Kampaň 8000 důvodů prosazuje neústavní péči. Pomáhá krajům a chce budovat menší pobytové služby

V současné době vyrůstá téměř osm tisíc dětí v zařízeních, jako jsou dětské domovy nebo kojenecké ústavy. Každé toto dítě je vlastním důvodem, proč by mělo vyrůstat v rodinném prostředí. Absence rodinného vztahu pro ně totiž může mít fatální důsledky v budoucím životě.

Nadace J&T už téměř dvacet let pomáhá ohroženým dětem a rodinám a podporuje další organizace působící v této oblasti. Zasloužila se o kampaně Odsouzeni a Hledáme rodiče, které pomáhají systému náhradní rodinné péče v Česku hledáním náhradních rodičů. Navazující projekt 8000 důvodů klade důraz na růst dětí v rodinách, kromě toho také podporuje kraje v realizaci ústavních změn nebo tvorbě analýz o důsledcích ústavní péče.

Hlavní myšlenka kampaně (zdroj: Instagram 8000 důvodů)

Spolupráce s kraji je jedním z klíčových prvků projektu. Aktuálně nadace spolupracuje nebo o spolupráci jedná se sedmi kraji, kde pomáhá například s vyhodnocováním situace týkající se pěstounské péče.

„Pomáháme propojit kraje, aby měly možnost sdílet své zkušenosti. Nedávno jsme uspořádali společné setkání jejich zástupců, kde diskutovali své zkušenosti a konkrétní aktivity zaměřené na vyhledávání pěstounů,“ popisuje projektová manažerka nadace Barbora Křižanová.

Kampaň 8000 důvodů se snaží prosadit podporu původních rodin tak, aby děti zůstaly s rodiči. Problémem je podle Křižanové nedostatečné financování systému náhradní rodinné péče. „Naším cílem je vytvořit systém postavený na dostatečné, dostupné a stabilní síti sociálních a zdravotních služeb pro rodiny s dětmi v těžké situaci. Správným přerozdělením financí můžeme takového systému dosáhnout,“ vysvětluje.

„Stále se potýkáme s vysokým počtem dětí odebraných z rodiny. I přesto, že Česká republika pokročila a více dětí je dnes umisťováno do pěstounské péče oproti ústavní, v mnoha případech by podpora rodiny postačila a k odebrání dítěte by vůbec nemuselo dojít,“ doplňuje manažerka.

Průlom v ústavní péči za tři roky přinese novela zákona

Téměř dvouletý projekt se snaží o naplnění litery zákona, podle nějž je umístění dítěte do ústavní péče až poslední možností po vyčerpání všech forem pomoci a podpory rodiny. Toho chce docílit i přípravami legislativních úprav.

„Aktivně jsme se zapojili do podpory novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která přinesla věkový limit pro umisťování dětí do ústavní péče,“ zmiňuje Křižanová úspěch z loňského srpna, kdy sněmovna schválila novelu zákona se zákazem umisťování dětí do 3 let do kojeneckých ústavů s výjimkami dětí s postižením či sourozeneckých skupin.

Podle ředitelky Nadace J&T Marie Oktábcové se zrušení kojeneckých ústavů dotkne zhruba dvou set dětí a není tedy nereálné ke změně dojít. S rozšířením myšlenky iniciativy pomáhá také herečka Jitka Schneiderová. S nadací spolupracuje již téměř deset let a stala se tváří spotu nové kampaně. „Když jsem se dozvěděla, že se to povedlo i u nás, měla jsem husí kůži,“ popsala v pořadu Sama doma patronka své pocity ze schválení novely.

Ačkoliv novela vejde v platnost v roce 2025, Nadace J&T do budoucna vidí prostor a nutnost věkový limit navýšit k sedmi letům dítěte. Pro dítě je v prvních letech života totiž nejdůležitější navázání citové vazby s blízkou osobou.

Hrozí bezdomovectví i prostituce

Podle studií je u dětí v ústavní výchově vyšší pravděpodobnost pomalejšího vývoje. Pokud nemají rodinný vzor, chybí jim dovednosti s výchovou, a i jejich děti se tak dostanou do bludného kruhu. To potvrzuje i Křižanová: „Vycházíme z odborných výzkumů, které prokazují, že pro správný vývoj dítěte je rodinné prostředí alfou a omegou. Děti, které vyrůstaly v klasické ústavní výchově, jsou mnohem více ohroženy bezdomovectvím, pácháním trestné činnosti či prostitucí než ostatní děti.“

Jedním z cílů je kromě aktivního vyhledávání pěstounů také transformace ústavních zařízení na malé pobytové služby, jež si můžeme představit jako pěstounské byty. Do nového rodinnějšího prostředí se budou stěhovat nejen děti, ale i pečovatelé a vychovatelé. Systém velkokapacitních zařízení jim totiž nedovoluje soustředit se na děti individuálně, což bude v menších skupinách možné.

Jako novinářka se nejvíce zajímám o témata ze sociální sféry a zajímavé inovace. Kromě toho si ráda zahraju na příčnou flétnu nebo objevuji nepoznaná místa.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *