Ilustrační obrázek (zdroj: Pexels.com)

Alzheimerova choroba nevede jen ke zhoršení paměti, může zapříčinit výraznou změnu osobnosti

Demence je vážným duševním onemocněním, které postihuje především osoby v seniorském věku. Vede k neschopnosti zvládat běžné denní činnosti a připravuje nemocné o samostatnost. Stejně tak má nemoc vliv na život blízkých a pečujících osob. Přečtěte si o této nevyléčitelné nemoci u příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby.

Alzheimerova nemoc zapříčiňuje poškození různých funkcí mozku a může za polovinu případů demence. Je spojována se zhoršením intelektu a jiných kognitivních funkcí, mezi které řadíme například paměť, řečové schopnosti, orientaci či koncentraci. Onemocnění se projevuje celou řadou příznaků. První příznaky přicházejí nenápadně a je třeba je pečlivě vnímat. Typické je, že se projevy Alzheimerovy choroby postupem času mění k horšímu, až nakonec nemocný ztrácí samostatnost a je odkázaný na pomoc druhých.

Důležité je nemoc odhalit co nejdřív

V raném stádiu se vlivem nemoci objevuje například zapomínání. Ať už jde o běžné pracovní úkoly, nebo jména známých, typické je, že osoby trpící Alzheimerovou chorobou zapomínají častěji a činí jim problém si na danou věc vůbec vzpomenout. Mezi další příznaky řadíme obtíže při komunikaci a celkové problémy s řečí, kdy má nemocný problém najít i jednoduchá slova a jeho promluva pak nedává smysl. Dále nemocní trpí časovou a prostorovou dezorientací. Ztrácí ponětí o tom, který je den a nedokáží se zorientovat i na místech, které dříve dobře znali. Objevují se také problémy s racionálním a abstraktním myšlením, výrazné změny nálad, a dokonce i zásadní změny osobnosti člověka.

Všechny projevy nemoci představují komplikace nejen pro danou osobu, ale také pro její blízké, kteří se snaží, aby se nemocný cítil co nejlépe. Pomoc lidem s Alzheimerovou chorobou a pečujícím osobám poskytuje České alzheimerovská společnost (ČALS), která usiluje o to, aby lidé s demencí získali co nejdříve správnou diagnózu, po které bude následovat vhodná terapie. ,,Pomoc je vhodné vyhledat kdykoliv pozoruji u sebe, nebo blízkého, nějaké potíže. Pokud mám obavu se obrátit na lékaře, třeba i proto, že si nejsem jistý, zdali jsou mé potíže dostatečně vážné, je možné využít projekt Dny paměti a nechat se bezplatně otestovat na řadě kontaktních míst naší společnosti po ČR,” říká Markéta Šplíchalová, konzultantka a psycholožka z ČALS.

Jak by měli k onemocnění přistupovat blízcí?

Zejména pozdější stádium, kdy se příznaky nemoci naplno projeví, je velmi náročné. ,,Blízcí nemocného mohou svým přístupem pomoct, aby se nemocný cítil lépe. Mohou například pomoci se strukturou a organizací dne, doplněním aktivit, které jsou smysluplné a pomáhají předcházet nechtěnému chování. Mohou se také zamyslet nad úpravou prostředí, kde nemocný žije, aby lépe podpořilo orientaci a přehlednost a bylo bezpečnější,” vysvětluje Šplíchalová.

Ilustrační obrázek (zdroj: Pexels.com)

Pečující by však v první řadě neměli opomíjet sami sebe a své zájmy. Péče o blízkého, který se vlivem nemoci mění, může představovat velkou výzvu provázenou nepříjemnými psychickými stavy jako je stres a vypětí. ,,Péče o sebe sama se pozitivně projeví i u nemocného. Nedávno mi jedna rodinná pečující na naší konzultaci řekla, že se dříve domnívala, že je sobecké myslet v péči na sebe, protože by tu měla být především pro svou maminku. Pak ale pochopila, že pokud si odpočine a rozdělí péči i mezi jiné, přichází pak za maminkou mnohem lépe naladěná a ta na tuto příjemnou atmosféru mnohem lépe reaguje,” říká Šplíchalová.

Mnoho praktických tipů a rad, jak co nejlépe pečovat jak o nemocného, tak sám o sebe, mohou dotyční najít na webu České alzheimerovské společnosti. Zároveň zde naleznete i informace o projektu Dny paměti.

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *