Ilustrační obrázek (zdroj: freepik.com)

„Za zdí nemoci je to pořád ten člověk, kterého znáte,“ říká Lada Brůnová z organizace 3pe

„Sluší ti to, nezhubla jsi?“ I dobře míněné komentáře ohledně vzhledu mohou u člověka, který trpí poruchou příjmu potravy, vyvolat úzkost a posílit negativní chování spojené s tímto onemocněním. Zejména u dospívajíc se jedná o citlivé téma, a v komunikaci je třeba být obezřetný. Jak o nemoci mluvit? Na co si dát pozor a jak dotyčnému poskytnout potřebnou podporu?

Poruchy příjmu potravy (PPP), jako je anorexie, bulimie nebo záchvatovité přejídání, představují vážné mentální onemocnění, které se pojí s neschopností přijímat potravu v přiměřeném množství a negativním vnímáním vlastního těla. I když se PPP mohou vyskytovat u lidí různých věkových skupin, často jsou diagnostikované právě v období puberty a dospívání, kdy dochází k zásadním změnám a přístupu k vlastnímu tělu.

Ilustrační obrázek (zdroj: Pexels.com)

Tomu, že někdo trpí poruchou příjmu potravy, mohou nasvědčovat různé projevy. Mezi ně například patří změny ve stravovacích návycích a rutinách. Může jít mimo jiné o častější vážení, počítání kalorií, zvýšenou konzumaci dietních výrobků, krájení jídla na malé kousky nebo odmítání a vyhýbání se jezení na veřejnosti. Jelikož je tělesná hmotnost a postava středem zájmu nemocného, všímat si můžete i zkresleného vnímání vlastního těla, kdy jedinec trpí nízkou sebeúctou.

Mimo to si můžete všímat i neobvyklých emočních změn a fyzických příznaků. Zvýšené únavě, celkové slabosti, poruch spánku nebo problémů se zuby. PPP je důležité rozpoznat co nejdříve, abyste mohli dotyčnému poskytnout potřebnou podporu a motivaci k léčbě. I když může být komunikace o PPP pro obě strany obtížná, je zásadní pro vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém mohou nemocní vyjadřovat svoje pocity.

Jak mluvit o poruchách příjmu potravy?

Než se do rozhovoru pustíte, zjistěte si o PPP co nejvíce. Vhled do tématu vám poslouží jako podpora. Informace o poruchách příjmu potravy poskytuje například online platforma neziskové organizace 3pe, která je bezpečným místem nejen pro lidi, kteří onemocněním prochází, ale i pro jejich blízké. Ve spolupráci s odborníky otevírá témata, která s PPP souvisí. Na webových stránkách 3pe se tak například dozvíte jak tato nemoc vzniká a jaké jsou možnosti léčby.

Pro rozhovor je dobré zvolit klidné místo a vyhnout se časům před nebo po jídle, které jsou pro člověka s PPP náročné. Je důležité nezajímat se o nemoc, ale o člověka a to, jak se cítí. Citlivá témata jako jídlo nebo tělo nechte na později. Vyhněte se udělování jednoznačných rad, přesvědčování, strašení, vyhrožování. Neočekávejte zázraky v podobě rychlých řešení,” říká Lada Brůnová, spoluzakladatelka a ředitelka organizace 3pe.

Buďte empatičtí a naslouchejte

Vyvarujte se kritice a odsuzování vzhledu a stravovacích návyků. Důležité je dotyčnému aktivně naslouchat, být otevřený k poskytnutí pomoci a zároveň respektovat jejich rozhodnutí. Své chování člověk s PPP často nemusí považovat za problematické, nebo ho může skrývat. Proto se můžete setkat i s odmítavým postojem, kdy se lidé mohou cítit ohrožení. Rozhovor můžete začít například větou: „Vidím, že se s tebou něco děje a chci, abys věděl/věděla, že na to nemusíš být sám/sama.”

Ubezpečte dotyčného, že totéž zažívají i jiní a že existuje cesta ven. Pokud uzná, že potřebuje pomoc, nabídněte svůj doprovod nebo společně vytipujte, komu by se mohli svěřit. Je to rodič? Učitel? Psycholog? Můžete jim předat podpůrné kontakty, například na anonymní krizové linky,“ vysvětluje Brůnová. „Skvělým výstupem rozhovoru může být i dohoda, že si společně zase brzy popovídáte. A hlavně, pamatujte, že za zdí nemoci je to pořád ten člověk, kterého znáte. Jen teď prochází těžkým obdobím. Nezanevřete na něj,” dodává.

Čemu se v komunikaci vyhnout? 

Při komunikaci s člověkem, který trpí poruchou příjmu potravy, je důležité být opatrný a vyhýbat se frázím, které by mohly bagatelizovat vážnost onemocnění, způsobit pocity viny nebo vyvolat úzkost. Je pochopitelné, že máte o blízkého strach, avšak i dobře míněné soudy a debaty o tom, proč má jedinec poruchu příjmu potravy, mohou ublížit. Buďte proto ohleduplní a počkejte, až dotyčná osoba bude ochotná sama sdílet své pocity a zkušenosti s PPP.

Nedávejte dotyčnému rady ohledně správného stravování nebo cvičení, protože tak budete vyvolávat dojem, že PPP je pouze otázkou špatného životního stylu. Nabídnutí jednoduchých rad může přinést pocit, že problém je lehce řešitelný. Taktéž se vyhněte komentářům mířeným na vzhled, jako jsou narážky na hmotnost nebo velikost oblečení. I to může posilovat negativní emoce spojené s vnímáním vlastního vzhledu.

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *