Ilustrační obrázek (zdroj: Pexels.com)

Chráněné dílny nabízí různorodé pracovní příležitosti zdravotně znevýhodněným. Co je třeba k jejímu zřízení?

Lidé se zdravotním znevýhodněním obtížněji hledají práci. Jejich zapojení na trh práce má však výrazný přínos pro společnost. Takzvané chráněné dílny, které poskytují lidem s postižením příležitost k plnohodnotnému zaměstnání, mohou produkovat různorodé výrobky a služby. Čím je tohle pracovní prostředí specifické?

Chráněné dílny představují speciální pracovní prostředí, které poskytuje zaměstnání lidem se zdravotním nebo mentálním postižením. Mají za cíl podporovat integraci a zapojení lidí do pracovního života. Poskytují speciální podporu, aby mohl každý člověk rozvíjet své dovednosti a plně se zapojit do pracovního procesu.

Vyznačují se upravenými pracovními podmínkami, které jsou přizpůsobené potřebám a schopnostem lidí se zdravotním znevýhodněním. Řeč je o individuálním přístupu, který respektuje specifické potřeby člověka. Takové prostředí navíc podporuje sociální propojení u lidí s postižením.

Jaká pracovní místa dílny nabízí?

Do chráněných dílen jsou začleňované osoby s omezenou pracovní schopností, včetně těch s těžším zdravotním nebo mentálním postižením. Rozsah a charakter práce se v jednotlivých dílnách liší a přizpůsobuje se individuálním potřebám a schopnostem zaměstnanců. Chráněné dílny tedy nabízí různé pracovní příležitosti, od montáže a balení, recyklace, údržby po služby jako jsou například úklidové práce.

Často se však věnují výrobě různorodých výrobků, které následně nabízí k prodeji. Tím získávají finanční prostředky na pokračování své činnosti. Výrobou navíc přispívají k posílení lokálního průmyslu. Mezi kvalitní české produkty, které vznikají v chráněných dílnách, patří například ručně šité nebo pletené textilní výrobky, doplňky, designové dřevěné výrobky, užitková i dekorační keramika, nebo originální potravinářské produkty s důrazem na tradici a kvalitu surovin.

Ilustrační obrázek (zdroj: Pexels.com)

Loutky, chňapky, tašky, batohy…

Chráněné dílny a pomoc při hledání pracovních příležitostí obvykle zajišťují neziskové organizace, různá občanské sdružení a charitativní instituce. Zaměstnávání osob se zdravotním omezením podporuje například obecně prospěšná společnost CEDR Pardubice, která provozuje hned několik chráněných pracovišť.

Na svém e-shopu například nabízí loutky, návleky na obuv, tašky, batohy, trička a mnoho dalšího. V neposlední řadě poskytují úpravy oděvů a šití na zakázku. CEDR Pardubice provozuje i dílny zaměřené na služby, jako jsou kompletační práce zahrnující dokončování práce na výrobcích, kontrolu a třídění výrobků, nebo úklidovou a údržbovou práci v rámci takzvané mobilní dílny.

Ilustrační obrázek, zdroj: freepik.com

Dalším specifickým příkladem chráněného pracoviště je digitalizační dílna Domu Exodus. Ta nabízí pomoc při řešení problému, kam a jak umístit data, která ve fyzické podobě zabírají příliš mnoho místa. Zpracovávají v souvislosti s digitalizací různé typy dat od archivních po současné, která pak převedou do žádaného formátu a uloží na bezpečné médium.

O dílně Metráž pro ženy, které se ocitli ve špatné životní situaci, si můžete přečíst v našem rozhovoru.

Co obnáší zřízení chráněné dílny?

Chráněná dílna je pracoviště provozované právnickými a fyzickými osobami, vymezené na základě dohody s úřadem práce. Je však třeba zmínit, že podle aktuálních právních předpisů chráněné dílny vlastně neexistují, neboť byly nahrazené institutem „chráněné pracovní místo„. Jedná se však pouze o formální změnu a v praxi si zachovávají svou roli a činnost.

Chráněné dílny musí po registraci a splnění všech podmínek dle zákona o sociálních službách povolit příslušný úřad práce. Základní podmínkou pro status chráněné dílny je, aby dílna zaměstnávala více než 60 procent osob se zdravotním postižením.

Co se týče podpory státu, na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek a po stanovenou dobu přispívá také na částečnou úhradu provozních nákladů. Provozovatelé navíc mohou čerpat finanční příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Chráněná pracovní dílna musí být provozovaná po dobu nejméně dvou let ode dne sjednaného v dohodě.

Sdílet

Jsem studentkou žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na neziskovkách se mi nejvíc líbí obětavá práce lidí, kteří se jejich prostřednictvím snaží pomáhat ostatním. Jsem hrdou maminkou pěti koček, a ve volném čase se kromě pečování o ně věnuji také tvorbě digitálních ilustrací, poslechu hudby všeho druhu, cestování a sledování Tří Tygrů.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *