Snoezelen Olomouc (zdroj: www.snoezelenolomouc.cz)

Snoezelen nabízí poznání skrze všechny smysly. Pomáhá autistickým dětem i osobám s demencí

Prostředí jako vystřižené z pohádky plné nejrůznějších smyslových a vizuálních vjemů nabízí všestranná metoda zvaná Snoezelen, která odbourává stereotypní chování a motivuje k iniciativě. Její blahodárný relaxační účinek ocení lidé jakéhokoliv věku. Jaké má tahle metoda benefity a odkud pochází?

Snoezelen je multifunkční metoda s terapeutickým charakterem, která se realizuje ve speciálně upraveném prostředí za pomocí zvukových, světelných, hudebních, vibračních, čichových a dalších podnětů vyvolávajících příjemný smyslový prožitek.

Snoezelen Olomouc (zdroj: www.snoezelenolomouc.cz)

,,Za největší přínos metody Snoezelen považuji prostředí samo o sobě. Je to zcela neobvyklý prostor, který láká a vybízí ke zkoumání a aktivitě celého těla. Je to prostředí, kde každého jedince alespoň něco mírně překvapí. Kde dokáže na chvíli vypustit každodennost a na chvíli objevovat nové, přičemž je smyslem samotné objevování. Tento proces celkově zlepšuje kvalitu života,“ říká Karolína Tvarůžková, koordinátorka a lektorka Snoezelen Olomouc.

Snoezelen Olomouc provozuje nezisková organizace Povzbuzení, z. s., která se soustředí na práci s rodinou, dětmi a mládeží, podporuje osoby pečující a děti i dospělé se zdravotním postižením nebo znevýhodněním při zapojování se do společnosti, kolektivu a při řešení jejich životních situací.

Snoezelen Olomouc (zdroj: www.snoezelenolomouc.cz)

Pojem „Snoezelen“ vznikl v 70. letech v Holandsku. Skládá se ze dvou slov, a to „snuffelen“ a „doezelen“, což lze volně přeložit jako čichat a podřimovat. Koncept byl primárně určen osobám s mentálním a smyslovým postižením. Postupně se rozšířil mezi další skupiny osob se znevýhodněním a sloužil ke stimulaci smyslových a kognitivních funkcí. Je vhodný pro osoby, které trpí tělesným postižením, poruchami autistického spektra, poruchami učení, traumatickým poraněním mozku, a je vhodný i pro osoby s demencí, pro chronicky nemocné pacienty a v neposlední řadě pro osoby se sebepoškozujícím chováním.

,,Metoda má velký přínos nejen u osob se zdravotním postižením, ale také u paliativních pacientů, na lůžkových odděleních nemocnic, ve školních zařízeních, dětských domovech nebo v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou například domovy pro seniory. Trávení času v multismyslovém prostředí má pozitivní vliv na celkové zlepšení zdraví. Uvolňuje stres, pomáhá pacientům lépe zvládat různá duševní onemocnění či vybít energetický přetlak,“ upřesňuje lektorka.

Snoezelen Olomouc (zdroj: www.snoezelenolomouc.cz)

V současné době má však Snoezelen mnohem širší využití a pozitivní účinek přináší i zdravým jedincům. Speciálně upravené prostředí plní funkci relaxační, poznávací a interakční. Stimulace primárních smyslů má celou řadu pozitivních vlivů na lidskou psychiku, a to například na rozvoj vnímání, emocionality, poznávání, komunikace a motoriky, na pozornost a koncentraci a v neposední řadě na pokles agresivního a autoagresivního chování. Snoezelen poskytuje jednotlivcům příležitost užít si prostředí vlastním způsobem, bez očekávání ze strany druhých.

Jedno prostředí, tři metody

S konceptem pracují odborníci z různých profesí, jako například speciální pedagogové, psychologové a psychoterapeuti, rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti, vychovatelé a další. V prostředí Snoezelen je možné pracovat třemi metodami. Nejzákladnější je volnočasová aktivita, při které klient může trávit čas sám nebo se svými blízkými a využít prostor pro aktivní trávení volného času. Společně strávený čas podporuje vzájemnou komunikaci a mezilidské vztahy.

Snoezelen Olomouc (zdroj: www.snoezelenolomouc.cz)

Druhou metodou je podpůrná edukační metoda. Ta cílí především na získávání nových zkušeností či zachování těch stávajících, a to hravou nenucenou formou. Je vhodná jak pro jednotlivce, tak skupiny, jako jsou třídy mateřských a základních škol nebo dětské či seniorské skupiny.

Třetí je terapeutická metoda s jasně vymezeným cílem, řádem a pravidly, kterou vždy vede průvodce neboli člověk disponující potřebnou kompetencí. Každé takové setkání je nastaveno na klientovy požadavky. ,,Průvodce je ten, kdo zná prostředí Snoezelen, především jeho technické vybavení jako například ovládání vodních sloupů, projektorů, aromalamp nebo různých světelných kotoučů apod. Taktéž se dobře vyzná v pomůckách a jejich praktickém použití tak, aby vyhovovali potřebám klienta. V neposlední řadě by se měl dobře vyznat ve specifikách klientely se kterou pracuje,“ komentuje Tvarůžková.

Snoezelen Olomouc (zdroj: www.snoezelenolomouc.cz)

,,Průvodce v prostředí Snoezelen nezakazuje ani nepřikazuje, pouze nabízí podněty a možné aktivity. Pokud klient nabídku přijme, doprovází ho v dané aktivitě. Jde tedy stejnou cestou, kdy společně poznávají a objevují nové podněty“, dodává.

Více informací o metodě Snoezelen a o multismyslovém relaxačním centru Snoezelen Olomouc naleznete na jejich webových stránkách, kde se také dozvíte, jak se objednat na aktivity, které centrum provozuje.

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *