Ilustrační obrázek (zdroj: Pexels.com)

Chcete se stát ideálním pěstounem? Nejedná se jen o profesi, ale o poslání

Do náhradních rodin často přicházejí děti, které si s sebou nesou různé těžkosti a traumata vyplývající z jejich obtížné životní situace. Péče pěstounů je proto velmi důležitá a obnáší mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Jak by měl vypadat ideální kandidát na pěstouna a co všechno musí splňovat?

Pro zdravý vývoj a spokojenost dítěte je důležité, aby byly naplněny jeho základní potřeby. Člověkem, který mu takové potřeby zajistí se může stát i osoba, která není jeho vlastním rodičem. Takzvaná pěstounská péče, která je jednou z forem náhradní rodinné péče, přichází na řadu v případech, kdy biologičtí rodiče dítěte nejsou z různých důvodů schopni plnit základní mateřskou úlohu.

I samotný fakt, že dítě bylo odděleno od rodičů, je pro dítě traumatizující

Pěstouni dětem nejrůznějšího věku, od kojenců po teenagery, poskytují oporu a pomoc při zvládnutí náročného období dospívání. ,,Do pěstounské péče přichází děti, které zažily zanedbávání, nedostatečnou péči svých rodičů, někdy i týrání či zneužívání. I samotný fakt, že dítě bylo odděleno od jeho rodičů, ať už se k němu chovali jakkoliv, je pro dítě traumatizující,” říká Veronika Hofrová, psycholožka, terapeutka a ředitelka organizace STROP, z.ú.

Pěstouni v tom nejsou sami!

Pomoc pro pěstouny existuje v podobě různých organizací, které je doprovází a pomáhají jak se vzděláváním a poradenstvím, tak s dalšími službami potřebnými k zajištění potřeb dítěte i samotného pěstouna. Jednou z takových organizací je STROP, z.ú., jejíž hlavní náplní je přímá pomoc a podpora pěstounským a osvojitelským rodinám, vzdělávání a další odborné služby.

Organizace provozuje i kurz terapeutické rodičovství, který učí jak být dobrým pěstounem a jak reagovat na netypické projevy dětí. Jedná se o specifický výchovný styl vycházející z nejnovějších poznatků, který umožňuje pracovat s vývojovým traumatem vzniklým vlivem ztráty primární pečující osoby. Taková ztráta se na dětech velmi podepisuje a je třeba s tím počítat při výchově a péči o ně.

Jak se stát pěstounem?

Pěstouny se může stát manželský pár, ale také jednotlivec. Mezi základní kritéria pro výběr vhodných osob je v první řadě stabilní rodinné zázemí zahrnující stabilní partnerské vztahy, stabilní finanční situaci a dostatečný prostor pro bydlení. Hodnotí se také zdravotní a psychický stav, se kterým souvisí i předpoklady k výchově dítěte. Kandidát na pěstouna musí být také trestně bezúhonný a mimo jiné by u něj měly být vyloučeny patologické osobnostní rysy.

,,Než se kdokoliv stane pěstounem, musí projít důkladným posouzením, během kterého budou odborníci zejména z oblasti sociální práce a psychologie hodnotit, zda má pro roli pěstouna vhodné podmínky a osobnostní předpoklady. Absolvuje také přípravu, během které by měl získat podrobné informace o dětech, které do pěstounské péče přichází, o jejich specifických potřebách a o způsobech, jak tyto potřeby naplňovat. Výchova přijatého dítěte se totiž v mnoha ohledech liší od výchovy dítěte vlastního,” dodává ředitelka Hofrová.

Nejdůležitějším úkolem pěstouna je přijmout dítě se vším, co k němu patří, být otevřený a rozumět jeho potřebám

Co se týče věku pěstouna, ideální je, když je blíže věku rodičovského. Nicméně, předpokládá se, že bude dostatečně zralý na to, aby mohl pracovat s možnými problémy a komplikacemi, které se u dětí mohou objevit. Dalším důležitým aspektem v přípravě na roli pěstouna je důkladná edukace, včetně absolvování vzdělávacích přípravných kurzů.

Pokud se však chcete stát pěstounem a pomáhat potřebným dětem, kromě obecných požadavků byste měli splňovat i další kritéria, která souvisí především s psychickou připraveností. Úloha pěstouna není jednoduchá, a vyžaduje spoustu sil a odhodlání.

,,Pěstounství je svým způsobem poslání i profese. Nejdůležitějším úkolem pěstouna je přijmout dítě se vším, co k němu patří, být otevřený a rozumět jeho potřebám, poskytnout dítěti léčivou, často i terapeutickou, péči k uzdravení jeho bolestí a traumat. Spolu s dítětem pěstoun přijímá i jeho životní historii a osoby, které do ní patří. Aby to dokázal, měl by to být člověk osobnostně zralý, s respektem k jinakostem a schopností učit se nové věci a možná i měnit některé své životní postoje,“ říká ředitelka.

Více informací o poslání a aktivitách organizace STROP z.ú. naleznete na jejich webových stránkách.

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *