Paní na vozíku, senior, psychické problémy, izolace, psychická péče do domu, Pružná psychologie
Ilustrační obrázek, zdroj: pixabay.com

Za lidmi dochází psychologové z ústavu Pružná psychologie. U sezení můžete kojit, ležet nebo být třeba v županu

Věděli jste, že když nedokážete dojít za psychologem, pak psycholog může dojít z vámi? Pružná psychologie poskytuje mobilní psychologickou péči v Olomouci a širokém okolí. Organizace je tu proto, aby se potřebná péče dostala ke všem, i lidem s omezenou možností pohybu a v těžké životní situaci.

Zapsaný ústav Pružná psychologie tvoří tým mladých psychologů, kteří dochází na sezení a terapie do domů svých klientů nebo pobytových sociálních služeb. Jedno z jejich hesel je, že je nezajímá nepořádek, ani podmínky života, ani to, jestli u sezení budete třeba kojit. Můžete i ležet, nebo být v županu, hlavně aby vám bylo dobře.

Cílovou skupinou jsou lidé s dlouhodobou diagnózou nebo handicapem, také lidé s omezenou možností pohybu. V poslední řadě se jendá o pečující osoby včetně maminek po porodu či v rizikovém těhotenství. Schůzky s psychologem jsou zkrátka určeny všem, kdo se z jakýchkoliv důvodů nemohou sami dostávat do nedostupné poradny. Navíc si schůzku můžete domluvit i večer, nebo o víkendu.

Pružná psychologie neposkytuje služby psychiatrické ani klinické psychologie. To znamená, že vám sami nemohou předepsat léky, ani diagnostikovat psychickou poruchu. Přesto jsou součástí týmu psychologů odborníci působící v různých oblastech. Například klinické psychologie, psychologické poradenství, školní psychologie či krizové intervence. Podle toho jsou psychologové přiřazováni k jednotlivým klientům.

Cílové skupiny jsou různé, ale jedno mají společné – psychologická péče je pro ně prakticky nedostupná. Zdroj: pružná psychologie

Na více informací jsme se zeptali Terezy a Davida Richterových, předsedkyně správní rady a ředitele Pružná psychologie

Kolik služby stojí?

Pružná psychologie dělá vše proto, aby péče byla pro všechny co nejvíce cenově dostupná. Ačkoliv na tento projekt nepřispívá stát, a nemůžete si ho hradit ze státního pojištění, organizace se snaží hledat prostředky u nadací, sponzorů a v jiných soukromých sektorech.

To je skvělá zpráva

Dosud klientům péči hradí zejména lokální Nadace rodiny Morávkových. Cena je nyní 800 Kč za hodinovou návštěvu psychologa včetně cestovních výdajů. Ty je v případě vzdálenějších klientů potřeba dotovat právě z darů a příspěvků na provoz služby.

Pohybové postižení neznamená jen invalidní vozík. Existuje mnoho nemocí, které na první pohled vidět nejsou. Zdroj: pružná psychologie

Jaké služby poskytujete?

Naším cílem bylo poskytovat především preventivní péči o duševní zdraví, ale v praxi se ukazuje, že problémy významné části klientů spadají do kategorií, které indikují péči ve zdravotnictví. Je to způsobeno nedostupností klinické psychologické péče obecně, i tím že ambulance nejsou pro všechny skupiny prakticky dosažitelné.

Na jaké problémy se zaměřujete nejvíce?

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a frekvence či délka péče se tak různí. Například v případě klientů s vážnějšími psychickými problémy jsme nastavili omezení deseti sezení. Je to proto, aby byli motivovaní dál hledat péči ve zdravotnictví. Zároveň tak nezůstanou zcela bez péče, než se jim podaří získat termín.  Snažíme se samozřejmě i zprostředkovat kontakty na další odborníky a návaznou péči.

Člověka, který je závislý na druhých přepadá vztek a beznaděj, proto je důležitá psychosociální prevence a podpora

Které případy řešíte nejčastěji?

Lidé, kteří jsou z nejrůznějších důvodů „připoutaní k domovu,“ čelí mnoha výzvám běžného života jako dluhy, rozpady vztahů, úmrtí v rodině, které jsou ještě navíc zatíženy dalšími problémy jako chronické onemocnění či například životní výzva v podobě péče o nemohoucí rodiče. Zároveň je služba zaměřená i na maminky a pečující osoby, kde kromě zpracování specifických problémů a zážitků spočívá motivace pro psychoterapii mnohdy právě v potřebě zvládnout novou roli. Stejně tak je služba zaměřená na hendikepované. Někdy může být hlavním tématem vyrovnávání se s hendikepem, často jde ale o problémy, které do života patří bez ohledu na skutečnost, jestli je člověk třeba na vozíku.

Jak k těmto problémům přistupujete?

Lidem s různým omezením také většinou prořídnou přátelé a rodinné vztahy a procházejí těžkou zkouškou. Nejsou se schopni přizpůsobovat společenskému životu, a tak často vstupuje na scénu sociální izolace, kterou například online terapie není schopná příliš zmírňovat. Člověk s omezením má navíc i malé možnosti a nedostatek síly svou situaci sám zlepšit, nebo se někde realizovat. Je odkázán na pomoc ostatních a často se tak může dostavit vztek či naopak beznaděj. Už kvůli těmto faktorům je důležitá psychosociální prevence a podpora.

Pomáháme lidem s dlouhodobými potížemi, i těm, kteří jsou v náročné situaci přechodně, aby se ke stávajícím problémům nemusely přidat ty psychického rázu. Zdroj: Pružná psychologie

Kdo patří do nejohroženější skupiny lidí?

Během prvního roku našeho působení se ukázalo, že je potřeba cílové skupiny rozšířit i o matky s dětmi, které zažívaly domácí násilí a po odchodu od partnera čelí problémům  ekonomickým, sociálním, zdravotním i psychickým. Potřebují se se svými zkušenostmi vyrovnat, ale obvykle tyto ženy upřednostňují zajištění rodiny spolu s péčí o malé děti. Absence hlídání, nebo přátel či rodiny příliš prostoru pro psychickou péči nedává. Obecně je ale každý případ individuální a je nežádoucí porovnávat je mezi sebou. Důležitým vykřičníkem je ale právě absence funkční nápomocné rodiny či jiných blízkých osob.

Na jaké projekty se od Vás můžeme těšit?

Nyní se chystáme zavést novou službu v podobě vyšetření kognitivních funkcí jako je paměť, pozornost či zrakově prostorové schopnosti, aby mohly být včas rozpoznány např. mírné poruchy poznávání nebo i demence. Testování je vhodné a důležité zejména jako preventivní opatření pro seniory, kteří rovněž často žijí izolovaně. Jejich okolí si tak problémů nemusí všimnout.  V budoucnu bychom takovým klientům, chtěli poskytovat i individuální neurokognitivní rehabilitace v domácím prostředí a zřídit ambulanci, jejíž součástí bude hernička s možným hlídáním dětí a svěřených osob. Ale to jsou plány do dalších let, až organizace trochu povyroste.

K založení organizace nás motivovala vlastní zkušenost s nedostupností péče. Zdroj: David a Tereza Richterovi

Jsem srdcem snílek, baví mě dobrodružství. Miluji kreativitu a tvorbu, maluji, píšu a učím se grafiku. Studuji na UPOL Mediální a komunikační studia, mám ráda komunikaci s lidmi, nejvíce mě baví rozhovory a reportáže z místa dění. Zastávám názor, že to, co dáme do světa, se nám vrátí, a že dobré skutky mají smysl.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *