Zdroj: freepik.com

Listopad, měsíc nevidomých

Měsíc listopad je zasvěcen nevidomým. Konkrétně 13. tohoto měsíce si připomínáme Mezinárodní den nevidomých, který má za cíl upozornit zdravou populaci na problémy osob se zrakovým postižením a také upozornit na jejich specifické potřeby, které bychom měli respektovat.

Podle šetření Českého statistického úřadu z roku 2013 žije v Česku okolo 74 tisíc lidí se zrakovým postižením. Jednou z organizací, která v Česku zrakově postiženým pomáhá je SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Spolek, který vznikl v roce 1996 sdružuje nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany, hájí jejich zájmy a poskytuje konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Své odbočky a odborná střediska má v převážné většině okresů ČR a sdružuje téměř 10 tisíc členů.

Organizace poskytuje různorodé služby jako je třeba základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení i poskytovatelích služeb takto postiženým lidem, speciální sociálně právní a pracovně právní poradenství nebo technické poradenství při výběru pomůcek. Dále také vydává informační časopisy v Braillově písmu, zvukové podobě či zvětšeném černotisku a digitálním textu. Zabývá se i výcvikem vodicích psů a odstraňováním architektonických bariér.

„My jsme, jak už název napovídá, sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Jednou z funkcí naší organizace je formulovat zájmy, které naše komunita takto handicapovaných lidí má, umět tyto zájmy nějak přenášet k většinové společnosti a na místa, která rozhodují, což znamená na vládu a parlament. Další z funkcí je poskytování specifických služeb naší komunitě,“ říká prezident organizace SONS Luboš Zajíc.

Proč právě 13. listopadu?

V tento den, v roce 1745, se narodil Valentin Haüy, zakladatel prvního výchovného a vzdělávacího ústavu v Paříži, který svůj život věnoval pomoci nevidomým dětem. Haüyův impuls pomáhat nevidomým začal v roce 1771 poté, co se zastavil na oběd v kavárně na Place de la Concorde v Paříži. Zde se stal svědkem zesměšňování skupinky lidí z hospice Quinze-Vingts pro nevidomé.

S pomocí Filantropické společnosti založil Haüy v únoru 1785 Institut pro nevidomou mládež. Institut získal podporu Ludvíka XVI. a stal se Královskou institucí nevidomých dětí. Jeho účelem bylo vychovat studenty a naučit je ruční práci. Během francouzské revoluce v roce 1791 převzal institut stát a stal se tak Národním ústavem nevidomých dělníků.

Kde můžu pomoci?

Kromě nákupu přes Givt je možné přispět finančním příspěvkem na stránkách organizace nebo se zapojit jako dobrovolník. „Jako nezisková organizace vítáme finanční příspěvky, stejně jako dobrovolnickou pomoc třeba při akcích, které organizujeme. Nejlepší je oslovit naši koordinátorku dobrovolníků paní Věru Macháčkovou. Na našem webu najdete jednotlivé oblastní odbočky, kde najdete kontakt na odpovědného pracovníka, který vás navede,“ dodává Zajíc.

Sdílet

Studuji žurnalistiku v Olomouci. V rámci žurnalistiky se zajímám zejména o politiku a politickou geografii, ale i o sociální a socioekonomická témata, proto mě baví psát také o neziskovkách. Ve volném čase mě potkáte nejčastěji když běžím po horách kolem Frenštátu, odkud pocházím, v Olomouci jen kolem řeky. Stejně tak s oblibou navštěvuji hospody a vedu hluboké konverzace nad dobrým pivem.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *