Mezi námi, o.p.s. (zdroj: www.mezi-nami.cz)

Společné čtení dětí a seniorů podporuje vznik mezigeneračních vazeb. Proč je setkávání lidí různého věku prospěšné?

Setkávání seniorů s dětmi ve společné komunitě oboustranně pomáhá rozvíjet dovednosti a utužovat duševní zdraví. Jednou z cest, jak propojit tyto v mnoha ohledech rozlišné generace, může být například společné čtení. Společnost Mezi námi přichází s programem PŘEČTI, který prohlubuje porozumění mezi generacemi.

Mezigenerační setkávání posiluje vztahy mezi různými věkovými skupinami a celkově může přinést celou řadu obohacujících zkušeností. Mladší mohou od starších čerpat rady a tradiční dovednosti, které vychází z jejich dlouholetých zkušeností, a které by bez jejich předávání mohly být zapomenuty. Lidé starší generace naopak mohou od mladších získat dovednosti nové, například ty technologické.

Tým Mezi námi, o.p.s. (zdroj: www.mezi-nami.cz)

Myšlenku mezigeneračního setkávání, tedy propojování generace seniorů, dětí a lidí v produktivním věku, šíří obecně prospěšná společnost Mezi námi. Organizace se ve spolupráci s pedagogy, aktivizačními pracovníky a dalšími podporovateli podařilo vytvořit propracovaný systém mezigeneračních setkávání, a to v pěti hlavních programech. Jedním z nich je dobrovolnický program pro seniory s názvem ,,PŘEČTI”, při kterém pohádkové čtecí babičky a dědečkové chodí pravidelně předčítat dětem pohádky v mateřských školách.

,,V organizaci Mezi námi věříme, že společné čtení dětí a seniorů je jedním z nejpřirozenějších způsobů, jak navazovat a prohlubovat mezigenerační vztahy. Společně strávený čas v podobě společného čtení je vytvořen velmi přirozeně, když pohádkové čtecí babičky a dědečkové dochází číst dětem do mateřských škol před spaním, kde jsou děti zvyklé po obědě ležet a vnímat čtený text,” říká Eliška Beluhová z Mezi námi.

Setkávání dětí a seniorů je prospěšné pro obě skupiny

Díky pravidelnému čtení se otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb, dialogu a přátelství. Děti při poslechu rozvíjí svoji fantazii a cit pro jazyk. Setkávání jsou důležitá také z hlediska vzájemné emoční podpory. U seniorů, kteří jsou těmito činnostmi aktivně zapojováni do společnosti, se snižuje pocit osamění a izolace. U dětí mají společné aktivity vliv na rozvoj sociálních dovedností, jako je komunikace a empatie vůči druhým. Zároveň děti, které se pravidelně setkávají i s lidmi starší generace, se učí respektu vůči nim a překonávání předsudků.

,,Senioři předávají dětem přirozeně lásku ke knihám a příběhům jako takovým, děti nasávají kultivovaný jazykový projev, který je seniorům vlastní. Děti na oplátku nabíjejí seniory pozitivní energií a připomínají jim čas strávený s vlastními vnoučaty, která už třeba odrostla. Děti nemají předsudky a přijímají seniory s otevřeností a upřímností. Senioři se také přirozeně zapojují do místní komunity tvořené školkou, jejími zaměstnanci, dětmi i rodiči,” dodává Beluhová.

5. MŠ Křejpského + DS Háje (zdroj: www.mezi-nami.cz)

V rámci programu vznikl Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků, jehož členové jsou senioři, kteří chodí číst do školek a chtějí se navzájem podělit o své poznatky. Na pravidelných klubových setkáních tak mají senioři nejen prostor pro sdílení svých zkušeností, ale mají možnost se účastnit i přednášky na zajímavé téma nebo besedy s výjimečnou osobností.

V průběhu celého roku se potom členové mohou zúčastnit dalších vzdělávacích aktivit a seminářů. Například, na počátečním semináři „Čteme dětem poutavě“ se senioři dozví, jak pracovat s hlasem, aby bylo jeho čtení pro dětské posluchače poutavé, a jak se šetrně chovat ke svým hlasivkám.

Více informací, nejen o programu Přečti, naleznete na webových stránkách Mezi námi, o.p.s. Na webu se dočtete i o možnostech zapojení do aktivit organizace.

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *