Ilustrační obrázek (zdroj: Pexels.com)

U studentů se mohou rozvinout vážné psychické potíže. Je škola jejich příčinou?

Stres, úzkost, strach a demotivace. To jsou pocity, se kterými se setkává řada studentů během svých let na škole. Často se cítí psychicky a fyzicky vyčerpaní, špatně zvládají své povinnosti a celkově pro ně škola představuje místo, které mají spojené s negativními emocemi. Je zdrojem těchto nepříjemností škola samotná?

Škola je prostředí, které by žáka mělo v první řadě obohacovat a motivovat. Ať už v oblasti vzdělávání, tak v oblasti společenského života, který je se studiem neodmyslitelně spojen. Avšak, takové prostředí přináší i mnoho výzev, kterým studenti musí čelit, a které se mohou promítnout do jejich psychického zdraví. Výzvu mohou představovat různé aspekty studia, například vysoké nároky, které škola na studenty klade. Může se však také jednat o výzvy spojené s vlivem školy jako sociálního prostředí.

Příčiny obtíží nemusí být na první pohled patrné. Lépe pochopit problematiku nám pomůže psychoterapeutka a ředitelka organizace Terapeutické centrum Modré dveře, Kateřina Noemi Siveková. Organizace Modré dveře poskytuje široké spektrum podpory pro děti i dospívající v oblasti psycho-sociálních služeb.

V batohu si můžeme nést dysfunkční rodinu, neodžité trauma, poruchy spánku…

Siveková využívá metaforu velkého batohu, který si každý neseme na zádech a jehož obsah ostatní prakticky nemohou spatřit. ,,V batohu si můžeme nést třeba dysfunkční primární rodinu, neodžité trauma, poruchy spánku, nedostatek sebevědomí, pocity samoty, pocity selhávání, ztracená přátelství a lásky, které nám chybí, nemoci viditelné i ty obtížně zahlédnutelné. Proto, když k nám přijde student, který hovoří o obtížích ve škole, zkoumáme spolu s ním, co vše si v batohu táhne a jakou to má souvislost s tím, že nezvládá školu,‘‘ vysvětluje Siveková.

Pokud tedy budeme hledat příčiny obtíží a psychických problémů u studenta, musíme na problém nahlížet komplexně a nezabývat se pouze tím, jaké problémy má ve škole. ,,Je to jednoduše propojený mechanismus, a když se mám vrátit k metafoře batohu, tak na výpravu přece potřebujeme vědět, co v něm máme, abychom věděli, jak daleko se můžeme vydat,‘‘ dodává psychoterapeutka.

Jak vypadá psychicky zdravý student?

Existuje řada oblastí, která studenty posiluje, a pokud chybí, tak je naopak oslabuje. Jako psychicky zdravého studenta můžeme vnímat například toho, kdo pochází z podnětného a podpůrného rodinného prostředí, kde byl odmalička vychován s vědomím, že je v pořádku takový, jaký je. Nebo také toho, kdo si prošel školní výukou, která byla určitým způsobem motivující.

,,Emoční stabilitu pomáhá udržovat například i to, pokud student umí rozdělit svůj čas mezi školu, rodinu, kamarády a své koníčky – tři základní pilíře. Také pokud má student to štěstí, že je fyzicky zdravý a v životě ho nepotkala těžká či dokonce traumatická událost,“ přibližuje Siveková. „Jedná se o mnoho faktorů, které mohou na člověka působit. Když jedna oblast, nebo dokonce více oblastí selhává, je pochopitelné, že se student může dostat do soukolí psychických obtíží, které se poté mohou řetězit,‘‘ dodává.

Školní prostředí rozšiřuje okruh zátěžových situací. Ty se mohou projevit v podobě momentálního náporu, nebo je jejich působení dlouhodobé a postupně se kumuluje, až dosáhne kritické hranice. Pro emočně stabilnější jedince nemusí takové situace představovat výrazný problém, avšak u těch slabších mohou být zdrojem závažnějších psychických potíží, které komplikují nejen úspěšné dokončení školy. V takovém případě je nutné problémy neignorovat a včas vyhledat vhodné řešení.

Na koho se obrátit? 

Pomoc dětem a dospělým s psychickými obtížemi, či duševním onemocněním poskytuje Terapeutické centrum Modré dveře, které má svá centra v Kostelci nad Černými lesy, Praze a Říčanech. Více informací o centru a službách, které nabízí, naleznete na jeho webových stránkách.

 

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *