Doris Průšová, Foto: Anna Šolcová

Doris Průšová pomáhá zaměstnávat hendikepované. Odnesla si Cenu Olgy Havlové

Letošní kulatý třicátý ročník Ceny Olgy Havlové vyhrála Doris Průšová za pomoc při vytváření pracovních pozic pro hendikepované osoby. Sama žije s mozkovou obrnou a je na invalidním vozíku. Svou pomoc uplatňuje v týmu Troublegang, který testuje pracoviště z hlediska vhodnosti pro lidi se zdravotním znevýhodněním.

Už po třicáté si bronzová socha Povzbuzení od Olbrama Zoubka našla svého majitele. Letos je jím Doris Průšová. Celý svůj život žije s mozkovou obrnou. I přes svůj hendikep má dvě zaměstnání a k tomu ještě pomáhá ostatním. Doris Průšová zaujala poradní sbor svým osobním příběhem, houževnatostí a energií, s nimiž od dětství prochází životem poznamenaným dětskou mozkovou obrnou,“ říká Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.

Socha Pozvbuzení, zdroj: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Socha Pozvbuzení, zdroj: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Najít práci se Doris podařilo až po dvou letech intenzivního hledání. I proto se rozhodla, že bude pomáhat hledat vhodnou pracovní pozici dalším hendikepovaným lidem. Doris získala ocenění právě za svou snahu bořit bariéry mezi zdravými a hendikepovanými zaměstnanci. Svou pomoc uplatňuje v rámci týmu Troublegang, jenž je součástí Agentury práce pro lidi s handicapem O KROK. „To je velké téma v naší společnosti. Obava ze zaměstnávání handicapovaných osob u většiny zaměstnavatelů přetrvává. Doris a lidé jako ona mohou přispět ke kýžené a dlouho očekávané změně,“ tvrdí Granje.

Troublegang tvoří skupina lidí, kteří prověřují vhodnost pracoviště pro člověka s hendikepem. Otestují prostředí a navrhnou efektivní řešení. Doris v týmu působí jako osoba s omezeným pohybem. V týmu zkouší projít trasu od parkoviště nebo MHD, přes kantýnu a prostory zaměstnání, až po samotné místo výkonu. O KROK se snaží ukázat, že lidé s hendikepem jsou velmi užiteční, pouze potřebují jiné pracovní podmínky. A zdá se, že jsou ve svém úsilí úspěšní. Agentuře se podařilo zaměstnat přes více než 80 handicapovaných osob. Jak říká sama Doris: „překážkou nejsou schody, ale lidé„.

Předávání Ceny Olgy Havlové

Událost se konala 27. května ve Fantově budově Hlavního nádraží v Praze a o předání cen se postarala mimo jiné Markéta Pekarová Adamová. Snažíme se podporovatele každoročně odměnit výběrem krásného a pokaždé jiného prostředí, kde se odehraje slavnostní ceremonie. Letos to byl Fantův sál nově zrekonstruované secesní Fantovy budovy Hlavního nádraží v Praze. Se stejnou pečlivostí vybíráme i moderátory a hudební doprovod,“ vysvětluje Granje. Událost uváděl moderátor Českého rozhlasu Jan Pokorný a hosté měli možnost si poslechnout sbor Pueri Gaudentes.

Sbor Pueri Gaudentes, foto: Anna Šolcová

Příprava byla organizačně náročná a občas něco nevyšlo na sto procent. S tím se ale počítá a naši hosté to přijali s nadhledem a humorem sobě vlastním,zhodnocuje letošní ročník Granje. V rámci Ceny Olgy Havlové se udělila také Cena veřejnosti, kterou letos převzala Michaela Linková za projekt měnící pacientské prostředí v naší zemi.

Ocenění může získat kdokoliv, kdo se navzdory svému zdravotnímu handicapu aktivně angažuje v pomoci druhým. Vybírá jej porota složená ze sedmi členů, která je pověřená správní radou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Nominovat mohou organizace i jednotlivci pomocí online formuláře. Následně komise vybere takzvaného laureáta, neboli vítěze, který splňuje podmínky nominace. Od roku 2017 se uděluje také Cena veřejnosti, o které mají možnost rozhodnout lidé pomocí online hlasování.

Olga Havlová, zdroj: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Jejich síla k překonávání překážek, která často chybí i zdravým lidem, je pro nás velkou inspirací.

– Olga Havlová

Ocenění má důležitý společenský přesah

Olga Havlová založila Výbor dobré vůle s počátkem devadesátých let. Jeho hlavním cílem je už od počátku pomáhat lidem se zdravotním postižením. Cena Olgy Havlové vznikla až o pět let později a oceňovala osoby, které se zasloužili o začlenění hendikepovaných do společnosti. Je to ocenění za jejich odvahu, statečnost a dobrou vůli, má však i další rozměr. Poukazuje na problémy, s nimiž se musejí handicapovaní lidé v naší společnosti potýkat. Často upozorňuje na málo známá onemocnění a omezení s nimi spojená, která se tak díky Ceně dostávají do lepšího povědomí veřejnosti, říká o Ceně Olgy Havlové ředitelka nadace. Samotná Olga Havlová se stačila zúčastnit pouze prvního ročníku před svou smrtí.

Pro žurnalistiku jsem se nadchla již na střední škole a nyní tento obor studuji v magisterském programu. Má touha vše vyzkoušet způsobuje mou nedochvilnost, a také širokou škálu zálib, do kterých počítám focení, nahrávání podcastů, zpívání, sporty nebo psaní článků. V těch se nejraději zabývám sociálně-politickými otázkami. I proto považuji psaní o neziskových organizacích za důležité, neboť mají sílu měnit realitu.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *