Přemysl Danda (zdroj: faketicky.cz)

„Mediální gramotnost v Česku je na tom dlouhodobě špatně,“ říká Přemysl Danda z Fak(e)ticky

Nezisková organizace Fak(e)ticky se zaměřuje na mediální výchovu. Pořádají workshopy nejen pro školy, ale i firmy nebo pro obce. Skrz projekt Akademie mediální výchovy Fak(e)ticky pokrývá výuku mediální výchovy, informační gramotnosti a kritického myšlení na školách. Jak jsme na tom s mediální gramotností v Česku? Jak jsou na tom školy a jak situaci zlepšit?

Jak se v posledních letech měnila úroveň mediální gramotnosti v České republice?

Mediální gramotnost v České republice je na tom dlouhodobě špatně. Existuje spousta organizací, které se věnují zlepšení této situace a daří se jim to. Co se týká škol a systémového pojetí mediální výchovy, ať už ze strany ministerstva školství nebo ze strany vlády – výchova tady není.

Které skupiny obyvatelstva jsou nejvíce ohroženy nedostatečnou mediální gramotností a proč?

Myslím si, že ohrožené jsou všechny skupiny, napříč celou populací. Z výzkumů vyplývá, že nejvíce děti a senioři. Ale je mnoho dospělých, kteří také nejsou mediálně gramotní nebo úroveň té gramotnosti není dobrá. Stačí se podívat mezi učitele. To jsou lidé, kteří mají předávat znalosti, ale mnozí se v mediálním světě neorientují.

Dá se tato situace nějak zlepšit?

Myslím si, že by se první měli vzdělat učitelé. Je potřeba, aby pedagogické fakulty začaly mediální výchovu vyučovat a vzdělávat budoucí učitele. Zároveň je hodně rodičů spokojených se současným stavem školství, proto ke změnám příliš nedojde. Chtějí stejný stav školství, který zažívali oni. V důsledku toho není tlak na to, aby se školství transformovalo. Z průzkumů vyplývá, že 82% rodičů je spokojených se současným stavem, ale je potřeba, aby pochopili, že mediální gramotnost je pro jejich děti důležitá. Prosadit výuku mediální gramotnosti na pedagogických fakultách je dlouhodobý proces a zatím se moc nedaří.

Vaše organizace chodí vzdělávat děti do škol. Jaké jsou nejčastější výzvy při vzdělávání a zlepšování mediální gramotnosti?

Jezdíme do škol a děláme spoustu workshopů. V rámci výuky mediální gramotnosti patříme k těm nejvýraznějším v Česku. I přes to se nedostaneme do všech škol a existují i takové, které to opravdu potřebují. Nás si zvou školy, které mají o mediální výchově nějaké povědomí a chápou, že je to důležité. Výzvou je se dostat do škol, které o to zájem nemají a kde to nepovažují za podstatné. Děti ve školách to baví a jsou v tom dobré, mají zájem.

Jak mohou média a školský systém spolupracovat na zlepšení mediální gramotnosti občanů?

Přijde mi důležité, aby si školství vydefinovalo, čeho chce mediální výukou dosáhnout. Média pak mohou pomoct v komunikaci. Je třeba si vytyčit nějaké cíle, či vizi a pak k ní postupovat. Zdá se mi, že vize v Česku chybí. Vytváří se revize RVP (rámcových vzdělávacích programů), kde došlo k nějakým změnám, ale učitelé se tomu podle mě stejně nepřizpůsobili.

Jaké jsou vaše názory na regulaci médií s ohledem na zajištění vyšší úrovně mediální gramotnosti obyvatel?

Média musí dodržovat nějaká pravidla, aby byla zajištěná kvalita. Ale nejde říct, že tohle médium je kvalitní a tohle ne. To dělá Nadační fond nezávislé žurnalistiky, který má rating médií a popisuje, podle čeho se rozlišuje kvalitní a nekvalitní médium. Nepřijde mi adekvátní zakazovat různé weby a média, ale spíš bych lpěl na tom, aby každé médium mělo výroční zprávu, jasné financování, jména autorů a vydavatelů. To mi připadá klíčové.

Jaké konkrétní kroky by měly být podniknuty ke zlepšení mediální gramotnosti v rámci vzdělávacího systému?

První bych, jak už jsem říkal, zavedl předměty mediální výchovy na pedagogických fakultách. Potom bych vytvořil materiály, které by byly pro učitele pochopitelné. Vedl bych mediální kampaň za to, aby společnost pochopila, že téma mediální gramotnosti je důležité.

Jaké jsou nejčastější formy dezinformací a falešných zpráv v českých médiích a jak se s nimi může jednotlivec vypořádat?

Nejčastější jsou dezinformace na sociálních sítích. Momentálně přichází nový styl dezinformací, a to jsou deepfake videa, umělá inteligence, která umí vygenerovat falešné obrázky, obličeje, zprávy a videa. Je to rychlejší, jednodušší a levnější forma

Jaké jsou vaše názory na roli sociálních sítí ve formování mediální gramotnosti?

Sociální sítě jsou nejdůležitějším tématem mediální výchovy. Je potřeba si uvědomit, že pro děti a studenty jsou sociální sítě hlavním zdrojem informací. Jsem toho názoru, že mají spoustu negativních ale i pozitivních aspektů. Je potřeba to přenášet do výuky a bavit se o tom s dětmi a studenty. Doporučil bych učitelům, ať se podívají na Instagram nebo na TikTok a poté řeší se svými žáky trendy, které se na sociálních sítích objevují.

Jsem studentka žurnalistiky a na neziskovkách se mi nejvíc líbí jejich skvělé nápady, díky kterým jsou schopny pomoct ostatním. Ve volném čase se nejradši věnuji malování, hraní videoher, čtení či cestování. Také ráda píšu příběhy a sbírám kaštany. V každé bundě mám alespoň jeden pro štěstí.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *