Zdroj: Pixabay.com

Mezinárodní den vzdělávání: Které organizace podporují vzdělávání u nás i ve světě?

Na 24. leden připadá od roku 2018 Mezinárodní den vzdělávání. Podle UNICEF na světě stále ještě nemůže chodit do školy 59 milionů dětí. Tyto děti nemají na vybranou – žijí v extrémní chudobě a pro přežití musejí pracovat, bydlí ve válečných zónách či na místech, kde pro děti není bezpečno. Podle Všeobecné deklarace lidských práv je však právo na vzdělání základním lidským právem. Přinášíme vám seznam organizací, které podporují vzdělávání dětí u nás i ve světě.

„Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních a základních stupních. Základní vzdělání je povinné. Technické a odborné vzdělání budiž všeobecně přístupné a rovněž vyšší vzdělání má být stejně přístupné všem podle schopností,“ píše se ve Všeobecné deklaraci lidských práv, která byla schválena Valným shromážděním OSN dne 10. prosince 1948.

Podle OSN více než polovina dětí, které nenavštěvují školu, žije v subsaharské Africe. Organizace dále odhaduje, že polovina dětí nenavštěvujících základní školu žije v zemích zasažených konfliktem. Děti z nejchudších domácností mají čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že nebudou chodit do školy, než děti z nejbohatších domácností. Na vzdělávání má dopad i pandemie COVID-19: nejméně 500 milionů dětí a mladých lidí se nemůže účastnit distanční výuky.

Díky neziskovým organizacím můžete podpořit vzdělávání dětí z nejchudších zemí světa, ale i žáky a studenty v Česku:

  • UNICEF – UNICEF zajišťuje přístup k základnímu vzdělání pro všechny chlapce i dívky. Pomáhá budovat tzv. školy přátelské k dětem, kde je vždy k dispozici zdroj pitné vody a oddělené toalety. V krizových oblastech UNICEF staví mobilní školní stany, aby děti mohly pokračovat ve školní docházce. Školí také místní učitele a zajišťuje dětem nezbytné pomůcky, jako jsou batohy, sešity a psací potřeby. Pomoc změnit životy dětí můžete zde.
  • Člověk v tísni –  Organizace se zaměřuje na zajištění kvalitního základního vzdělání pro všechny děti bez ohledu na původ, náboženské vyznání, pohlaví či zdravotní omezení. Pomáhá mladým lidem získat zaměstnání nebo si založit živnost prostřednictvím odborného vzdělání a školení podnikatelských a dalších dovedností. V rámci vzdělávacích programů také podporuje mladé lidi k aktivnímu zapojování do dění kolem sebe a k utváření odpovědné demokratické společnosti. Přispět organizaci můžete zde.
  • Erasmus Student Network Česká Republika – mezinárodní nezisková studentská organizace, jejíž cílem je podpora studentské mobility (především programu Erasmus+), reprezentace zahraničních studentů, podpora mezinárodní spolupráce a osobního rozvoje. V ESN CZ působí stovky dobrovolníků, kteří každý rok pomohou tisícům zahraničních studentů. Přispět na ni můžete například svým nákupem na Givtu.
  • Charita Česká Republika  ve spolupráci s Caritas Internationalis a Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) se podílí na globálním rozvojovém vzdělávání projekty zaměřenými na vzdělávací instituce i širokou veřejnost. Prostřednictvím kampaní a různorodých aktivit přibližuje vztah mezi udržitelným rozvojem a migrací, vyzývá veřejnost k otevřenosti a kritickému myšlení. Pořádá panelové diskuse a semináře s odborníky hosty na téma migrace a rozvoj, dále výstavy, soutěže, takzvané živé knihovny a další akce, na nichž se snaží obeznámit občanskou společnost s tímto složitým, avšak velmi aktuálním tématem. Projekty charity si můžete prohlédnout zde.
  • Akademie Nadání – Zaměřuje se na péči o nadané děti a děti „dvakrát výjimečné“ (tj. nadané děti s nějakým handicapem – např. specifickými poruchami učení, poruchou pozornosti a aktivity, Aspergerovým syndromem, emočními poruchami), protože mají specifické zájmy a potřeby. Přečíst si o aktivitě spolku můžete na této stránce.
  • Nadační fond vzdělávání a podnikání – Soutěž & Podnikej je originální program nadačního fondu s celorepublikovou působností zaměřený na mimoškolní vzdělávání středoškolských studentů a jejich vedení k podnikavosti, práci s novými trendy a příležitostmi, které přináší 21. století. Přečtěte si, co konkrétně program přináší.
  • Klub přátel Tengenenge z.s Od roku 2005 dojíždí do Tengenenge, sochařské komunity v Zimbabwe, doktorka Imbrová, afrikanistka a sběratelka afrického umění. Po založení Klubu přátel Tengenenge v ČR, v květnu 2010, své úsilí soustředila zejména na rozšíření možností přístupu malých dětí k okolnímu světu, na zajištění platu jejich první učitelky angličtiny, a dovezla do Tengenenge obuv pro děti, léky, knihy a hračky. Od nástupu vlády Národního usmíření v Zimbabwe spolupracuje s místním ministerstvem kultury a školství Zimbabwe. Od postavení budovy školky v roce 2011, kterou materiálově financoval Klub přátel Tengenenge, se podařilo do školky získat druhého pomocného učitele, vybavit školku základními učebními pomůckami a školka byla v roce 2012 oficiálně registrována jako předškolní zařízení.

Téměř šechny zmíněné organizace můžete také podpořit svým nákupem na Givtu.

Studuji žurnalistiku v Olomouci. V rámci žurnalistiky se zajímám zejména o politiku a politickou geografii, ale i o sociální a socioekonomická témata, proto mě baví psát také o neziskovkách. Ve volném čase mě potkáte nejčastěji když běžím po horách kolem Frenštátu, odkud pocházím, v Olomouci jen kolem řeky. Stejně tak s oblibou navštěvuji hospody a vedu hluboké konverzace nad dobrým pivem.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *