Ilustrační obrázek (zdroj: Pexels.com)

Jak technologie pomáhají lidem s postižením? Hlasovými povely lze ovládat celou domácnost

Hlasové technologie se uplatňují ve všech možných oblastech. Zároveň představují také významnou pomoc pro osoby s omezenou schopností pohybu, protože vytvářejí prostředí, ve kterém lidé mohou snadněji komunikovat, ovládat zařízení a získávat potřebné informace. To vše zvyšuje jejich nezávislost a kvalitu života. Jak hlasové technologie fungují?

Hlasové technologie umožňují interakci s počítači či jiným elektronickým zařízením pomocí lidského hlasu. Na pomoc lidem s omezenou schopností pohybu se ve spojitosti s hlasovými technologiemi soustředí spolek SILOU HLASU, z.s. Jeho zakladatelkou je Dita Horochovská, která byla první uživatelkou hlasových technologií v ČR a od roku 2004 se podílela na jejich vývoji. Jako jejich každodenní uživatelka tak může svým klientům předávat i své osobní zkušenosti. Společně s Lukášem Srbou realizují bezplatnou výuku ovládání počítače hlasem.

Dita Horochovská se stala laureátkou Ceny Olgy Havlové v roce 2022 (zdroj: silouhlasu.cz)

„Výuka je určena pro osoby s poškozením jemné motoriky horních končetin. Do této kategorie spadají osoby, které se s tímto druhem postižení narodily, získaly je v průběhu života, například roztroušenou sklerózu, nebo měly úraz a staly se během okamžiku závislými na druhé osobě,” komentují Dita Horochovská a Lukáš Srba, zakladatelé spolku.

Osvojení hlasových technologií pomáhá k začlenění do běžného osobního i pracovního života. Klient, který si osvojí dané dovednosti, může být třeba i na několik hodin samostatný, což pomáhá i pečujícím osobám. Hlasem je možné komplexně ovládat počítač, což znamená například pohybovat kurzorem myši, ovládat klávesnici, spouštět Word nebo pracovat na internetu a v neposlední řadě nadiktovat libovolný text. Výuka však vyžaduje odhodlání a pevnou vůli.

„Těžko se nám hodnotí náročnost výuky, protože jsme v tom příliš zainteresovaní, ale ze zkušeností s našimi klienty můžeme říci, že snad každý klient na začátku řekl, že je to velice náročné a že se to nemůže naučit. Na konci výuky, která trvá individuálně dlouhou dobu, už měli klienti jiný názor a s radostí můžeme říci, že se to každý naučil,” dodávají.

Hlasem je možné ovládat i vaši chytrou domácnost

Pro člověka s omezenou schopností pohybu mohou i běžné úkony prováděné v domácnosti, jako je například otevření dveří, přepnutí kanálu na televizi nebo rozsvícení světel, představovat komplikaci. Projekt ovládání domácnosti hlasem přináší soubor programů a zařízení, které klientům umožní ovládání běžného vybavení domácnosti pomocí jednoduchých hlasových příkazů.

„V hlasových technologiích jsme již na začátku viděli budoucnost a vidíme v nich budoucnost i teď. Pokud by tomu tak nebylo, neměli bychom komu a jak pomáhat. V průběhu naší činnosti jsme začali pracovat na ovládání domácnosti hlasem a rádi bychom tuto oblast i nadále zdokonalovali,” dodávají Horochovská a Srba.

Jako výchozí uživatelské rozhraní je využit hlasový program MyVoice. Ten umožňuje ovládat osobní počítač hlasem a tím zpřístupňuje i hendikepovaným uživatelům možnost práce s počítačem. Program pro svou funkci nevyžaduje připojení k internetu, což znamená, že na rozdíl od jiných hlasových asistentů zůstává funkční i při výpadku připojení. Povely z počítače putují do řídicí jednotky, která rozešle pomocí bezdrátové WiFi sítě povel ovládacímu prvku, který například otevře okno, zapne televizi nebo rozsvítí v koupelně.

Pro více informací navštivte webové stránky spolku SILOU HLASU, z.s., kde mimo jiné naleznete i příběhy klientů. 

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *