podstatná. Zpracovávají zprávy a stanoviska, ve kterých pojmenovávají slabá místa a příležitosti pro zlepšení, například v oblasti lidských práv či dělby moci. Vyzdvihují, co se daří a na čem lze dál stavět a formulují různá doporučení. Do akční občanské sítě se mohou zapojit jednotlivci a organizace, které se chtějí podílet na ochraně demokratických principů. Organizacím občanské společnosti pak iniciativa nabízí platformu pro sdílení informací a vzájemnou spolupráci.

Jak si vedla demokracie v roce 2022?

Síť k ochraně demokracie letos přinesla expertní zprávu, která shrnuje dění v druhé polovině roku 2022 a také názory veřejnosti na základě výsledků z výzkumu veřejného mínění. Ty však nejsou moc povzbudivé.

Je zaznamenán propad důvěry vůči politickým institucím. Lidé, kteří se dostali do finanční tísně nepociťují, že by se o ně stát dokázal postarat a jejich nedůvěra vůči vládě roste. Dále výzkum ukazuje, že navzdory poklesu podpory je solidarita s ukrajinskými uprchlíky stabilní a nadále poměrně vysoká. Hlubší rozkol mezi lidmi však nasvěcuje bezprecedentní pokles důvěry ve společnosti.

„Zatímco na Ukrajině pokračuje válka, česká vláda bude muset vybojovat hlavní bitvy o důvěru občanů na domácí scéně. Vývoj nálad ve společnosti se bude odvíjet od schopnosti vlády tlumit dopady inflace a přesvědčivě komunikovat vizi pro domácí agendy,“ komentuje výzkum Jaromír Mazák, ředitel výzkumu STEM.

Zdroj: Síť k ochraně demokracie

Zpráva za rok 2022 se věnovala souvislostem prezidentských voleb, prodlevám důležitých reforem, například v oblasti psychiatrické péče, i boji s dezinformacemi.

„Pojem dezinformace je nadužívaný a extrémně vágní. Místo snahy zavádět nové trestné činy pro boj s dezinformacemi by bylo lepší volit méně represivní mechanismy, jak s tímto neblahým informačním fenoménem bojovat, a to především v oblasti vzdělávání,” říká k problému právní expert Jan Hořeňovský z Institutu H21.

Zpráva vyzdvihuje i pozitivní trendy a události, například úspěšné předsednictví ČR v Radě Evropské unie, či posílení nezávislosti Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Pozitivní je i spolupráce organizací, které se aktivně zasazují o začleňování ukrajinských uprchlíků do české společnosti, se státní správou. Celkově je pomoc Ukrajině na vysoké úrovni a zároveň se podařilo zachovat jednotu názorů v rámci Evropské Unie a NATO.

Zdroj: Síť k ochraně demokracie

„Loajalita k demokracii je u spousty lidí podmíněná jejich ekonomickým úspěchem. Pokud řeší, jak přežít a jak zaplatit elektřinu, jsou pro ně jiná témata vzdálená,” zakončuje bezpečnostní expert Jan Charvát.

Skoro polovina lidí hodnotí kvalitu demokracie negativně a celková nálada upadá. Pandemie odstartovala období skepse vůči politickým institucím a zatím se jim nedaří tuto situaci nějak napravit. Zhoršení finanční situace pociťuje více než polovina domácností, což ohrožuje nejen životní úroveň, ale i vnímání demokracie. Proto mezi další cíle iniciativy Sítě k ochraně demokracie patří i nadále sledovat ošemetná místa v naší společnosti a pozorně sledovat a radit v oblasti lidských práv a svobody.

„Posláním Sítě k ochraně demokracie je upozorňovat na důležité trendy v české společnosti, které mohou ohrožovat odolnost naší demokracie, a vyzdvihovat, co se v tomto směru daří. Přímého tlaku na demokratické instituce se nyní naštěstí nemusíme bát. Tím spíš je nyní dobrá doba se zaměřit na dlouho neřešené problémy – a posílit reálnou schopnost našeho státu ustát těžší zkoušky, i důvěru lidí, že si s nimi skutečně poradí. Naši experti a expertky k tomu navrhují potřebná doporučení,” říká na závěr koordinátorka Sítě k ochraně demokracie Vendula Menšíková.

Jsem srdcem snílek, baví mě dobrodružství. Miluji kreativitu a tvorbu, maluji, píšu a učím se grafiku. Studuji na UPOL Mediální a komunikační studia, mám ráda komunikaci s lidmi, nejvíce mě baví rozhovory a reportáže z místa dění. Zastávám názor, že to, co dáme do světa, se nám vrátí, a že dobré skutky mají smysl.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *