Markéta Školoudová (zdroj: Dům tří přání)

„Nevěřila nikomu, povídala si jen s květinami a zvířaty.“ I takové případy řeší Dům tří přání

Dům tří přání více než dvacet let pomáhá dětem, které se ocitnou v těžké životní situaci. Ročně přibližně 800 dětí využije terapeutickou pomoc v oblasti duševního zdraví, konfliktů s rodiči, krize v rodině, neshod s vrstevníky, nebo šikany. Od ledna má navíc organizace novou ředitelku Markétu Školoudovou, která je ve své funkci velmi aktivní, plná nápadů a odhodlání. Více o ní a organizaci se dozvíte v rozhovoru.

Při nástupu do funkce jste uvedla, že chcete vytvořit vzdělávací program Domu tří přání, protože máte pod sebou spoustu odborníků a expertů na práci s dětmi a rodinami v náročných životních situacích. Jaká je náplň vzdělávacího programu?

Ano, byla by velká škoda nevyužít vzdělání a zkušeností odborníků z našich týmů. Ráda bych zmínila akreditovaný komplexní kurz práce s rozchodovým konfliktem. Kurz vede Mgr. Klára Konvalinová a Mgr. Michal Kniha. Lekce pomáhají pochopit dynamiku a zákonitosti partnerského rozvodového či rozchodového konfliktu, učí rozpoznání jeho vlivu především na děti. Dalo by se říct, že usiluju o to, aby Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty bylo akreditováno jako místo pro předatestaci dětských psychiatrů a klinických psychologů.

Zdroj: Dům tří přání

Jaké nabízíte v Domu tří přání služby?

Dům tří přání je organizace poskytující služby na území hlavního města, kde provozuje pět center. Na organizaci se lze obrátit z pozice rodiče, učitele ve škole anebo může pomoc vyhledat dítě samotné. Od roku 2020 provozuje Dům tří přání také Mapu Ohrožené dítě, umožňující vyhledat pomoc dětem kdekoli v České republice.

Zabýváme se všestrannou pomocí dětem a jejich rodinám v nouzi, ať již formou pobytu, ambulantních konzultací či terénní práce. Snažíme se umožnit dětem bezpečný vývoj v jejich původní rodině. Společně s rodiči intenzivně hledáme východisko z náročné situace tak, aby rodina v budoucnosti dokázala řešit své problémy a starosti.

Jaké problémy řešíte v rodinách nejčastěji?

Naší cílovou skupinou jsou děti, které zažívají vztahové problémy v rodině, výchovné problémy, rozvodové spory. Pak jsou to děti, kterých se týká sociální problematika, což znamená ztrátu bydlení rodiče. Může se jednat o děti, jejichž rodič je trestně stíhaný, hospitalizovaný, nebo se rodič potýká se závislostí na návykových látkách. Setkáváme se také s dětmi, které se samy potýkají s psychiatrickým onemocněním, které je omezuje v zapojení do každodenních aktivit a brání tak v navazování zdravých sociálních vazeb.

Snažíte se tedy o to, aby se dítě neuzavřelo do sebe, ale naopak umělo o svých pocitech mluvit a vyrovnávat se s emoční krizí? Vlastně ne jen dítě, ale aby uměli komunikovat i rodiče?

Ano. Naší snahou a cílem je snížit počet dětí, které žijí v nevyhovujících podmínkách, někdy jejich rodinné zázemí ohrožuje i zdravý vývoj. Při naší práci klademe velký důraz na prevenci sociálního vyloučení dítěte. V loňském roce jsme otevřeli Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty. Jedná se o novou službu pro děti ohrožené duševním onemocněním.

Interiér v Domě tří přání (zdroj: Dům tří přání)

Říkala jste, že se na vás mohou děti obrátit samy. Stává se někdy, že vás dítě kontaktuje z legrace, nebo proto, že chce pozornost?

Pokud se to stane, je to spíše druhý případ, že dítě hledá něčí pozornost a zájem. Už na základě telefonního hovoru lze rozpoznat, jestli dítě volá proto, aby ho někdo vyslechnul, poradil mu, nebo ho podpořil.

Můžete zmínit nějaké konkrétní příběhy?

S veškerými informacemi zacházíme velmi citlivě a diskrétně. Nicméně některé příběhy najdete na našich webových stránkách, a to v sekci příběhy dětí. Jedná se o ilustrativní ukázky, jak krizová pomoc v Domě tří přání funguje.

„Otec byl a je závislý na alkoholu, často nebyl doma a o Editku se neuměl postarat. Když k nám Editka přišla, téměř nemluvila, nevěřila dětem, ani dospělým, povídala si jen s květinami a zvířaty. Zpočátku se naše péče soustředila na to, aby nám Editka začala důvěřovat a aby se naučila být pohromadě s ostatním dětmi v ‚Domečku‘. Museli jsme zjistit, co všechno umí a neumí, jak se cítí ve škole, jestli potřebuje pomoci s učením, co ráda jí a co jí baví.“

V krajním případě se klient může potýkat s myšlenkami na ukončení vlastního života

Jak jste se dostala od vaší původní profese porodní asistentky do Domu tří přání?

Studium porodní asistence jsem ukončila před třiceti lety. V průběhu své praxe jsem vnímala nedostatek podpory ženám, když jim bylo třeba sdělit nepříznivou diagnózu v případě závažného onemocnění. Chtěla jsem poskytovat odbornou a kvalifikovanou pomoc, a tak jsem začala při zaměstnání studovat psychologii a sociální pedagogiku.

Jak to bylo dál?

Současně jsem absolvovala komplexní výcvik v krizových intervencích a tříleté studium poradenské psychologie. Realizovala jsem projekt komplexní individuální pomoci rodinám po narození dítěte s postižením. V rámci své profese jsem se postupně profilovala na poskytování krizových intervencí a následného psychologického poradenství, věděla jsem již několik let o připravované reformě psychiatrické péče. Následně jsem úplně náhodou narazila na inzerát na výběrové řízení na pozici ředitelky, přihlásila jsem se a uspěla.

Můžete našim čtenářům vysvětlit, co znamená krizová intervence a psychosociální poradenství?

Krizová intervence je zaměřena na akutní řešení problému, se kterým se člověk v daném momentu nedokáže vyrovnat sám a působí mu nezvladatelné potíže. Může se jednat o trauma způsobené nemocí, úmrtím, nebo rozvodem. Člověk prožívá psychické potíže, panické, či úzkostné stavy a cítí se deprivován. Mnohdy také čelí velmi intenzivnímu strachu.

Zdroj: Dům tří přání

Takže vy tyto stavy pomáháte lidem řešit?

Tyto stavy se objevují náhle a znemožňují „normální“ fungování. V krajním případě se klient může potýkat s myšlenkami na ukončení vlastního života. O krizovou intervenci je potřebné zažádat v případech ohrožení vlastního života a v případech sebepoškozování. Cílem je zlepšení akutního stavu. Krizová intervence se zaměřuje na „tady a teď“. Snahou je předejít vzniku dalších krizí, dodání motivace řešit problém a postupně se učit samostatně zvládat náročné životní situace.

A co je to psychosociální poradenství?

Psychosociální poradenství je forma krátkodobé terapie, je to bezpečné provázení při řešení nepříznivé životní situace. Cílem je umožnit člověku plně rozvinout své možnosti, lépe porozumět dané situaci a předcházet tak neadekvátnímu řešení.

Jsem srdcem snílek, baví mě dobrodružství. Miluji kreativitu a tvorbu, maluji, píšu a učím se grafiku. Studuji na UPOL Mediální a komunikační studia, mám ráda komunikaci s lidmi, nejvíce mě baví rozhovory a reportáže z místa dění. Zastávám názor, že to, co dáme do světa, se nám vrátí, a že dobré skutky mají smysl.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *