Ilustrační obrázek (zdroj: Pixabay.com)

Sportovní šerm je kombinací boje a tance. Navíc je bezpečnější, než se může zdát

Sportovní šerm je disciplínou s dlouhou tradicí, která je kombinací soutěžení, strategie a elegance. Šermíři se při něm utkávají v různých disciplínách, které sport činí rozmanitým. Díky speciální výstroji navíc není vůbec nebezpečný.

Šermířské umění provází lidstvo už od pradávných dob. Postupem času se však způsob šermu velice změnil a jeho současná podoba má svůj původ v době, kdy se začíná užívat střelných zbraní a předchozí těžké zbraně, jako třeba meče, jsou nahrazeny těmi lehčími. Ty jsou snáze ovladatelné, a umožňují tak technický rozvoj šermu.

Sportovní šerm se vyznačuje tím, že je specificky zaměřený na soutěžní aspekt. Tím se liší například od šermu historického, který představuje moderní rekonstrukci a interpretaci starých bojových stylů a technik užívaných v minulosti. Sportovní šerm má pevná pravidla a klade důraz na techniku, rychlost a strategii.

Sportovní šerm je bezpečný sport

„U veškerého vybavení šermíře je kladen maximální důraz na jeho bezpečnost. Šermířská maska, šermířský dres i většina ostatního vybavení, včetně čepelí zbraní, jsou vyrobeny z certifikovaných materiálů, které musí obstát v náročných testech předepsaných Světovou šermířskou federací (FIE),” říká Martin Coufal, předseda a trenér Klubu šermu 1.FC Bělá pod Bezdězem.

„Samozřejmě může u šermíře dojít k podvrknutí kotníku, natažení svalu apod. Ale i tato možnost je vzhledem k tomu, že při šermířském utkání dochází k fyzickému kontaktu se soupeřem jen zřídka, velmi omezená. Pochopitelně i u šermu platí, že zraněním se dá předejít důkladným rozcvičením a tréninkem pod vedením zkušených trenérů,” dodává.

Cílem klubu je nabídnout dětem, mládeži, ale i dospělým zájemcům smysluplné sportovní vyžití, vést jejich členy od jejich šermířských začátků, během závodní kariéry, až po první kroky na poli trenérském, a také vybudovat v Bělé pod Bezdězem kvalitní šermířský oddíl se sportovní výkonností srovnatelnou s předními oddíly v ČR.

Jak šerm funguje?

Šermíři se v jednotlivých disciplínách snaží zasáhnout svého soupeře a zároveň se snaží zabránit tomu, aby sami byli zasaženi. Zásahy jsou registrovány elektrickým přístrojem, které zaznamenává, zda došlo ke kontaktu. Šermíři jsou k přístroji připojeni i díky speciální výstroji a při každém zásahu se rozsvítí světélko.

„Protože existují i jiné druhy šermu, než sportovní, zájemci by měli také vědět, že šerm je jediným bojovým sportem, u kterého se při rozhodování uplatňuje elektronické registrační zařízení. Také je sportem, ve kterém nejsou váhové kategorie a nerozhoduje ani výška šermířů. Metodika výcviku šermu je nejstarší sportovní metodikou vůbec, a proto má za sebou také nejdelší vývoj. Šermu se lze aktivně věnovat od školních let až do pozdního věku,” říká Coufal.

Ve sportovním šermu se bojuje třemi zbraněmi, přičemž každá z nich má trochu jiná pravidla. Rozlišujeme šerm kordem, flertem a šavlí. U kordu, jakožto u bodné zbraně, jsou povoleny zásahy celého těla. Zároveň se jedná o šerm s nejjednodušším pravidly. Flert je taktéž bodná zbraň, avšak o něco menší než kord. Plocha zásahu je při šermu fleretem pouze trup a krk, tedy bez rukou, nohou a hlavy. Šavle představuje jak bodnou, tak sečnou zbraň, platí tedy zásahy jak hrotem, tak i seky čepelí, a to od trupu nahoru. Body se potom udělují za zásahy na platné části těla a po dodržení všech dalších pravidel.

U šermu se vyžaduje nejen fyzická kondice, ale také schopnost rychlého rozhodování a taktického myšlení. Šermíři musí umět předvídat reakce a kroky soupeře a reagovat na ně. Estetický prvek sportu dodává elegance a preciznost, se kterou se šermíři pohybují. Pro úspěch v šermu je nezbytná i schopnost koncentrace, tedy udržení klidné mysli.

Pro více informací o šermu a možnostech zapojení navštivte webové stránky sdružení Klub šermu 1.FC Bělá pod Bezdězem.

O náboru nových členů se dočtete ZDE.

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *