Tanečně pohybová terapie, zdroj: Miluše Vašíčková

Taneční terapie pomáhá hendikepovaným navazovat vztahy a budovat emoční zdraví. Pohybové nadání není nutné

Využití tance jako terapeutického prostředku je účinné při léčbě různých duševních obtíží. Tělesné vyjádření umožňuje objevovat sebe sama a cítit se dobře ve vlastním těle. Pro koho je tanečně pohybová terapie určená a co je jejím cílem?

Tanečně pohybová terapie (TPT) je psychoterapeutická metoda využívající přirozený pohyb, který pozitivně ovlivňuje psychické zdraví. Není přitom fyzicky náročná a lidem umožňuje lépe vyjádřit jejich emoce bez použití slov. Terapie je vhodná úplně pro všechny, bez ohledu na věk. Terapeut s klienty pracuje jak individuálně, tak ve skupinách.

Tanečně pohybová terapie, zdroj: Miluše Vašíčková

K účasti na tanečně pohybové terapii není nutné mít pohybové předpoklady ani nadání, neučíme zde žádné taneční kroky. Estetická a výkonnostní složka tance ustupuje při jeho terapeutickém využití do pozadí. Díky tomu je TPT vhodná i pro osoby s omezenou pohyblivostí, s potížemi v oblasti koordinace i pro osoby se smyslovým postižením,” říká Jitka Mozorová, vedoucí sociálně-terapeutické činnosti, tanečně pohybová terapeutka a lektorka z organizace Proty boty.

TPT má široké možnosti využití

Protože pohyb a tanec v rámci terapie funguje jako neverbální prostředek komunikace, umožňuje navázat kontakt s lidmi, kteří mají omezené možnosti slovního vyjadřování nebo potíže při navazování sociálních kontaktů. Tanec ve skupině poskytuje příležitost k budování vztahů, umožňuje snazší komunikaci a propojení s ostatními i sdílení radosti z pohybu. To je důležité například pro osoby s mentálním postižením nebo poruchami autistického spektra.

Tanečně pohybová terapie, zdroj: Milan Fujda

Cílem TPT je podpora psychosociálního vývoje a emočního zdraví klientů. Pomocí spontánního i cíleného pohybu působíme na tělesné a duševní uvolnění, rozvíjíme schopnost sebeuvědomění a seberegulace. Zaměřujeme se na obohacování pohybového repertoáru, jehož přínosem je budování sebedůvěry a objevování nových způsobů sebevyjádření,” dodává Mozorová.

Terapie je dále vhodná například pro osoby s poruchou vývoje a vadami řeči, potížemi se soustředěním, emoční nestabilitou a problémy s vyjadřováním emocí a porozuměním emocí druhých lidí. TPT pomáhá také při potížích s rovnováhou, pohybovou koordinací a potížích s prostorovou a pravolevou orientací.

Tančit může každý, bez rozdílu

Tanečně pohybová terapie je vhodnou metodou pro klienty s jakýmkoliv typem zdravotního postižení nebo znevýhodnění. Nezisková organizace Proty boty vytváří respektující prostor pro lidi s handicapem, aby mohli prostřednictvím tanečního pohybu rozvíjet svůj potenciál.

Tanečně pohybová terapie, zdroj: Miluše Vašíčková

Během TPT podporujeme spontánní pohybový projev účastníků a vytváříme jim bezpečný prostor pro sebevyjádření. Zaměřujeme se na proces, ne na výsledek, vycházíme z individuálních možností účastníků a reagujeme na jejich aktuální potřeby,” říká terapeutka.

TPT je vhodná také pro děti s poruchami pozornosti a dalšími specifickými poruchami učení a chování. V rámci tanečně pohybové terapie organizace nabízí například individuální terapii pro děti s handicapem, přičemž využívá terapeutický potenciál pohybu, tance a hry.

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *