Ilustrační obrázek, zdroj: freepik.com

Neberme školám asistenty. Až polovina asistentů pedagoga přijde o úvazky. Jaké budou důsledky?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravuje celkovou proměnu financování a oficiálního začlenění asistentů pedagogů do systému. Navrhovaná změna však významně omezí počet asistentů ve školách a neposkytne tak potřebnou podporu všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Vznikla proto iniciativa #NebermeŠkolámAsistenty, která poukazuje na důležitost těchto pracovníků.

Asistenti pedagoga se stali neodmyslitelnou částí týmů pedagogů na českých školách. Některé by ale mohly čelit až polovičnímu snížení počtu asistentů v důsledku tzv. parametrizace. Ta se projednává již několik měsíců a měla by vést k úpravě financování této pozice od roku 2025.

Parametrizace znamená, že pozice asistenta pedagoga už nebude financovaná jako podpůrné opatření pro konkrétního žáka. Místo toho výpočet zohledňující různé parametry určí rozsah asistentských úvazků. V něm se promítá například počet tříd a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nezohledňuje ale různorodé potřeby jednotlivých žáků a ani neodráží reálný počet hodin práce asistenta.

Iniciativa #NebermeŠkolámAsistenty poukazuje na důležitost asistentů pedagoga

Pro podporu asistentů vznikla iniciativa Neberme školám asistenty, do které je zapojených několik neziskových organizací a sdružení. Například Spoluškola, Society for all (SOFA), AP SPC a Učitelská platforma. „Jsme zakladateli iniciativy #NebermeŠkolámAsistenty. Chceme touto iniciativou ukázat důležitost asistentů pedagoga ve školách a jakým způsobem by se snížil jejich počet v důsledku nově navrhované parametrizace,“ říká Bára Kiliesová ze Spoluškoly. „V rámci iniciativy #NebermeŠkolámAsistenty dáváme prostor učitelům, rodičům, asistentům, ředitelům škol a dalším odborníkům, aby vyjádřili svůj názor na důležitost práce asistentů pedagoga a co by pro ně znamenalo případné snížení,“ dodává.

MŠMT plánuje zajistit doplňkové financování chybějících úvazků asistentů pedagogů nad rámec stanovených parametrů, a to prostřednictvím příspěvků od jednotlivých krajů z tzv. krajské rezervy. Takové financování je však nesystémové a jde na úkor nenárokové složky platů pedagogických pracovníků.

Naší společnou iniciativou chceme ukázat, jak moc jsou asistenti pedagoga pro školy důležití. To ostatně říká i ministerstvo školství, když se snaží upravit jejich financování tak, aby bylo dlouhodobě udržitelné a stabilní. Musíme ale upozornit na to, že aktuálně navržený model parametrizace by znamenal, že děti, které asistenty potřebují, jejich podporu ztratí,“ uvádí předsedkyně Spoluškoly Iva Janská.

Většina běžných základních škol přijde o úvazky asistentů pedagoga

Society for all na svých stránkách uvedla, že podle výpočtů realizovaných na základě dat poskytnutých konkrétními školami přijde o úvazky asistenta pedagoga většina běžných základních škol. Nový systém se přitom nejvíce dotkne malých a malotřídních škol (kterých je v ČR většina) a škol, kde se vzdělává více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spojenými s jejich zdravotním stavem nebo sociálním znevýhodněním.

Podporujeme zavedení asistenta pedagoga jako nedílnou součást škol. Je ale bezpodmínečně nutné současně zachovat asistenta pedagoga i v podobě individuální podpory. V případě běžných základních škol a školních družin je zapotřebí, aby asistent pedagoga jako plošné a individuální opatření fungoval souběžně,” říká právnička Spoluškoly Veronika Doležilová.

Počty asistentů ve školách, zdroj: societyforall.cz

Jsem studentka žurnalistiky a na neziskovkách se mi nejvíc líbí jejich skvělé nápady, díky kterým jsou schopny pomoct ostatním. Ve volném čase se nejradši věnuji malování, hraní videoher, čtení či cestování. Také ráda píšu příběhy a sbírám kaštany. V každé bundě mám alespoň jeden pro štěstí.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *