Zdroj: osobní archiv

„Každé dítě je jedinečné a zaslouží si objevit samo sebe,“ říkají zakladatelky projektu Do hloubky

Poznávání sebe sama, svých talentů a schopností je nejlepší prevencí duševního zdraví a také základem pro spokojený a autentický život. To je myšlenka, kterou zastávají zakladatelky čerstvého projektu Do hloubky. Jaká je náplň projektu a kam se bude rozvíjet? Odpovídaly Andrea Židková a Bára Mlejnková.

Projekt s názvem Do hloubky, z.s., u jehož vzniku stály dvě dlouholeté kamarádky z gymnázia Andrea Židková a Bára Mlejnková, hledá způsoby, jak umožnit dětem a mladistvým poznat sami sebe do hloubky a využívá k tomu různé cesty. Reaguje na potřebu mladých lidí a problematiku prevence duševního zdraví. Šíří osvětu o důležitosti sebepoznávání a uvědomění si vlastní originality, sdílí vlastní příběh, spojují se s odborníky, tvoří workshopy do škol a v neposlední řadě mapují potřeby a možnosti cílové skupiny.

Existuje mnoho faktorů, které mohou v lidech vyvolávat pocity neštěstí a nejistoty. Co je v dnešní době u mladých lidí zdrojem těchto pocitů?

Myslíme si, že jeden z prvotních a klíčových faktorů je zakotven v dětství. Jsou to chvíle, kdy poprvé potlačíme sami sebe, abychom zapadli, aby nás ostatní měli rádi. Postupně se necháme ovládnout průměrností a ztratíme svou genialitu. K tomu se přidají trendy dnešní doby, jako je tlak na výkon a úspěch, materialismus, přebytek možností a nadměrné přemýšlení, nadužívání sociálních sítí, únik od reality a další. Těch faktorů je opravdu více, a proto vidíme jako velmi důležité pomáhat dětem se poznávat. Každé dítě je jedinečné a zaslouží si objevit samo sebe.

Bára Mlejnková, koučka pro děti a mladistvé, terapeutka ve výcviku (zdroj: osobní archiv)

I přesto, že máme mnoho informací o světě kolem nás, je otázkou, co skutečně víme o sobě a jaký prostor pro sebepoznání vytváříme našim dětem. Jsme krásná země plná velmi schopných lidí. Pojďme vzdělávat naše děti v tom, že na jejich umu a názorech záleží. Představme si svět, ve kterém je každé dítě podporováno v tom, co ho baví, v čem má vášeň. Jeho práce by v budoucnu nebyla jen povinnost, ale radost, která ve výsledku přinese mnohem větší užitek pro celou společnost.

Kde se zrodila myšlenka založit projekt, který bude pomáhat mladým lidem v jejich cestě za sebepoznáním?

Andrea Židková, inovátorka, kreativec a ekonomka (zdroj: osobní archiv)

Myšlenka na založení projektu vznikla v únoru 2023, je celkem čerstvá a raketově se rozvíjí. Původní zrod však přisuzujeme našemu dospívání, kdy jsme si samy zkusily, jaké to je nevědět, kdo jsme, proč tu jsme a co chceme. Přemýšlely jsme o smyslu života, o tom, proč někteří lidé jsou šťastní a jiní ne. Potřebovaly jsme se ponořit do hloubky, ale nevěděly jsme, jak a kde začít hledat. Kladly jsme si otázku: Kdo vymyslel, že budeme žít zrovna takhle? Dětství, studium, práce, rodina, hypotéka, hodně práce, která nenaplňuje a nedává úplně smysl, nemoc, smrt. Je velmi těžké se z toho vymanit.

Na základě vlastních prožitků a zkušeností jsme došly k tomu, že jednou z cest je sebepoznávání. Cesta je to dlouhá, ale lze začít od uvědomění si vlastní jedinečnosti, která nás z tohoto systému dokáže vyčlenit a zároveň znovu zapojit. Když si totiž pojmenujeme svoji originalitu, talenty, schopnosti a budeme je aktivně používat, dovede nás to přirozeně ke šťastnějšímu životu. Pro společnost se zároveň staneme mnohonásobně prospěšnější.

Jakou roli hraje poznání sebe sama, zájmů a schopností v prevenci duševního zdraví?

Když se člověk lépe pozná, nenechá se tak vláčet okolím a ovlivňovat událostmi světa, přichází na to, co se mu líbí a co ne, objevuje své schopnosti a talenty, což je nedílnou součástí vědomého směřování každého z nás tady ve světě. Díky tomu získáváme pocit určité jistoty, ukotvení, směru a vášně pro věci a činnosti, které nás baví a naplňují. Ve výsledku si pak ten život můžeme více užít a ne ho přežít, protože proto tady opravdu nejsme.

V rámci projektu realizujete workshopy pro školy, jednorázové i roční. Co je jejich cílem?

Cílem našich workshopů je nabídnout mladistvým jiný pohled na sebe, dát jim možnost se zastavit a podívat se blíže na to, co řeší a jak se sebou pracovat. Zprostředkováváme jim silné uvědomění, že na každém z nich záleží a každý je originál.

Workshopy na sebe navazují, takže jdeme od základu. Co to jsou emoce až po otázky typu co vlastně chci dělat

Jaké při workshopech využíváte metody a postupy?

Využíváme různorodé metody, jako jsou techniky mindfulness, terapeutické postupy a prožitkové terapeutické hry. Zároveň hodně sdílíme a diskutujeme. Vytváříme prostor pro vyjádření názorů a pohledů na věc, což je mnohdy ten největší oříšek. Proto jsme vymyslely koncept kontinuálních prožitkových workshopů, kdy chceme vidět ten progres a dopad.

Workshopy na sebe navazují, takže jdeme od základu, co to jsou emoce až po otázky typu co vlastně chci dělat. V mezidobí od nás mají studenti různá cvičení a zkouší, jak se jim s nabytými zkušenostmi daří obstát v praxi.  A o to nám jde především, aby to, co se dozví a vyzkouší na sobě, uměli pak žít. Je pro nás důležité, aby se mladí lidé začali zabývat více tím, co se děje v jejich nitru a začali si naslouchat, znali, jaké situace v nich vyvolávají různé pocity a emoce a uměli si poradit sami.

Také připravujete první festival tohoto druhu, Festival O MNĚ. Na co se účastníci mohou těšit?

Festival jsme se rozhodly odložit na další rok, nyní se chceme plně soustředit na tvorbu prožitkových kontinuálních workshopů. Můžeme dát však malou ochutnávku. Festival by měl být místem, které nabízí informace k poznání sebe sama. Každý si zde najde to, co potřebuje, aniž by věděl, že to zrovna hledá. Kromě zajímavých hostů z řad terapeutů a známých osobností chceme také zorganizovat networking pro propojení účastníků a pomoci jim tak navázat nové kontakty, které mohou otevřít nové možnosti. Těšit se mohou i rodiče, na které v programu také myslíme.

Co se týče aktivit do budoucna, máme jich vymyšlenou celou řadu, například víkendová setkání, networkingové akce s odborníky pro mladé lidi nebo prožitkové cesty

Dále připravujete i podcast zaměřený na hluboké a autentické rozhovory. Na jaká témata se máte v plánu zaměřovat a kdo budou hosté podcastu? 

Rády bychom se zaměřily právě na mladé lidi a sdílení jejich dosavadní cesty životem. Tedy na to, co si prožili, co je ovlivnilo, s čím se potýkají a jak na svůj život nahlíží. Chceme otevírat hlubší témata a ukazovat tak ostatním, že v hloubce je obrovská síla. Chceme inspirovat, aby se mladí lidé nebáli hledat, mít svůj názor, tvořit si vlastní životní filozofii a kultivovat vlastní hodnoty. Chceme dát mladým lidem prostor, protože víme, že dokážou úžasné věci bez ohledu na věk. Vše mají v sobě a jejich přirozená moudrost nás zajímá.

Plánujete projekt obohatit ještě o nějaké další aktivity?  

Co se týče aktivit do budoucna, máme jich vymyšlenou celou řadu, například víkendová setkání, networkingové akce s odborníky pro mladé lidi nebo prožitkové cesty. Momentálně, i na základě poptávky, se však soustředíme na tvorbu prožitkových kontinuálních workshopů pro školy, kde se spojujeme ještě s dalšími odborníky a chceme vytvořit takový balíček nabídky jak pro mladé, tak pro rodiče a učitele. Zjistily jsme, že pro efektivnější sociální dopad se nestačí zaměřit pouze na učitele, ale musíme dát podporu a možnosti v jeden čas všem těmto skupinám. A pokud někoho při čtení tohoto rozhovoru naše činnost zaujala, prosím, ozvěte se nám. Ať už poptáváte workshopy nebo chcete spojit síly!

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *